نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/2/1      9:19:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:490


نسخه چاپی
حریم چشم و چادر "گل و غنچه"
گروه اجتماعی - غنچه رو به گل کرد و ادامه داد:"گل عزیز، خودت هم می دانی که باغبان پیر، خیلی برای زیبایی هایت زحمت کشیده است و اگر این طور ادامه دهی توسط جوانان هرزه، چیده می شوی و حسرت و آه را به دل باغبان می گذاری، پس بهتر است کمی پوشیده تر باشی تا هم از لذت در باغ بودن بهره ببری و هم از گزند دیگران در امان باشی."

 

گل با ناز و عشوه رو به غنچه کرد و با حالت تمسخر گفت: " تو خسته نمی شوی این همه دور خودت را پوشانده ای و گلبرگ های زیبایت را مخفی نموده ای؟ چرا مثل من اجازه نمی دهی دیگران از زیبایی ات استفاده کرده و با بو کردنت زیبایی زندگی را بیشتر احساس کنند.

غنچه با حجب و حیا نگاهی به گل انداخت و خیلی آرام گفت: "در اینکه اگر گلبرگ هایم را باز کنم زیباتر می شوم حرفی نیست، اما ترس من این است که با این کار به زندگی ام پایان دهم و دیگر لذت بودن در این باغ زیبا را از دست بدهم."

گل که دیگر تمام گلبرگ هایش را نمایان کرده بود، خنده بلندی زد و گفت:" ترس ندارد، مگر تا حالا برای من که این همه زیبا شده ام اتفاقی افتاده؟"

غنچه که با نگاهش دنبال باغبان می گشت رو به گل کرد و ادامه داد:"گل عزیز، خودت هم می دانی که باغبان پیر، خیلی برای زیبایی هایت زحمت کشیده است و اگر این طور ادامه دهی توسط جوانان هرزه، چیده می شوی و حسرت و آه را به دل باغبان می گذاری، پس بهتر است کمی پوشیده تر باشی تا هم از لذت در باغ بودن بهره ببری و هم از گزند دیگران در امان باشی."

گل که از حرف های غنچه هیچ درسی نگرفته بود با بی اعتنایی پشتش را به غنچه کرد و با دست گلبرگ هایش را زینت داد که ناگاه جوانی از دور پیدا شد. گل به محض دیدن جوان، برای اینکه بیشتر جلوه کند گلبرگ هایش را به دوره ساقه آویزن کرد. جوان، کنار باغچه نشست، گل منتظر محبت و نوازش جوان بود، اما غافلگیر شد و با صدای بلند، گل را از قطع شدن ساقه اش خبر داد.

اما دیگر کاری از دست غنچه بر نمی آمدگل با ساقه ای کوچک در دست جوان بود و غنچه هر لحظه دور شدنش را نظاره می کرد. فردا صبح وقتی غنچه از خواب بیدار شد با صحنه ای مواجه شد که غم عالم را به دلش نشاند. او با کمال تعجب دید که گل پژمرده کنار همان باغچه افتاده و دیگر رمقی برای زندگی ندارد و هیچکس هم نگاهش نمی کند.

سخن کارشناس

انسان به آرامش نیاز دارد و این آرامش در پناه یک پناهگاه مستحکم ممکن و عملی است. زن در پناه پوشش و حجاب می تواند آرامش روح و روان داشته و از بسیاری از خطرات و آسیب ها نیز در امان باشد، در خصوص سلامت جسم و حفظ زیبایی هم حجاب مصونیت آور است و زنان در سایه مقدس حجاب می توانند از سلامت جسمی برخوردار و بهره مند شوند.

حضرت علی (ع) می فرمایند : پوشیدگی زن برای او مفید تر است و زیبایی او را پایدار تر می کند.(غررالحکم)

هجمه اصلی دشمنان ما امروزه به سمت بنیان خانواده بوده و ما باید برنامه های فرهنگی خود را در برابر این شبیخون تقویت کنیم و با نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف سلامت اجتماعی جامعه خود را افزایش دهیم.

زنان محجبه ما باید مزین به بهترین اخلاق ها از نظر برخورد و آداب و معاشرت در خانواده و اجتماع باشند و با الگوی رفتاری و گفتاری سنجیده و مستدل در پی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف باشند.

رعایت حجاب در سلامت و پاکی اجتماع مؤثر است، به علت تأثیر زیاد آن در استحکام خانواده به عنوان پایه و اساس اجتماع و نیز تأثیر آن در ساختن فرزندان با تربیت صحیح و پاک نگه داشتن محیط اجتماع مهم به شمار می رود.

حجاب باعث استحکام خانواده و جامعه سالم می شود و اثرات مثبت فردی، خانوادگی و اجتماعی برجای خواهد گذاشت و فساد و فحشا در جامعه کم می شود.*


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون