نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/10/25      9:47:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:261


نسخه چاپی
عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی زمینه ساز آسیب های اجتماعی
گروه اجتماعی - آسیب زمانی پدید می آید که در هنجارهای مقبول اجتماعی، تخلفی صورت پذیرد. اگر هنجارها ی اجتماعی مراعات نشود کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند و موجب پیدایش آسیب اجتماعی در جامعه می شود.

هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارها تبعیت کنند. اما همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. و زمینه ساز شکل گیری آسیب های اجتماعی در جامعه می شوند.

جامعه بشری برای رشد و تعالی به احساس تعلق اجتماعی احتیاج دارد تا در سایه آن افراد جامعه با رعایت قوانین به یکدیگر احترام گذاشته و با مشارکت و همدلی به رشد و تعالی برسند. تضعیف فرهنگ جامعه خودی، تجلیل و تکریم فرهنگ جوامع بیگانه و بحران هویت انسانی از مهم ترین عوامل آسیب زا در جامعه می باشند. جوانان به لحاظ اقتضای سن بیش از سایر افراد در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند و احتمال ابتلاء به اعتیاد به مواد مخدر، فساد اخلاقی، ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق، سرقت، جرایم اجتماعی و سقوط تربیتی از مهمترین آسیب هایی هستند که بیشتر قربانیان آن افراد جوان می باشند.

عوامل متعددی در بروز آسیب های اجتماعی مؤثر می باشند که وراثت، خانواده، مدرسه، دانشگاه، وسایل ارتباط جمعی، بیکاری، امواج ماهواره، تهاجم فرهنگی، آزادی به معنای بی بند و باری، اعتیاد به مواد مخدر و روابط ناسالم دختران و پسران از مهمترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی هستند که شایسته است با برنامه ریزی علمی و فرهنگ سازی، زمینه بروز این گونه آسیبها محو شود.

آسیب های اجتماعی پدیده هایی هستند که بر اثر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و روانی بوجود آمده و برعملکرد و کارایی مثبت و کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی می گذارد. در پیدایش آسیب های اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و آسیب زا عوامل متعددی به عنوان عوامل زمینه ساز مؤثر می باشند که عبارتند از :

عوامل فردی: جنس، سن، وضعیت ظاهری و قیافه، ضعف و قدرت، بیماری، عامل ژنتیک و....

اگر فرد، هر چند برای سرگرمی و تنوع و تفرّج دست به بزهکاری بزند، این کار وی کم کم زمینه ای خواهد بود تا به سمت و سوی بزهکاری سوق یابد. دلیل عمده این کار، چگونگی شروع به انجام عمل بزهکارانه و کشیده شدن فرد به این راه است. افراد بزهکار افرادی هستند که همه زمینه ها و شرایط لازم برای انحراف در آنان وجود دارد. مهم ترین عامل در انحراف افراد و ارتکاب عمل نابهنجار، فردی است که موجب سوق یافتن وی به سمت بزهکاری می شود؛ چرا که فردی که می خواهد اولین بار دست به بزهکاری بزند، نیازمند فردی است که او را راهنمایی کرده و به این سمت هدایت یابد.

گاهی افراد از نعمت خانواده و والدین عاطفی برخوردارند، اما به خاطر شکست در تحصیلات و ناتوانی در ادامه تحصیل، تحقیر معلمان و فشارهای بی مورد والدین مجبور می شوند خود را به گونه ای دیگر نشان دهند و به اصطلاح «خودی» نشان دهند. و این حکایت از میل به استقلال طلبی، قدرت طلبی و یا عافیت طلبی در نوجوانان و جوانان دارد که به دلیل عدم ارضای صحیح آن دست به ارتکاب اعمال ناشایست می زنند، عده ای از نوجوانان نیز به دلیل روحیه تنوع طلبی و زیاده خواهی و عدم تربیت صحیح و عدم هدایت درست این غریزه طبیعی، دست به اعمال خلاف می زنند.

عوامل روانی: حساسیت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، کم هوشی، خیال پردازی، قدرت طلبی، کم رویی، پرخاشگری، حسادت، بیماری های روانی، تبعیض در خانه با روحیه حساس و عزّت نفس فرزندان منافات دارد و خسارات جبران ناپذیری را بر روح و روان آنان وارد می کند و با ایجاد بحران های روحی و سرخوردگی، آنان را به سوی عکس العمل های منفی نظیر سرقت، اعتیاد و فرار از خانه سوق می دهد.

عوامل محیطی: اوضاع و شرایط اقلیمی، شهر و روستا، کوچه و خیابان، گرما و سرما و.... در آسیب های اجتماعی موثر است اگر در منزل و خانه، کوچه، خیابان و مدرسه، و محیط پیرامون زمینه و شرایط مساعدی برای بزهکاری وجود داشته باشد، فردی را که آمادگی انحراف در او وجود دارد، به سوی جرم و ارتکاب رفتار بزهکارانه سوق می یابد.

باید توجه داشت که محیط یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در پیدایش و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی است. اگر در منزل و خانه، کوچه، خیابان، مدرسه، و محیط پیرامون، زمینه و شرایط مساعدی برای بزهکاری وجود داشته باشد، فردی را که آمادگی انحراف در او وجود دارد، به سوی جرم و ارتکاب رفتار بزهکارانه سوق می دهد و از سوی دیگر یک محیط مناسب می تواند مانع بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی شود. به همین دلیل یکی از نقاط مهم تمرکز برایمداخلات پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اصلاح محیط می باشد

عوامل اجتماعی: خانواده، طلاق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بیکاری، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعیت و ... .

پدر، مادر و یا هر دو، بنا به دلایلی همچون طلاق و جدایی، مرگ والدین و... نه حضور فیزیکی دارند و نه حضور معنوی. در این گونه خانواده ها که با معضل طلاق و جدایی مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دست داده، هیچ هدایت کننده ای در جریان زندگی نداشته، در پاره ای از موارد به دلیل نیافتن پناهگاه جدید، در دریای موّاج اجتماع، گرفتار ناملایمات می شوند.

برای حل مسائل و مشکلات ناشی از آسیب ها نیاز به درک درستی از موقعیت های اجتماعی و پیشگیری از معضل ها را داریم تا عرصه لازم برای فعالیت های سالم و بهنجار افراد جامعه مهیا شود . آسیب های اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر، قانونمند و قابل کنترل و پیشگیری اند. تقید افراد یک جامعه به دین و ارزش های اسلامی و ترویج ارزش هایی چون ایمان به خدا، رعایت دستورات الهی و انجام واجبات و ترک محرمات، امر به معروف و نهی از منکر و سایر ارزش های دینی می تواند باعث پیشرفت یک جامعه شود بدین گونه که هم باعث ایجاد امنیت فردی و هم باعث ایجاد امنیت اجتماعی می شود. بازشناسی ارزش های اصیل ملی و اسلامی، بازگشت به ارزش ها، احساس ایمنی و اتکاء به قانون، اعتماد به بهره مندی از قانون و حقوق شهروندی و ... هریک می توانند از دیگر اصول پیشگیری از آسیب ها تلقی شوند .

نتیجه گیری :

آسیب های اجتماعی به عنوان اموری که نظم عمومی جامعه را بر هم می زنند و هنجارهای آن را مورد تعرض قرار می دهند بسیار حائز اهمیت است. آسیب های اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر، قانونمند و قابل کنترل و پیشگیری اند. برای کنترل آسیب های اجتماعی، شناخت علمی آنها در هر جامعه ای برای درمان یا پیشگیری از گسترش و پیدایش آنها ضروری و پر اهمیت است. بی شک باید با ایجاد یک ائتلاف همه جانبه بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، فعالان اجتماعی و مدنی، محافل دانشگاهی و زمینه‌سازی برای مشارکت و حضور همه جانبه مردم در زمره الزامات اساسی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی تلاش کرد. در بررسی آسیب شناسی امنیت اجتماعی و تشریح آسیب های اجتماعی و علل موثر بر آسیب های اجتماعی اینگونه نتیجه گیری می شود که تقید افراد یک جامعه به دین و ارزش های اسلامی و ترویج ارزش هایی چون ایمان به خدا، رعایت دستورات الهی و انجام واجبات و ترک محرمات، امر به معروف و نهی از منکر و سایر ارزشهای دینی می توان از آسیب های اجتماعی پیشگیری و باعث پیشرفت یک جامعه شد.

علاوه بر این، به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه همگانی توجه کرده و انجام عبادات روزانه فردی و جمعی را به عنوان عوامل پیش گیرانه مطرح کرده است. البته، در جای خود پس از وقوع جرم و علی رغم آن همه التفات و توجه به امر پیش گیری و اصلاح و بازپروری، اسلام برای مجازات نیز به عنوان اهرمی برای جلوگیری از تکرار وقوع جرم تأکید فراوان دارد. در واقع، مجازات ها در اسلام نیز برای امر پیشگیری است.

پیشنهاد:

  • هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم فعالیت دارند؛ مانند نیروی انتظامی، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، شهرداری ها، شوراها، امور جوانان، بهزیستی و... به منظور اجرای برنامه عملی پیش گیرانه و هماهنگی بیش تر
  • آگاهی دادن به خانواده ها برای نظارت و کنترل بیشتر آنان بر فرزندان و گوشزد کردن میزان مجازات جرایم در صورت ارتکاب جرم توسط آنان
  • اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر توسط دولت در محل های جرم خیز و اقداماتی به منظور کمک به خانواده ها، بخصوص نوجوانان و جوانانی که در معرض آسیب قرار دارند
  • اطلاع رسانی شفاف رسانه های جمعی برای تشویق جوانان درباره تسهیلات و فرصت هایی که جامعه برای آنان قرار داده است

تهیه و تنظیم: سرهنگ رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان زنجان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون