نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1396/10/20      11:52:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:739


نسخه چاپی
رابطه حجاب و ارتقاء امنيت اجتماعي
گروه اجتماعی - پوشش وحجاب، نشان دهنده سنت ها، ارزش ها و باورهاي ملي يک جامعه است.
 

پوشش به عنوان جزء جدايي ناپذير حيات انساني و مصداق اصلي حجاب امري کاملاً مشهود است، چنانچه در اين راستا براي حجاب کارکردهايي در دو حوزه فردي و اجتماعي، وجود دارد که بررسي آن ها در اين دو حوزه ضروري به نظر مي رسد.

الف) کارکردهاي فردي

اين کارکرد ها همان پاسخگويي به نيازهاي فطري"خوداستتاري"و تأمين امنيت در برابر عوامل فيزيکي است.

ب) کارکردهاي اجتماعي

در اين بخش هويت بخشي و ايجاد امنيت اجتماعي از جمله مهم ترين اين کارکردها است، چرا که نوع پوشش وحجاب، نشان دهنده سنت ها، ارزش ها و باورهاي ملي يک جامعه است.

با بروز و ظهور اسلام، دين مقدس اسلام حجاب را از مصاديق مهم تحقق امنيت اجتماعي در جامعه معرفي و چالش ها، زمينه ها و راهبردهاي بسيار مهمي را براي شکوفايي ذهن نو انديش افراد جامعه در اين مورد تبيين نموده است.

بنابراين، پوشش اسلامي به منزله يک حفاظ ظاهري و باطني در برابر افراد نامحرم، قلمداد مي شود که مصونيت اخلاقي، خانوادگي و پيوند عميق ميان حجاب ظاهري و بازداري باطني و از همه مهم تر امنيت اجتماعي را فراهم مي سازد و پيشينه آن به اندازه تاريخ آفرينش انسان است، چرا که پوشش و لباس هر بشري، پرچم کشور وجود اوست پرچمي که وي بر خانه وجودش نصب کرده است و با آن اعلام مي دارد که از کدام فرهنگ تبعيت مي کند.

امنيت اجتماعي، هدف اساسي وجوب حجاب

با توجه به آيات قرآن مجيد و روايات وارده به خوبي مشخص و معين مي کند که هدف از تشريع وجوب حکم حجاب اسلامي دست يابي به تزکيه نفس، طهارت، عفت و پاکدامني جهت استحکام و گسترش امنيت اجتماعي است.

به واقع هدف از وجوب حجاب اسلامي علاوه بر موارد مذکور، ايجاد صلاح و پيشگيري از فساد، جهت تأمين و گسترش امنيت اجتماعي است.

امنيت اجتماعي، فلسفه حقيقي وجوب حجاب

يکي از فلسفه هاي حقيقي وجوب حجاب، حفظ آرامش زن، مصونيت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشيدن به امنيت اجتماعي با توسعه آن مي باشد، زيرا نفس آدمي، دريايي مواج از تمايلات و خواسته هاي اوست که مهم ترين آنها به نيازهاي جسمي، مال، جاه و مقام مربوط مي شود.

آنچه مي تواند از اين ناامني پيشگيري کند، پوشش زنان از نگاه نامحرمان است که با حجاب کامل اسلامي، عملي خواهد شد.

پوشش ديني، پيام عفت، شخصيت و خداترسي يک بانوي مسلمان است در جامعه اي که زنان آن حجاب و عفاف را پوشش خود قرار داده اند در نتيجه مردان نيز عفيف خواهند بود در چنين جامعه اي زنان محجبه و عفيفه نه تنها در سنگر حجاب خود، از تير نگاه هاي زهرآلود، سخنان آزاردهنده و برخوردهاي نادرست جامعه در امان خواهند بود، بلکه امنيت و آرامش دروني خود و اجتماع خويش را برقرار خواهند کرد.

بنابراين به صراحت مي توان گفت: پايه هاي تحقق امنيت اجتماعي در سايه هاي حجاب بانوان محقق است، پوششي که اسلام آن را به عنوان يک حکم شرعي اعلام کرده است، يک عمل ظاهري و گسسته از عوامل و پايه ها نيست، بلکه حجاب، خيمه عفاف بانواني است که آن را بر پايه هاي خود استوار نموده و باعث ترويج ارزش امنيت اجتماعي مي گردند و به تحقق آن در جامعه اسلامي، کمک مي نمايند.

تهیه و تنظیم: مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی پلیس یزد

 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون