نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/6/18      15:21:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:229


نسخه چاپی
شیوه های نهی از منکر بد پوشش ها
گروه اجتماعی- نهي از منكر، علاوه بر وظيفه ي عمومي، يك كار تخصصي است، بنابراین کسانی که مي خواهند منكر بد حجابي را نهي كنند، بايد ابتدا ريشه های آن را بررسي و براي هر يك، نسخه خاصي بنويسند.

مقدمه

اگر می خواهیم با منکری مانند بدپوششی در جامعه مقابله کنیم باید ابتدا روش های نهی آن را بشناسیم. یکی از این روش ها استفاده از شیوه تذکر لسانی است. اما تذکر لسانی چگونه باید باشد تا افراد بدپوشش آن را بپذیرند و تذکر ما نیز تاثیرگذاری خود را داشته باشد. در همین رابطه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: هركسي امر به معروف كند، بايد شيوه اش نيز معروف باشد.

قبل از اینکه به موضوع تذکر لسانی و روش های آن بپردازیم بایستی ابتدا دلایل و ریشه هایی که باعث می شود فردی به بدپوششی روی بیاورد را بشناسیم و با رفع این موانع و ریشه ها سعی در اقناع آن فرد و گرایش او به سمت حجاب و عفاف کنیم.

دلایل گرایش افراد به بدپوششی

1- مسئله حجاب را نمي داند و فكر مي كند عيبي ندارد.

2- فلسفه حجاب و آثار شوم بي بند و باري را نمي داند.

3- كمبودي دارد كه مي خواهد خود را مطرح كند.

4- مادر و خواهر و دوستانش بد حجابند.

5- تبليغ هاي سوء در او اثر گذاشته است.

6- فكر مي كند بي حجابي، رمز ترقي و روشنفكري است.

7- مي خواهد با ديگران فرقي داشته باشد.

كساني كه مي خواهند منكر بدحجابي را نهي كنند، بايد همه اين ريشه ها را بررسي كنند و براي هر يك نسخه خاصي بنويسند. در اينجا، معلوم مي شود كه نهي از منكر، علاوه بر وظيفه عمومي، يك كار تخصصي است و نياز به كارشناسي علمي، رواني، اجتماعي، تبليغي و هنري دارد.

به هر حال، كسي گرد منكرات مي گردد كه ارزش خود را فراموش کرده باشد. در قرآن مي خوانيم كه هر كسي خدا را فراموش كند، خداوند كيفرش را خودفراموشي قرار مي دهد. از آنجا كه فراموش كردن خدا بزرگترين جرم انسان است، بايد سخت ترين كيفر را داشته باشد. همين كه مي بينيم كيفر را خودفراموشي قرار داده، مي فهميم كه غفلت از مقام انسانيت از سخت ترين كيفرهاي خداست.

در این زمینه حضرت علي (ع) فرمودند: "هركسي كه كرامت و ارزش خود را شناخت، دنيا و هوس ها نزد او ناچيز مي شود". يعني به راحتي مي تواند به خاطر روح بلندش از موج ها و هوس ها بگذرد. هر چه روح، بزرگ تر و اتصال او با بي نهايت بيشتر باشد، امواج بلا و شهوت در او بي اثرتر است.

شيوه آينه وار

در حديثي پيامبر اكرم(ص) فرمودند: درباره شيوه امر به معروف درك مي كنيم، از جمله:

1- آينه از روي صفا عيب را مي گويد، نه از روي انتقام و غرض.

2- آينه زماني عيب را نشان مي دهد كه خودش گرد و غبار زده نباشد.

3- آينه مراعات مقام و مدال را نمي كند.

4- آينه عيب را بزرگتر از آنچه، نشان نمي دهد.

5- آينه همراه با نشان دادن عيب، نقاط قوت را نيز نشان مي دهد.

6- آينه عيب را رو به رو مي گويد نه پشت سر.

7- آينه عيب را بي سرو صدا مي گويد.

8- آينه را اگر شكستي و خرده هاي آن را برداشتي، باز همان خرده ها، زشت و زيبايي را نشان مي دهد، همان گونه كه اگر مومن را تحقير كردي و او را شكستي، باز دست از حرفش بر نمي دارد.

9- آينه عيب را در دل خود نگه نمي دارد و همين كه از كنارش رد شدي، عيب از صفحه ي او پاك مي شود.

10- اگر آينه عيب مرا گفت، بايد خودم را اصلاح كنم، نه آنكه آينه را بشكنم، پس اگر مسلماني نهي از منكر كرد، شما گناه را از خود دور كن و به انتقاد كننده اعتراض نكن.

كلمات حق، همچون شكر است، ولي همين شكر را اگر در گلوي بچه بريزيم، امكان دارد خفه شود. بايد شكر تبديل به شربت شود تا براي همه افراد قابل استفاده و تحمل پذیر باشد. گاهي بيان حق نياز به مقدمات نهي از منكر و نياز به زمينه سازي دارد.

از خوبي ها هم بگوييد

در نهي از منكر، تنها نقطه ضعف را مطرح نكنيد. از خوبي ها نيز بگوييد.

شما هم مي توانيد هنگام نهي از منكر، ابتدا نقاط قوت را بگوييد و سپس تذكر دهيد: "كسي كه اين كمال ها را دارد، چرا اين منكر را انجام مي دهد؟".

شيوه بازسازي رواني (اميد دادن)

اين گونه افراد، هر روز به گناه بيشتري گرفتار مي شوند. كساني كه نهي از منكر مي كنند، بايد اين افراد را بازسازي كنند. به آنان از عفو الهي و از پذيرفتن توبه و لطفي كه خداوند به توبه كنندگان دارد، بگويند. خاطراتي از توبه كنندگان بگويند تا گناه، آنان را به يأس نكشاند. بايد به آنان تذكر داد كه يأس، از گناهان كبيره است. بايد به آنان شخصيت داد. گذشته هاي آنان را فراموش كرد. بايد به ياد داشته باشيم كه خود ما نيز امثال اين خلاف ها را داشته ايم و خداوند آنها را كتمان كرده است.

بايد به آنان گفت كه ساحراني كه به دعوت فرعون براي شكست دادن حضرت موسي (ع) در دربار فرعوني اجتماع كرده و به هديه او چشم دوخته بودند و به عزت او قسم مي خوردند، چگونه با ديدن معجزه حضرت موسي (ع) تغيير جهان بيني و ايدئولوژي دادند، به فرعون و قدرت و مال او پشت پا زدند و به استقبال هرگونه تهديد و خطر رفتند و سرانجام هم شهيد شدند. آري، مي توانيم از طريق يك مهماني، اردو، سفر، هديه، نامه، كتاب و يا استدلال و با ايجاد يك ارتباط منطقي و عاطفي، بر افراد زيادي اثر بگذاريم و جرم هاي آنان را ناديده بگيريم. مي توانيم با تكريم و احترام، شخصيت متزلزل فرد را بازسازي و او را به راه حق راهنمايي كنيم.

شيوه تغافل

يكي از زمينه هاي انجام خلاف آن است كه انسان احساس كند در جامعه آبرو وكرامت ندارد، عذرش پذيرفته نمي شود و كسي به سخن او اعتنا نمي كند. در اين صورت، احساس حقارت و بي آبرويي، او را به هر گناهي مي كشاند. اسلام مي فرمايد كه گاهي بايد انسان خود را به غفلت بزند و تظاهر كند كه « من متوجه خلاف تو نشدم » تا از اين طريق، كرامت و شخصيت افراد شكسته نشود.

قرآن مي فرمايد كه برادران حضرت يوسف(ع) كه پس از ده ها سال او را ديدند و نشاختند، به يوسف (ع) گفتند: « ما قبلا برادري داشتيم به نام يوسف كه دزد بود ». حضرت يوسف (ع) خود را به تغافل زدند و هيچ نگفتند كه آن برادر من هستم و چرا به من نسبت دزدي مي دهيد. البته، تغافل در مورد خلاف هاي شخصي، جزئي و فردي است وگرنه در مسائل مهم كه دشمنان و كفار براي براندازي نظام اسلامي نقشه مي كشند، تغافل، بزرگ ترين خواست دشمن است.

شيوه به در بگو تا ديوار بشنود

قرآن به حضرت عيسي (ع) مي فرمايند: « آيا تو به مردم گفتي كه من و مادرم را دو خدا بگيرند؟!» در اينجا، دوگانه پرستي به شدت نهي شده است؛ اما در قالبي كه در واقع مخاطب ديگرانند. در جاي ديگر، خداوند پيامبر اكرم (ص) را مخاطب قرار داده است و مي فرمايد: « اگر پدر يا مادرت نزد تو به پيري رسيدند، تو با آنان درشتي نكن! » اين در حالي است كه همه مي دانيم پيامبر اكرم (ص) پدر و مادر خود را از دست داده اند. به هر حال، گاهي تذكر «غير مستقيم» و به اصطلاح «به در بگو تا ديوار بشنود» از شيوه هاي موفق است.

نویسنده: سرهنگ علی پور کاوه؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون