نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1393/11/26      7:51:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:37164


نسخه چاپی
آسيب هاي اجتماعي چيست ؟
گروه استان ها - عواملي که موجب دور شدن فعاليت هاي اجتماعي نوجوانان از مسير تربيت و حضور در رفتارهايي که مي تواند به او در پيدا کردن مسيري مناسب صدمه بزند، آسيب ناميده مي شود.

در دوره نوجواني و جواني آسيب هاي اجتماعي و راه هاي پيشگيري از آن يکي از مهم ترين مراحل زندگي آدمي محسوب مي شود و آخرين مرحله تحوّل شناختي و گذار از مرحله «پيرو ديگران بودن» به دوره «مستقل بودن» است; دوره اي که نوجوان به هويّت واقعي خويش دست مي يابد. نوجوان با خود مي گويد: «اکنون من ديگر کودک نيستم، يک بزرگسالم.» در اين مرحله، ديگر والدين نمي توانند به او کمک چنداني بکنند; چه اينکه وي الگوهاي خود را در جاي ديگري جستجو مي کند. ميل به اظهار وجود و اثبات خود يکي از طبيعي ترين حالات رواني دوره نوجواني و جواني است.

اگر بزرگسالان ويژگي هاي اين دوره از زندگي جوان را بشناسند و با آنان برخوردي مناسب داشته باشند، هم نوجوانان به هويّت خويش دست مي يابند و هم بزرگسالان کمتر احساس نگراني مي کنند. از اين رو، مي توان گفت: بيشتر انحرافات نوجوانان و جوانان ريشه در ناکامي هاي اوليه زندگي دارد.

امام صادق(عليه السلام) با بيان حکيمانه اي به اين دوره از زندگي نوجوان اشاره مي کنند و مي فرمايند:

کودک هفت سال اول، سيّد و فرمان رواست. او را آزاد بگذاريد تا استقلال در عمل پيدا کند. در هفت سال دوم، آمادگي خاصي براي الگوپذيري دارد; چه اينکه هنوز در مرحله ديگر پيروي قرار دارد و الگوپذير است. از اين رو، سعي کنيد در اين دوره، الگوهاي مناسبي در اختيارش قرار دهيد و محيط تعليم و تربيت او را هرچه بيشتر غني و اصلاح کنيد تا از طريق مشاهده الگوهاي مفيد و جذّاب، رشد کند. اما در مورد دوره نوجواني مي فرمايد: «وزيرٌ سبع سنين»; يعني دوره «پيروي ديگران بودن» او سپري شده و با آغاز نوجواني، دوره دست يابي به هويّت خويشتن آغاز شده است. او را آزاد بگذاريد تا خود انتخاب کند و حتي در مورد مسائل گوناگون زندگي با او مشورت کنيد و از او نظرخواه باشيد.

اگر با نوجوان اين گونه برخورد شود و به او شخصيت و هويت و اعتبار داده شود، طبيعي است که هم اعتماد به نفس او تقويت مي شود و هم احساس امنيت و آرامش مي کند. اين اساسي ترين راه براي تربيت نوجوان است. بنابراين، هر رفتاري که از آدمي سر مي زند، نشئت گرفته و متأثر از مجموعه اي از عوامل است که هرگز نمي توان نوجوان و يا جوان را يکسره مقصر و مجرم اصلي دانست و ديگران را بي گناه. با نگاه فوق، اساساً زمينه پيدايش جرم از بين مي رود. از اين رو، در پيدايش بزهکاري و رفتارهاي نابهنجار و آسيب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز مؤثر هستند که فرد مرتکب شونده، تنها بخشي از قضيه مي باشد.

نوجوانان و جوانان، دغدغه هر پدر و مادر

دغدغه هر پدر و مادري داشتن فرزند يا فرزنداني سالم و تندرست است. والدين بيش از هر چيز نگران خورد و خوراک، پوشاک، درس و مشق بچه‌ها هستند و براي برآورده کردن اين نيازها است که شب و روز تلاش مي کنند و لحظه‌اي آرام و قرار ندارند، اما آيا هيچ با خود انديشيده‌ايد که دلبندان‌مان علاوه بر غذاي جسم به غذاي روح و روان هم احتياج دارند که اگر چنانچه اين غذا در فضاي گرم و صميمي و در محيط خانواده برايشان فراهم نشود خود را براي تهيه اين غذاها به هر در و ديواري مي‌زنند يا با هر طناب پوسيده‌اي به قعر چاه مي‌روند و آينده خود را تباه مي‌سازند.

امروزه با گسترش وسائل ارتباط جمعي متأسفانه نوجوانان و جوانان گمشده‌ها و کمبودهاي عاطفي خود را در بازي‌هاي پرهيجان و بي محتواي رايانه اي، موسيقي هاي مبتذل غربي و فضاي پرخطر و مجازي اينترنت جست و جو مي کنند؛ آنها در يک گمان واهي بر اين باور‌اند که کامپيوتر و اينترنت دروازه ورودشان به دنياي اطراف است. غفلت ما والدين ما به عنوان والدين اگر لحظه اي، فقط لحظه اي غفلت کنيم فرزندان خود را غرق در خطر مي بينيم و اگر مديريتي صحيح و نظارتي دقيق بر کارها و رفتار آنها نداشته باشيم نوجوانان مان همچون ماهي از دست مان سر مي خورند و در درياي پرتلاطم امواج ماهواره و اينترنت غرق مي شوند. آن موقع است که رهايي آنها از اين دام ها کاري بس دشوار خواهد بود.

رايانه، اعتياد جديد قرن

امروزه دنياي رايانه هويت يابي و هويت جويي نسل جوان را تا جايي در ابعاد فکري و اخلاقي تحت تأثير قرار داده که آسيب هاي اجتماعي رابطه تنگاتنگ با مقوله فناوري اطلاعات، انفجار اطلاعات و جهاني شدن پيدا کرده است.

رايانه موجب بروز پديده جديد "اعتياد نو و مدرن" و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي شده است، «استفاده خارج از حد متعارف از اينترنت باعث وابستگي شديد رواني و فکري کاربر مي شود. به طوري که بعضي از کاربران به يک فضاي غيرواقعي پناه برده و در آن زندگي مي کنند. در اين ميان سودجويان نيز از طريق اينترنت به راحتي کالاهايشان را تبليغ مي کنند، خبرهاي دروغين و پيام هاي مورد نظرشان را براي جوامع مي‌فرستند، ابهت فرهنگي و ديني خانواده‌ها را مي‌شکنند و زمينه‌هاي آشفتگي هويت را براي نوجوانان فراهم مي‌کنند.»

«آنان در اين بين ، با کوچک‌ترين غفلت و ناآگاهي والدين، راه را براي انواع انحرافات و آسيب هاي اخلاقي، فرهنگي فرزندان جامعه باز کرده و موجب سقوط آنان از درجات بلند معنويت خواهند شد.»

همچنين آسيب‌هاي نوپديد هم آسيب‌هايي هستند که از ارتباط نوجوانان با ابزار و تکنولوژي‌هاي جديد ممکن است براي او پيش آيد و مسير تحصيل، تربيت و آينده او را از جهت اصلي دور کند. بنابراين يکي از راه‌هاي پيشگيري از بروز اين گونه آسيب‌ها در نوجوانان توجه ويژه به تربيت و تقويت مسائل ديني و مذهبي آنها از سوي مسئولان آموزشي و تربيتي و مخصوصاً خانواده‌ها است. ضمن اين که نقش مديريتي والدين را هم در نحوه استفاده صحيح از اين ابزار نبايد ناديده گرفت.»

خودباوري ضعيف در نوجوانان و عدم توجه به نيازهاي عاطفي و احساسي در سنين بلوغ از سوي خانواده زمينه گرايش آن‌ها را به سوي اعتياد فراهم مي‌کند، «اگر اوليا و مربيان آموزشي اين اجازه را به نوجوان بدهند که هر کدام با توانمندي هايي که دارند به موقعيت‌هاي مناسب و صحيحي دست يابند و اين احساس "من مي توانم خوب باشم" را در خود ببينند، اعتماد به نفس و باور جوان و نوجوان از خودش در سطح بسيار خوبي قرار مي‌گيرد و اگر نوجواني خود را باور داشته باشد و ارزش خاصي براي خود قائل باشد کمتر تحت تأثير ديگران، عوامل بيروني و فضاي مجازي قرار مي‌گيرد

شب نشيني هاي جوانان ممنوع!

يکي از آسيب هايي که جوانان و نوجوانان را تهديد مي کند اعتياد به الکل و مواد مخدر است که اکثرا در شب نشيني ها اتفاق مي افتد. اکثر آسيب ها از دوره نوجواني و جواني در جمع و گروه همسالان رخ مي دهد، «متأسفانه به دليل اين که زمينه هاي گرايش نوجوانان و جوانان به سمت اين مواد از سوي رسانه ها، مسئولان و مربيان آموزشي به صورت مستقيم براي آن ها تفهيم و بازگو نشده است و نوجوانان در اين گونه موارد با نقصان جدي روبه رو هستند، خيلي راحت در دام اعتياد گرفتار مي شوند.»

-نقش کم رنگ خانواده ها در جلوگيري از حضور فرزندان خود در جمع دوستان کم تجربه و کم سن و سال.

-خانواده ها در جلوگيري از ورود بچه ها به وادي اعتياد خيلي نقش دارند، اما به نظر مي رسد آن ها از اين خطري که جامعه و فرزندان شان را تهديد مي کند، خيلي آگاه نيستند و به واسطه مشغله زياد کاري و نگراني هاي معيشتي و شايد به دليل عدم توانايي در برقراري ارتباط خوب با فرزندان، وظيفه اصلي خود را تا حدودي فراموش کرده اند و نمي توانند به خوبي ايفاي نقش تربيتي کنند.»

نقش فراموش شده و کم رنگ مسئولان آموزشي هم بايد اشاره کرد و مي گويد: «بچه ها از 20 درصد هوش منطقي (آي کيو) و 80 درصد هوش عاطفي (اي کيو) برخوردار هستند و متأسفانه اکثر مسئولان و مربيان مدارس به هوش منطقي دانش آموزان توجه دارند و از اعتماد به نفس دادن به بچه ها و ترسيم چشم انداز آينده آنها غفلت مي ورزند. اگر خانواده ها و مربيان مدارس به هوش عاطفي نوجوانان و جوانان توجه ويژه اي داشته باشند و تمام هم و غم خود را صرف آموزش دروس نکنند و آنها را از نظر عاطفي غني سازند فرزندان را به طور طبيعي به سوي يادگيري سوق مي دهند.»

«اولويت هاي آموزشي بايد تغيير کند و خلأهاي احساسي و عاطفي بين نوجوان و خانواده و مدرسه پر گردد، چنانچه به نيازهاي عاطفي يک دانش آموز توجه شود، به اعتماد نفس دادن به او کمک مي شود و نوجواني که از يک اعتماد به نفس و شناخت واقعي نسبت به محيط پيرامون خود برخوردار باشد، به هيجانات و لذت هاي زودگذر دل خوش نمي کند و حتي درصدد يک بار امتحان کردن هم برنمي آيد. چون مي داند هيجان و تجربه اول بسيار خطرناک است.»

وظايف خانوده ها در در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و بزهکاري فرزندان:

1) دوستي با فرزند و حذف فاصله والدين با فرزندان، به گونه اي که آنان به راحتي مشکلات و نيازهاي خود را به والدين بگويند.

2) تقويت اعتقادات فرزند، به ويژه در کودکي و نوجواني، در کنار پاي بندي عملي والدين به آموزه هاي ديني.

3) ايجاد سازگاري در محيط خانه.

4) ايجاد بستر مناسب براي احساس امنيت، آرامش، صفا و صميميت و درک متقابل والدين و فرزندان.

5) تلاش در جهت تأمين نيازهاي مادي و معنوي فرزندان توسط والدين.

6) توجه به نيازهاي روحي و عاطفي اطفال و نوجوانان و ايجاد فضاي مطلوب و آرام در خانواده.

7) مراقبت والدين نسبت به اعمال و رفتار فرزندان خود.

8) برنامه ريزي مناسب براي تنظيم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان.

9) نظارت جدّي والدين نسبت به دوست يابي فرزندان  
تهيه و تنظيم : معاونت اجتماعي ف . ا . شهرستان بيجارانتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون