نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1396/12/6      10:26:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:181


نسخه چاپی
حجاب ارمغان آزادی و امنیت
گروه اجتماعی - حجاب حریم آدم هاست، نماد برجسته مسلمانی است، سپر تیر های زهر آلود شیطان است، بوی خوش عفاف و پاکدامنی است ، بیانگر وقار و افتخار یک زن و سند اطاعت از فرمانده هستی است.

زن این موجود ظریف، مظهر جمال خلقت است و آنچه که اسلام از او می خواهد، شخصیت و گوهر گران بهای وجودش است. زن از منظر اسلام این است که عفاف و پاکدامنی و حفظ حجاب را سر لوحه خود قرار دهد تا بنیان خانواده حفظ شود.

خانواده مقدس ترین پیوند زناشویی است، برای ثبات این نهاد ، عفت و حجاب ، مهمترین عامل به شمار می آید.

اگر زن هنگام خروج از منزل مراقب پوشش خود باشد و دستور های اسلام را اطاعت کند، محیط خانه سالم و آرام بخش خواهد بود، ولی اگر عفت را رعایت نکند و خود نمایی ها را به بیرون منزل بکشاند، در تیررس نگاه های هوس آلود نا محرمان قرار خواهد گرفت و نا خواسته عامل پاشیدگی و تیرگی روابط افراد خانواده خواهد شد.

 بسیاری از اختلافات زن و شوهر ها در محاکم قضایی به دلیل رعایت نکردن حجاب است، وقتی زن با آرایش و بد حجاب در جامعه ظاهر می شود، چشم ها به سوی او نشانه می روند و او هم نا خودآگاه دلباخته و فریفته چشم چرانان می شود و کم کم از شوهرش دلسرد می شود. گاهی هم شوهر حریم ها را حفظ نمی کند و بر اثر چشم چرانی و نگاه های هوس آلود به دختران و زنان بد حجاب، از همسرش دلسرد می شودو لذت ها و محبت هایش را در بیرون خانه صرف می کند و در نتیجه بنای نا سازگاری با همسرش را شروع می کند و تیرگی بر کانون خانواده سایه می افکند.

 

  برای حفظ نظام خانواده و به وجود آوردن محیطی سالم و تربیت فرزندان پاک رعایت حجاب ضروری است

بدیهی است، خانواده سالم جامعه را سالم می کند، در جامعه ای که بیشتر اعضای آن را جوانان تشکیل می دهند، باید در برابر این فرایند حساس تر باشند، زیرا جوانان به مقتضای سن بلوغ و تغییرات هورمونی که در بدنشان رخ می دهد، در برابر مناظر تحریک کننده زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند و چنین مناظری عامل مهمی در سوق دادن آنان به فساد خواهد شد.

تاخیر ازدواج پسران جوان فقط به مشکلات اقتصادی یا تحصیلی آن ها مربوط نمی شود، بی توجهی به تقوای جنسی و لجام گسیختگی زنان و دختران خود نما در این تاخیر ها که آفتش به خود آنها بر می گردد، مرتبط است.

وقتی چشمان جوانان مجرد از جولان شهوت انگیز زنان و دختران بد حجاب بهره مند می شود، به راحتی تن به تعهدات زندگی مشترک نمی دهند و از زنان و دخترانی که به طور رایگان چشم های گرسنه آنها را کامیاب می کنند، بهره غیر شرعی می برند و بنابراین برخود لازم نمی بینند آن چه به طور رایگان به آنها می رسند را با مسئولیت سنگین ازدواج عوض کنند.

پوشش یا حجاب به صورتی که زیبایی ها و زینت زن را بپوشانند و او را از چشم چرانی هرزگان و آلودگان به شهوات حیوانی و حالات شیطانی حفظ کند، دستوری قرآنی و قانون الهی است.

 در واقع حجاب از منظر قرآن عبارت است از یک نحوه احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان او را از دریچه حیوانی و شهوانی نگاه نکنند.

جایگاه حجاب در حفظ شان و حرمت زن از دیدگاه معصومان نیز قابل تامل است، همچنان که حضرت فاطمه زهرا (س) در وصیّت خود به اسماء بنت عمیس چنین فرمودند: بسیار زشت می دانم که جنازه زنان پس از مرگ بر روی تابوت سر باز گذاشته می شود و حجم بدنشان را نمایش می دهد، مرا بر تابوت آن چنانی نگذار و بدن مرا بپوشان که خدا تو را از آتش جهنم باز دارد.

 آنچه از این احادیث قابل فهم است، این است که حجاب موضوعی شخصی نیست که زن ها بگویند من از حق خودم صرف نظر می کنم. مربوط به شوهرشان هم نیست که مرد بگوید من راضی هستم ، حجاب زن حتی مربوط به خانواده اش هم نمی شود، همه این ها اگر رضایت بدهند ، خداوند راضی نخواهد بود ،چون حرمت و حیثیت زن به عنوان حق الله است و اگر جامعه ای این درس را ترک کند، به همان فسادی مبتلا خواهد شد که غرب گرفتار آن شده است.

شبهه ای که در ذهنیت بعضی وجود دارد این است که خیال می کنند حجاب برای زن محدودیت می آورد یا حصاری است که خانواده و وابستگی به شوهر برای او ایجاد کرده است. اما واقعیت این است، وظیفه ای که پوشش اسلامی برای زنان مقرر کرده به این معنی نیست که از خانه بیرون نروند.

 زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست ؛ پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و جلوه گری و خود نمایی نکند.

حجاب تنها پوسته ظاهری است، از این رو است که برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی عفاف و طهارت باطنی را در خود ایجاد نکرده باشند.

حتما بسیار شنیده اید افراد بد حجابی را که ادعای عفاف می کنند و با تعابیری مثل من قلب پاک دارم و خدا با قلب ها کار دارد ، خود را سر گرم می کنند.

چنین انسان هایی باید در طرز تفکر خود به این نکته اساسی توجه کنند که درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک موجب بارور شدن میوه ناپاک بد حجابی نخواهد شد.

 برخی زنان و دختران فکر می کنند بدون نمایش زیبایی ظاهرشان موفق به تشکیل زندگی نمی شوند.

در حالی که در تاریخ فلسفه و نیز اندیشه حجاب یکی از بهترین و مهمترین تشبیهات و استعارات برای آن چیزی آمده که پوشیده است.

 در روانشناسی رنگ ها می خوانیم که «سیاه نمایانگر مرز مطلق است.» لذا از آن کسی که سیاه می پوشد، می خواهد نشان دهد که مرزی ایجاد کرده است؛ اما اینکه این مرز برای چیست، در موقعیت های مختلف ممکن است متفاوت باشد.

 وقتی خانمی چادر مشکی به سر می کند و با وقار و متانت تمام، قدم به عرصه اجتماع می گذارد، با این نحوه پوشش می خواهد نشان دهد که هر کسی حق ندارد به این حریم پاک، مقدس و خصوصی وارد شود، این حریم، حریم حرمت، حیا و احترام است؛ نه جای هرزگی، آلودگی و هوس بازی.

در واقع او با حجاب مشکی و چادر سیاه بین خود و مردان نا محرم مرزی عاقلانه ایجاد می کند، او با این سیاهی ظاهری اما ریشه دار در درون خود، می خواهد نگاه تیز و برنده هرزگی را بشکند و نگذارد در حریم عفاف، پاکی و نجابت او نامحرمی وارد شود و حرمت او را از بین ببرد. لذا چادر مشکی به منزله حرمت و احترام است، مرز آداب است و نشان می دهد که در این محدوده باید حریم را نگه داشت و به صاحب حرم با دیده احترام و ادب نگریست.

حضرت آیت الله خامنه ای نیز ضمن طرح مباحثی درباره پوشش بانوان فرموده اند: «چادر بهترین نوع حجاب است، نشانه ملی ماست ،هیچ اشکالی هم ندارد، هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرکی هم در زن ندارد.

دشمن با اهداف راهبردی همچون تقدس زدایی، تحقیر چادر به عنوان نماد حجاب برتر اسلامی - ایرانی، به دنبال استحاله ارزش های ایرانی و اسلامی است. «میشل هولباک » نویسنده اسلام ستیز فرانسوی که دین اسلام را علنا «خطر ناک» توصیف کرده است، در جدید ترین اظهارات خود می گوید: «برای غلبه بر مسلمانان باید آن ها را به فساد کشید، ما از راه زور نمی توانیم افراط گرایی دینی را متوقف کنیم. پس بهتر است مسلمانان را به فساد بکشانیم. جنگ بر ضد افراط گرایی اسلامی با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آن ها می توان به این پیروزی دست یافت، پس باید به جای بمب، دامن های کوتاه و گوشواره بر سر مسلمانان فرو بریزیم».

در این مبحث ما به این نکته پی بردیم که حجاب محدودیت نیست؛ بلکه  مصونیت است ومی تواند امنیت بیشتری را برای زن خانواده  و اجتماعش به ارمغان آورد.

 

تهیه و تنظیم : مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی - البرز


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون