نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/9/7      15:33:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:721


نسخه چاپی
حجاب و امنیت اجتماعی زنان
گروه اجتماعی - پوشیدگی و حجاب زنان تأثیری مستقیم بر سلامت روحی، روانی و اخلاقی جامعه دارد.
 

حجاب از موضوعات مهم فرهنگی است که در تمام ادیان آسمانی بدان توصیه و در مکاتب و اندیشه های غیر دینی نیز به فراخور از آن سخن به میان آمده است. امروزه دشمنان اخلاق و انسانیت با به کارگیری اندیشه های ظاهر فریب، حساب شده و مخرب خود و از طرفی با تجهیز و به کارگیری امکانات فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، اجتماعی و سایر توانایی های فراوان دیگر، تلاش در جهت از هم گسستن این اصل و باور اجتماعی در جامعه اسلامی دارند.

بدحجابی زنان و مردان نیز نه تنها ره آورد نواندیشی نبوده بلکه کانالی در انتقال ضدارزش ها و نابهنجاری های دیکته شده دشمنان نظام، به جامعه اسلامی است. منشور جاویدان اسلام که گویای جامعیت اصول ارزش انسانی است، حجاب و پوشیدگی را به عنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسد، انحرافات و بی بند و باری های اخلاقی، معرفی و مسلمانان را خصوصا و جامعه ارزشی انسانی را عموماً به این مهم ترغیب و توصیه کرده است.

شکی نیست که بی اقبالی و عدم رعایت این اصول و ارزش های انسانی در معاشرت های اجتماعی، زمینه فروپاشی ارزش های انسانی، اجتماعی، خانوادگی، شخصیتی و... دهها اصل ارزشی دیگر را فراهم خواهد آورد.

از طرفی پوشیدگی و حجاب زنان تأثیری مستقیم بر سلامت روحی، روانی و اخلاقی جامعه دارد. چرا که به هر میزان در جامعه گرایش به سمت حجاب شدت و فزونی داشته باشد، به همان میزان جامعه از نظر اخلاقی رو به سلامت و پاکی می رود، و بالعکس هر اندازه از حجاب و پوشش و عفت روی گردانده شود به همان اندازه سلامت اخلاقی جامعه به مخاطره می افتد. امروزه در جوامعی که حجاب نیست، اخلاق جامعه به شدت آسیب دیده و برای ترمیم و اصلاح اخلاق جامعه چاره ای جز بازگشت به ارزش بنیادین حجاب وجود ندارد. از وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، جامعه ما حجاب را احیا کرد و زنان متدین کوشیدند که در سنگر حجاب هم پاس دار خون شهیدان باشند و هم پاسدار ارزش های والای اخلاقی و انقلابی؛ به همین جهت است که به همان نسبتی که گرایش جامعه به حجاب شدت یابد از مفاسد اخلاقی و اجتماعی کاسته می شود.

تعریف واژه حجاب:

استعمال کلمه «حجاب» در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح کلمه «ستر» را به کار برده اند وکلمه حجاب هم مترادف با همین مطلب به معنی پوشاندن و دوری از جلوه گری و خودنمایی است نه به معنای پشت پرده ماندن و بیرون نرفتن، بلکه حجاب به لحاظ مفهومی با پوششی که برای زنان ایجاد می کند، باعث مصونیت زن و حضور موقرانه زن در اجتماع خواهد بود.

فلسفه حجاب:

فلسفه حجاب را می توان در مقوله های زیر گنجاند:

1- حفاظت از گوهر عفت زن 2- حفاظت از کرامت و حرمت شخصیت انسانی زن 3- ضامن اجرایی و لازمه غیرت ورزی ذاتی مرد 4- حافظ حیثیت و آبروی زن 5- تعدیل غریزه جنسی زن و مرد 6- تعدیل غریزه خود نمایی و آراستگی زن 7- پاسخ به تکبر ذاتی زن در برابر مرد 8- وسیله ایجاد ارتباط انسانی با جنس مخالف بدون مفسده 9- تأمین و حفظ امنیت زن در اجتماع و خانواده 10- وسیله ضروری و لازم اشتغال زن در بیرون از منزل 11- وسیله حضور فعال زن در عرصه های مختلف در اجتماع 12- حریم بین زن و مرد و محدود نمودن جاذبه های جنسی زن به دایره زوجیت 13- وسیله تداوم تقوی و خویشتنداری است 14- حافظ سلامتی فکری، روانی و آرامش زن و مرد 15- مصونیت بخشی زن از تعرض و آسیب های جنسی بیماردلان 16- پیشگیری از کالا قرار دادن زن و سوء استفاده از جاذبه ها و زیبایی های زن در اهداف اقتصادی.

اثرات تربیتی و اجتماعی رعایت حجاب در شخصیت زن و مرد:

1- کاهش غریزه خودنمایی و آراستگی زن و غریزه جنسی مرد 2- افزایش حجب و حیا ذاتی در زن و مرد 3-افزایش وقار و متانت و تکبر ذاتی زن در برابر مرد بیگانه 4- درونی شدن صفت عفت و پاکدامنی زن و مرد 5- افزایش خویشتنداری در زن و مرد 6- افزایش عزت نفس و خود باوری در زن و اعتقاد به زینت و تکامل معنوی به جای زینت ظاهری 7- ایجاد و افزایش تقوا در زن و مرد 8- پذیرش حریم بین زن و مرد 9- تأمین غیرت ورزی مرد 10- ایجاد و افزایش آرامش و امنیت روانی و اجتماعی زن و مرد 11- کاهش تمایل زن و مرد به اختلاط 12- حافظ نگاه و فکر و جسم از گناه 13- حافظ گوهر عفت زن 14- حافظ شخصیت انسانی زن 15- حافظ و ضامن اجرایی موفقیت های علمی و اجتماعی و شغلی زن و مرد به ویژه زن 16- ضامن اجرایی شکست توطئه های دشمنان در استفاده از جاذبه های جنسی زن، علیه اعتقاد و مقدسات مردم و مصالح و منافع کشور در عرصه های مختلف 17- ضامن اجرایی ایجاد تفاهم و اعتقاد و رفع سوءظن همسر 18- پیشگیری از تعصب و بدبینی مرد به زن.

حجاب و عفاف و امنیت اجتماعی زن:

آنچه از آمار و شواهد عینی پیداست در بحث آسیب پذیری زنان، بیشتر زنانی در معرض آسیب قرار گرفته اند که به لحاظ پوشش و رفتار حضور شایسته ای در اجتماع نداشته اند و این مطلب گویای آن است که در صورت رعایت نکردن حجاب و عفاف نه تنها زن شخصیت و کرامت خود را از دست می دهد، بلکه به راحتی ملعبه دست منحرفان می شود و از این حیث آسیب های جبران ناپذیری برای خود و جامعه به ارمغان می آورد. این موضوعی است که نه تنها اسلام عزیز از آن احساس خطر کرده، بلکه تجربه های بشری نیز آن را دریافته اند. لذا بجاست که بانوان جامعه اسلامی با حفظ عفاف و حجاب خود را از نگاه های آلوده مصون دارند، چرا که از دیرباز بعضی از مصادیق حجاب برتر مانند لباس های بلند، مقنعه و چادر مشکی ضامن امنیت بوده و دارای اصل و ریشه قرآنی می باشند. از این نکته فهمیده می شود که مسئله حجاب یکی از مهمترین چارچوب های احکام الهی جهت تضمین سعادت فردی و اجتماعی بشریت است و اینکه عده ای قصد دارند با استفاده از شبهات و روش های القایی و تبلیغ منفی به جنگ روحی و روانی و اضمحلال امنیت اجتماعی زنان جامعه اسلامی ما اقدام کنند، باید بدانند که حجاب در جامعه ایرانی و اسلامی ما ریشه دینی، اعتقادی و تاریخی داشته و جزء یکی از مهمترین شاخصه های امنیت اجتماعی زنان جامعه اسلامی به شمار رفته و همواره به عنوان یکی از مصادیق ارزش جامعه اسلامی خواهد بود.

نتیجه گیری:

حجاب و پوشش اسلامی برای مردان و زنان، تنها از کارکردهای فردی برخوردار نیست و فقط برای ساماندهی خلقیات و ملکات نفسانی آدمیان مؤثر نمی باشد؛ بلکه از کارکردهای اجتماعی نیز برخوردار است. حجاب، غرایز و التهاب های جسمی و معاشرت های بی بند و بار را کنترل کرده، بر تحکیم نظام خانواده می افزاید، همچنین از انحلال کانون مستحکم و پایدار زناشویی جلوگیری کرده، امنیت اجتماعی را فراهم می سازد. حال اگر کسانی با نگرش دینی، اسلامی یا با رویکرد جامعه شناختی و روانشناسی به چنین کارکرد ها و تأثیرات مطلوب -به ویژه تأمین امنیت اجتماعی پی ببرند- نه تنها هدفمندانه، زندگی می کنند؛ بلکه برای رفتار ها و اندیشه هایشان دست به گزینش می زنند تا به اهداف متعالی الهی انسانی دست یازند. از این رو به حجاب نیز به عنوان راهبردی کارساز، جهت تأیید و ترویج ارزش های اجتماعی، تأمین کننده سعادت آدمی و منشأ قرب الهی می نگرند. بنابراین پوشش اسلامی به منزله یک حفاظ ظاهری و باطنی در برابر افراد نامحرم، قلمداد می شود که مصونیت اخلاقی و خانوادگی و پیوند عمیق میان حجاب ظاهری و بازداری باطنی و از همه مهم تر امنیت اجتماعی را فراهم می سازد و پیشینه آن به اندازه تاریخ آفرینش انسان است. در نتیجه بین حجاب و امنیت اجتماعی زنان رابطه وجود دارد به طوری که هرچه حجاب بیشتر رعایت شود، امنیت اجتماعی زنان نیز بیشتر خواهد بود.

 

تهیه و تنظیم: سرتیپ دوم ستاد پاسدار کامرانی صالح - فرمانده انتظامی استان همدان

 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون