نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/10/12      11:23:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:445


نسخه چاپی
نقش سازمان هاي مردم نهاد در گسترش امنيت انساني
گروه اجتماعی - براساس تحقیقات صورت گرفته، عضويت افراد و به ويژه جوانان در سازمان هاي مردم نهادي که بر اساس ضوابط مشخص تشکيل شده باشند، مي تواند موجب ارتقاء امنيت فرد و متعاقب آن جامعه شود.

تعالي يک جامعه در گرو همت و حرکت مثبت عناصر تشکيل دهنده آن جامعه است. هر کدام از اين عناصر بايد در کنار يکديگر، با يک هدف مشترک و به يک سمت حرکت کنند تا همچون سيلي عظيم موانع را پشت سر گذاشته و براي رسيدن به تعالي، قدرتمندانه به پيش بروند.

اين همسويي در جوامع اسلامي مصداق آيه کريمه ((تَعاوَنوا عَلي البِروالتَقوي)) است و تبلور آن شکل گيري سازمان هاي مردم نهاد مي باشد. شکل گيري و گسترش سازمان هاي مردم نهاد در هر جامعه اي مي تواند نويد بخش رشد و شکوفايي آن جامعه در سايه مشارکت و همکاري مردم باشد و نمود اين امر در کشورهاي اسلامي دو چندان خواهد بود.

اين گونه سازمان ها تاثيرات بسزايي بر امنيت جامعه مي گذارند که يکي از مصداق هاي مهم آن تاثيرگذاري آنها بر امنيت انساني مي باشد.

عضويت افراد و به ويژه جوانان در سازمان هاي مردم نهادي که بر اساس ضوابط مشخص تشکيل شده باشند،  از جمله عوامل پيشگيري کننده از بزهکاري ها بوده و موجب ارتقاء سطح امنيت فرد و متعاقب آن جامعه گردد. از اين رو پرداختن به اين مهم مي تواند در دستور کار هر دولتي که به دنبال ايجاد امنيت براي مردم است، قرار بگيرد.

تعريف سازمان مردم نهاد

سازمان مردم نهاد که معادل واژه (Non-governmental organization) ترجمه شده است، به سازمان هايي اطلاق مي شود که توسط مردم و براي رفع يک مشکل جمعي شکل مي گيرند. واژه سازمان مردم نهاد (سمن) از سوي فرهنگستان زبان فارسي و پس از آغاز کار دولت نهم به جاي واژه سازمان غير دولتي مورد استفاده قرار گرفت.

در اولين کارگاه آموزشي اصول مباني مديريت سازمان هاي مردم نهاد که توسط خانه سازمان هاي غير دولتي استان کرمان در سال 1384 برگزار شد، سازمان مردم نهاد "يک مجموعه از افراد هم هدف و داوطلب با گرايشات غيرسياسي، غيرانتفاعي و غير اقتصادي که براي تحقق يک هدف مشترک خيرخواهانه گرد هم جمع شده و طبق ضوابط و قوانين خاصي به انجام فعاليت هاي مشخص مي پردازند"، تعريف شد.

ویژگی ها و انواع سازمان های مردم نهاد

همان طور که گفته شد، يک سازمان بايد داراي ويژگي هايي باشد تا بتوان به آن سازمان مردم نهاد گفت. اين ويژگي ها عبارتند از: غيردولتي، غيرانتفاعي و تجاري، غيرسياسي، داوطلبانه، استقلال هويت، اشتراک هدف، قانونمند، دارای شفافيت، آزادي عضويت، معافيت مالياتي؛ تداوم و استمرار.

تقسيم بندي سازمان هاي مردم نهاد بر اساس نوع فعاليت متنوع هستند: علمي- پژوهشي، حقوقي (سمن هاي مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودک)، ورزشي، امداد و نجات (جمعيت هلال احمر و...)؛ مذهبي؛ خيريه هاي سنتي؛ بهداشتي (پيشگيري از ايدز، بيماران کليوي، بيماران خاص و...) پيشگيري از اعتياد؛ هنري؛ حفاظت از محيط زيست؛ دوستدار ميراث فرهنگي و گردشگري؛ پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي؛ که هرکدام از اين سمن ها اهداف خود را در جهت پيشبرد و دستيابي به رسالتي که بر گردنشان مي باشد تنظيم و به فعاليت مي پردازند.

نقش سازمان های مردم نهاد در افزایش آگاهی های عمومی

ضعف اطلاعاتي افراد و عدم وجود آموزش هاي لازم از سوي دولت و خانواده ها، يکي از مهمترين عواملي است که موجب به مخاطره افتادن امنيت افراد در بخش ها و جنبه هاي مختلف امنيت انساني مي شود.

يکي از کارکردهاي سازمان هاي مردم نهاد در قبال اعضاء خود و حتي جامعه اي که سمن در آن ادامه حيات مي دهد، ارتقاء سطح آگاهي است. سازمان هاي مردم نهاد به شکل مستقيم و غير مستقيم ميزان يادگيري را در افراد افزایش داده و موجب ارتقاء سطح آگاهي افراد جامعه می شود.

نقش سازمان هاي مردم نهاد در قانونمند سازی جامعه

يکي از ويژگي هاي سازمان هاي مردم نهاد، قانونمندي آنهاست. به بيان ديگر چنانچه سازمان غيردولتي و داوطلب، از ويژگي قانونمندي برخوردار نباشد، نمي توانيم آن را سازمان مردم نهاد تلقي نماييم. از آنجا که اين ويژگي (قانونمندي) لازمه هويت بخشي به يک سازمان مردم نهاد مي باشد، افرادي هم که علاقه مند به فعاليت در آن سمن هستند، بايد ضمن پذيرش اين قوانين به آن عمل نمايند.

افرادي که توانايي پذيرش قوانين را نداشته باشند به خودي خود از بدنه سمن ها خارج مي شوند. اين موضوع بيان کننده اين است که حضور در يک سازمان مردم نهاد نيازمند قانون مدار بودن و قانونمندي فرد است.

مهمترین نقش های سازمان های مردم نهاد در گسترش امنیت انسانی

1- تلاش در جهت مبارزه با مواد مخدر

اعتياد به ويژه اعتياد جوانان به مواد مخدر و انواع متنوع داروها روانگردان، يکي از مهم ترين جنبه هاي امنيت انساني و يکي از اصلي ترين دغدغه هاي هر فرد، هرخانواده، هرکشور و به طورکلي دنيا در هزاره سوم است.

در کشورهاي پيشرفته دنيا، سازمان هاي مردم نهاد به عنوان عاملان مبارزه با اعتياد به دو صورت مي توانند به رسالت خود در جامعه عمل نموده و درگسترش امنيت انساني اثر گذار باشند.

در درجه اول: اين سازمان ها با انجام آموزش هاي لازم به اطلاع رساني در جامعه براي پيشگيري از گرايش افراد به اعتياد مي پردازند و در درجه دوم: با ارائه خدمات مختلف به معتادان، ضمن فراهم کردن شرايط ترک اعتياد، مراقبت هاي لازم را براي جلوگيري از بازگشت مجدد آنها به عمل مي آورند.

2- تلاش برای مسئولیت پذیری در بین مردم

در دنياي امروز سازمان هاي مردم نهاد  مي توانند نقش بسيار مهمي در مسئولیت پذیری مردم ایفا می کنند، فعاليت افراد در يک سازمان مردم نهاد به عنوان يک جامعه کوچک؛ موجب ارتقاء احساس مسئوليت در جوانان شده و اين احساس خود به خود از يک جامعه کوچکي همچون سمن به جوامع بزرگتر تعميم یافته و فرد را از گرايش به سمت رفتارهاي مخل امنيت فردي و انساني منع مي کند.

3- هویت یابی به جوانان

سازمان هاي مردم نهاد بر اساس ساختار حاکم، موجب بازيابي هويت فرد شده و نقش، اهميت و اثر بخشي ايشان را در روند رشد جامعه به تصوير مي کشد مسلما اين افراد نه تنها تهديدي براي امنيت جامعه نيستند بلکه دولت مي تواند با برنامه ريزي دقيق و با به کارگيري آنها در سازمان هاي مردم نهاد گام هاي موثري براي گسترش امنيت انساني بردارد.

نتیجه گیری

با نگاهي به مطالب ارائه شده مي توان دريافت که اثرات مثبت فعاليت در سازمان هاي مردم نهاد به مراتب بيشتر از اثرات منفي آن است که آن نيز با آموزش و نظارتي صحيح قابليت تصحيح دارد. با توجه به نتايج حاصله از اين تحقيق به نظر مي رسد حمايت از تشکيل و گسترش سمن هاي تخصصي به ويژه در حوزه جوانان و همچنين ارتقاء سطح دانش جامعه و مشارکت پذيري آنان براي حضور و فعاليت در سازمان هاي مردم نهاد  علاوه بر اینکه موجب کمک به دولت در جهت تحقق اهداف شود موجبات تامين امنيت در تمام ابعاد بحث امنيت انساني را فراهم می آورد.

مسلماً مديران سازمان هاي مردم نهاد براي تحقق رسالت خود و همچنين پيشبرد اهداف، نيازمند حمايت هايي از سوي دولت هستند  که اين فقط به حمايت هاي مالي خلاصه نمي شوند.

سمن ها از بدو تاسيس نيازمند حمايت هاي دولتي مانند فراهم کردن زمينه اي مساعد براي تشکيل آن؛ تسهيل و هموار کردن مسير تاسيس براي سازمان هاي مردم نهاد؛ آموزش متقاضيان تاسيس سمن و اعضاء فعال در سازمان هاي مردم نهاد؛ نظارتي دقيق، صحيح و مبتني بر علم در جهت کمک به سمن ها؛ اعتماد به سمن ها به ويژه سمن هاي جوانان با واگذاري پروژه هاي اجرايي به آنها و معرفي سمن به جامعه است.

شکل گيري سمن ها تنها نياز نمي باشد و لازم است شرايط مناسبي براي فعاليت آنها فراهم شود، اين شرايط با تدوين قانوني مشخص در خصوص فعاليت هاي سمن ها و همچنين نظارتي دقيق بر آنها انجام مي گيرد که از جمله مهمترين اقداماتي است که لازم است به آن پرداخته شود.*

نویسنده: سرتیپ دوم پاسدارمهدی معصوم بیگی؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون