نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1396/9/13      19:50:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:565


نسخه چاپی| ارسال به دیگران
وندالیسم و پیامد های اجتماعی آن
گروه اجتماعی - وندالیسم به معنای تخریب کردن اشیاء و آثار تاریخی و فرهنگی یا اموال عمومی است، که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید.

 

وندالیسم (vandalism ) به معنای تخریب کردن اشیاء و آثار تاریخی و فرهنگی با ارزش یا اموال عمومی است،که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید و به کسانی که این کار را انجام می دهند، دراصطلاح جامعه شناسان "وندال" می گویند. تخریب اموال عمومی از سوی جوانان و نوجوانان داری عوارض و پیامدهای مادی و معنوی بوده که جنبه های عوارض انسانی را می توان فراتر دید.

  • وندالیسم آمده است که وندالیسم بر گرفته از واژه وندال ( vandal ) است. وندال نام قومی وحشی از اقوام ژرمن و اسلاو بود که در قرن پنجم میلادی در سرزمینی در میان دو رود خانه اور و ویستول در سرزمین اروپا زندگی می کردند. آنان مردمی خشن و جنگ طلب بودند که مکررا به سر زمین های اطراف حمله کرده و پس از تخریب مناطق تصرف شده به تاراج اموال مردم می پرداختند. ویژگی تهاجمی و خرابکارانه قوم وندال سبب گردید تا رفتارهای خشونت بار عمدی که به منظور تخریب اموال عمومی و دشمنی با علم و صنعت و آثار تمدن صورت می گیرد تحت عنوان وندالیسم مطرح می شود.

وندالیسم را در زمره انحرافات و بزهکاری جوامع جدید دسته بندی می کنند و آن را عکس العمل خصمانه و واکنشی کینه توزانه نسبت به برخی از فشارها ، تحصیلات، ناملایمات اجحاف ها و شکست ها تحلیل می کنند. وندال های کهن در هجوم وحشیانه خود، چیزی را ویران می کردند که خود نساخته بودند، اما وندال های مدرن چیزی را نابود می سازند که جامعه خودشان و با هزینه خود آن را ساخته اند!

امروزه همه ما کم و بیش با افرادی که بی اعتنا به مقررات اجتماعی، حقوق دیگران را نادیده گرفته و با تخریب اموال عمومی خشم خود را موقتا فرو می نشانند برخورد داشته ایم. آیا به نظر شما این یک بیماری است و یا نشان از خشم فرو خورده کسانی است که راه رهایی از احساسات فرو خورده خود را نمی دانند؟

گفتیم یکی از ناهنجاری های جوانان گرایش به تخریب است که در نوع خود می تواند شامل تخریب اموال عمومی و..... از سوی جوانان و نوجوانان باشدکه دارای عوارض و پیامدهای مادی و معنوی است، اما در نگاه دقیق به این قضیه می توان ابعاد انسانی را بسیار فراتر دید.

با این رویکرد در حال حاضر ما به دفعات شاهد تخریب اموال عمومی هستیم. تخریب اموال عمومی مانند کیوسک های تلفن ، اتوبوس ها، خراب کردن جاده ها و دیوارها ، کندن صندلی اماکن عمومی و تالارهای نمایش، شکستن شیشه های مغازه ها و هم فرو ریختن ساختمان وامکانات ورزشگاه ها از سوی جوانان و نوجوانان از جمله جلو ه های اعمال واندالیسمی به شمار می روند.

امروزه وندالیسم خصوصا برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پر جمعیت زندگی می کنند و اقعیتی تلخ ودر عین حال گریزناپذیر شده است. و تقریبا همه ما همه روزه شاهد عوارض این معضل اجتماعی هستیم، چراکه مناسبات و رفتار اجتماعی مناسبی در میان قشرها و سطوح مختلف اجتماعی اعم از کودک و نوجوان، جوان و میانسال و میان سال و کهنسال ورئیس و مرئوس و مدیران و کارمندان وجود ندارد. براساس تحقیقات انجام شده در جهان اعمال خرابکارانه وندالیستی به طور وسیعی توسط جوانان انجام می شود. رفتار وندال ها نه تنها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد بلکه هزینه های مالی گزافی را به ساکنین شهرها تحمیل می کند، از این رو وندالیسم به عنوان نوعی بیماری خرابکارانه در قرن حاضر با هدف تخریب آثار هنری ، دشمنی با علم و صنعت و آثار تمدن شناخته شده است.

براساس یافته های پژوهشی اغلب وندال ها در گرو ه جنسی مذکر قرار دارند به عبارت دیگر پسران بیش از دختران به وندالیسم که با نوعی خشونت همراه است روی می آورند. وندالیسم در مناطق شهری بیش از مناطق رو ستایی است و نوجوانان و حتی کودکان بین سنین 10 تا 25 سال بیش از گرو ه سنی دیگر به این پدیده گرایش دارند.

پدیده مذکور خصوصا برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پر جمعیت زندگی می کند، واقعیتی تلخ است و ما متاسفانه گاها شاهد عوارض و پیامدهای این معضل اجتماعی از سوی افراد ناآگاه هستیم.

اکثر وندال ها مجرد و از نظر تحصیلی نا موفقند. اغلب آنها با سرخوردگی ها ، شکست ها و ناکامی های مختلف در زمینه تحصیلی ، حر فه ای، مالی و اجتماعی و خانوادگی مواجه بوده و دارای نوعی شخصیت پرخاشگر، بی ثبات، ضد اجتماعی و ناآرام، انتقام جو ودر عین حال مأیوس اند. آنان متعلق به خانواده های از هم پاشیده و دارای مناسبات و رو ابط خانوادگی نا مطلوب هستند .

به نظر می رسد تمدن ماشینی امروز که سبب تغییر زندگی ساده و قدیمی و تبدیل آن به یک زندگی پر تجمل و پیچیده شده و نیز کم رنگ شدن روابط عاطفی و همدلی، تقابل سنت های کهن با ارزش های نوین، شکست ها و عقده های روانی در تشدید احساسات درماندگی و سرخوردگی و نامیدی مؤثر بوده است.

این آمار خیلی قابل توجه است درحالی که حدود 5% از افراد جامعه دچار اختلال رفتارهای ضد اجتماعی هستند، اما نیمی از جرایم جامعه را مرتکب می شوند. جامعه ستیزی می تواند از دوران کودکی، نوجوانی یا بزرگسالی شروع شود. در دوران کودکی این رفتارها ، اختلال رفتاری و در دوران بزرگسالی این اختلال شخصیتی ضد اجتماعی نامیده می شود. اختلال رفتاری در اوایل زندگی پیش از دوران بلوغ خود را نشان می دهد و به احتمال زیاد به دوران بزرگسالی هم منتقل شده و ممکن است پر خاشگرانه هم شود. اما عکس این قضیه هم صادق است. زیرا در دوران کودکی احتمال درمان بیشتر است .

  • که دارای اختلال رفتاری هستند یا اغلب قربانی یا سوء رفتار بوده و یا در محیط های آزار دهنده و فاقد الگوها و بر نامه های تربیتی زندگی کرده اند و اغلب والدنینشان نیز کج رفتار و با برنامه های تربیتی نا سازگارند و با همدیگر نیز ناسازگار بوده اند. این واقعیت که اغلب واندالیست ها در حین اعمال وندالیسمی چیزی دزدیده نمی شود این مفهوم را تقویت می کند که آنها شیطنت می کنند و تخریب اموال برای آنان تفریح و هیجان می آورد ودر واقع اعتراض به موقعیت مبهم آنها در ساختار اجتماعی است.

اینکه به هر حال وندالیسم چیست واز کجا نشأت گرفته؟ همان که منتسب به قومی وحشی است عواقب و ضرر وندالیسم را در کشور نمایان تر می سازد. اینکه جوانانی که در عنفوان رشد و تکامل جسمی و عقلی قرار دارند، وقتی در یک جامعه با سر خوردگی و عدم رفع حوائج و خواسته های اجتماعی مواجهه می شوند و دلیلی نیز برای آن نمی یابند بدون این که به نقایص، ناتوانی ها و کم کاری های خود رجوع کرده و سعی در رفع آنها با تلاش بیشتر نماید، به تنها وسیله ای که دست می یابند تا عقده های سرکوفت شده خود را فرو نشانند همانا تخریب اموال و اشیاء و آثار فرهنگی و اجتماعی جامعه است تا به متولیان و مسئولان امر بفمانند که در جامعه به این قشر و گروه اهمیت بسزا داده نشده و جامعه در حل حوائج اجتماعی آنان فلج و نا کارآمد می باشد.

منتهی همانگونه که گفته شد وندال های کهن در هجوم و حشیانه خود چیزی را ویران می کردند که خود نساخته بودند اما« وندال های مدرن» چیزی را نابود می سازند که جامعه خودشان آن را ساخته است! بررسی های روان شناسی و تربیتی نشان می دهد وندالیسم غالبا ریشه اکتسابی دارد و از شرایط محیطی ناشی می شود و همانگونه که گفته شد. نوجوانان وجوانان متهمان اصلی این نوع رفتار خرابکارانه هستند و وضعیت اجتماعی و اقتصادی زندگی شهری نظیر سطح در آمد، تسهیلات رفاهی و معیشتی، محرو میت های طبقاتی، مهاجر نشینی و بر آورده نشدن مجموعه نیازهای روانی ،اجتماعی و اداری آن را تشدید و تمدید می نماید.

علل وقوع وندالیسم مجموعه ای به هم تنیده از عوامل فرهنگی و اجتماعی فوق است که در جامعه معضل بیکاری، پر نشدن او قات فراغت وتخلیه نشده هیجانات رو حی جوانان و نوجوانان از مهمترین آنهاست و نقش رسانه ها و مراکز فرهنگی و آموزشی نظیر دانشگاه ها و مدارس و مؤسسات و نهادهای فرهنگی و.... در جامعه پذیری جوانان و جلوگیری از بروز و ندالیسم بسیار مؤثر است.

ایجاد محیط آرام برای زندگی و برآوردن حاجات مشروع و قانونی مردم بخصوص نوجوانان و جوانان یکی از وظایف دو لت ها و نهادهای کار گزاری است که می تواند از اعمال خرابکارانه ناشی از وندالیسم جلوگیری نماید. افزایش کمیت و کیفیت مراکز تفریحی، مجموعه های ورزشی و امکانات تخلیه انرژی افراد به ویژه قشرهای سنی ذکر شده و ارائه تسهیلات برای استفاده اقشار مختلف از آنها یکی از کار کرد های مطلوب جامعه است که به کاهش وندالیسم منجر می شود.

متأسفانه بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک در این زمینه با محرو میت هایی مواجه اند، حتی در شهرهای بزرگ بر خلاف تصور عمومی اهالی بسیاری از محله ها و مناطق شهری با کمبود های تفریحی و ورزشی مواجه اند واگر انرژی جوانان در مسیر درست و تولیدی قرار نگیرد هدر رفته ودر مسیر تخریب و اخلال قرار می گیرد.

همچنین در سطح خانه و خانواده تنبیه و شدت عمل و سخت گیری های افراطی و نیز زیاده روی در ابراز مهر و محبت و مراقبت و محافظت بیش از اندازه توسط والدین می تواند باعث انحراف فرد از رشد طبیعی و اجتماعی شده و فر زندانمان را جذب گروه های نا هنجار و وندالیسمی گرداند. که البته همه اینها با آموزش صحیح عزت و اعتماد به نفس توسط والدین قابل رفع و رجوع است.

می توان نتیجه گرفت که وندالیسم تخریب اموال مانند همه رفتارهای نا بهنجار دیگر از عوامل اجتماعی و خانوادگی نشأت می گیرد. مخصوصا اگرکودک درمحیط خانوادگی همراه با خشونت زندگی و رشد کند یاد می گیرد که ستیزه جویی کند پس ستیزه جویی و وندالیسم ابتدا در محیط خانواده پی گذاری می شود.

نویسنده: کارشناس ارشد اجتماعی - حمیدرضا تقوی

 

 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون