نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/10/18      15:25:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:253


نسخه چاپی
يادداشت
حجاب، محور و چارچوب امنيت اجتماعي
گروه اجتماعي – يكي از مفاهيم بسيار مهم در تولید امنیت كه ارزش و هنجار و شاخصه و نماد انقلاب اسلامي ما محسوب مي شود و مي توان از آن به محور و چارچوب امنيت اجتماعي نام برد، "حجاب" است.

همياري اجتماعي با نهادينه سازي رفتارهاي شهروندي مناسب و هدفمندي در زندگي خوب اجتماعي محقق مي شود و پليس جامعه محور نيز بر اين اساس و در قالب سياست گذاري و تبيين برنامه هاي اجرايي و عملياتي در حوزه فرهنگي و اجتماعي، وظيفه اي خطير و سنگين بر عهده دارد.

آنچه به عنوان نقطه هدف در برنامه ريزي هاي اجتماعي پليس محسوب مي شود اين كه افكار عمومي و شهروندان قانون مدار با شناخت و اعتقاد بر اصل خودآگاهي و خود كنترلي در فرآيند رفتار همكارانه، آگاهانه، ماهرانه، ارزشمندمحور و هنجارمندانه نقش خود را در تامين و توليد امنيت اجتماعي به خوبي ايفا كنند.

در اين عرصه سيستم هاي آموزشي و تربيتي نيز همگام و همراه با سياست هاي فرهنگي و اجتماعي پليس و ديگر سازمان هاي مسئول در توليد امنيت، بايد نقش محوري خود را در يادگيري مفاهيم ارزشي و هنجاري و شناخت اهميت ابعاد آن در افراد جامعه ايفا كرده و برنامه ها به گونه اي تبيين و تعريف شوند كه افراد با تشريك مساعي، مفاهمه، مذاكره و استدالال لازم، پيشگام در فرآيندهاي مشاركتي باشند.

يكي از مفاهيم بسيار مهم در اين فرآيند كه ارزش و هنجار و شاخصه و نماد انقلاب اسلامي ما محسوب مي شود و مي توان از آن به محور و چارچوب امنيت اجتماعي نام برد، "حجاب" است.

امروزه دشمنان اسلام و معاندان نظام ايران قدرتمند با احساس خطر از توان و هوشياري ايرانيان غيور و غيرتمند، برنامه ريزي هاي گسترده اي را در حوزه جنگ هوشمندانه عليه ملت ايران با جديت بيشتري از قبل دنبال مي كنند و مي كوشند با هجمه هاي ضدفرهنگي به خصوص بهره برداري از زمينه و بستر فضاي مجازي، در ذهن و فكر جوانان و جوانان اين مرز و بوم نفوذ كرده و با تخريب روحيه حماسي و ارزشي، به مقاصدي چون خودبيگانگي، احساس بي قدرتي، انزواي ارزشي و پوچي و نااميدي در جامعه هدف خود برسند.

مهم ترين اصل و زيربناي هجوم و حركت نرم دشمن در اين عرصه، تخريب ارزش هاي اخلاقي و متزلزل كردن امنيت اخلاقي است كه در بطن تفكر و نيت شوم دشمن، اصل حجاب و خدشه دار كردن عفت و شرم و حيا را در جامعه ايراني، به عنوان نقطه هدف، قرار مي دهد.

استثمارگران ياوه گو و دشمنان نظام مقدس ايران، اينك سرخورده از رويارويي نظامي با حكومت ايران اسلامي به تحريم هاي اقتصادي و ايجاد موج نارضايتي در بين آحاد مردم يكي از شيوه هايي است كه بي هويتي اخلاقي و فرهنگي و اجتماعي مردم را چاشني ديگر حمله هاي تخريبي براي ضربه زدن به پيكره انقلاب و نظام اسلامي كرده است كه در اين رابطه نيز نيازمند هوشياري و مراقبت هاي هوشيارانه هستيم.

ما امروز بايد به راهبردهاي علمي، فرهنگي، هنري و اجتماعي براي دفاع از ارزش و آرمان مقدس و معتبر حجاب در جامعه اسلامي مان باشيم تا فرصت سوء استفاده براي دشمنان كه از نظام مقتدر و توانمند ايران اسلامي در هراسند فراهم نشود.

بي شك هوشياري و بيداري سرمايه هاي اجتماعي در امنيت عمومي و سلامت اجتماعي لازمه و زيربناي اين جهاد معنوي است و هر چه بيشتر خانواده هاي عزيز و شهروندان گرامي، رسانه هاي متعهد و سيستم هاي آموزشي و پرورشي، آگاهي و شناخت بيشتري در باب ضرورت حفظ و پاسداشت حريم و حرمت حجاب  كسب كنند توان و آمادگي و عظمت و شكوه اقتدار ايران اسلامي بيشتر به رخ جهانيان كشيده مي شود.

بي توجهي به اين اصل، زمينه را براي خطاهاي رفتاري و بروز آسيب هاي اجتماعي و جرايم و بزه كاري ها فراهم مي سازد كه اين مشكل از رعايت نكردن اصول اخلاقي و مذهبي در خانواده ها، ضعف آموزش اصول اخلاقي و مذهبي به جوانان و نوجوانان، ضعف نظارت بر اعمال و رفتار و روابط فرزندان، خلاء هاي عاطفي و ناآگاهي والدين از مهارت هاي ارتباطي در كانون خانواده كه منجر به اختلاف هاي خانوادگي و زناشويي مي شود، از بين بردن قبح روابط غير اخلاقي و نامشروع در بستر فضاي مجازي، پرخاشگري در مراودات روزمره و ... ناشي مي شود.

نكته مهم اين كه فرزندان از والدين خود الگوبرداري مي كنند و اينجا وظيفه خانواده ها براي پرهيز از بدحجابي، بي بندوباري، درغگويي و زير پا گذاشتن مفاهيم و اصول مذهبي و اخلاقي و تقيد به سبك زندگي اسلامي بيش از پيش نمايان مي شود و ما وظيفه داريم با پذيرش اصل روزآمدي و بهره برداري درست و صحيح از دنياي روز ارتباطات و اطلاعات، الگويي مناسب براي خود و خانواده و دوستان مان باشيم تا هويت ايراني و اسلامي و روحيه حماسي را پاس بداريم و ارج نهيم كه اين شكوه اقتدار و عظمت مان را از ساليان دور تا سال هاي آينده پايدار و جاودانه مي سازد.

تهیه و تنظیم: سرتيپ دوم پاسدار محمد كاظم تقوي؛ فرمانده انتظامي استان خراسان رضوي

 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون