نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/10/25      11:14:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:136


نسخه چاپی
نقش خانواده های نابسامان در اعتياد فرزندان
گروه اجتماعی- تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد، سال هاي اوليه زندگي، سال هاي تكوين و تأثيرپذيري است و رفتارهاي بدون محبت و خشونت آميز والدين در گرايش فرزندان به سمت اعتياد نقش بسيار زيادي دارد.

تحقيقي كه در اداره برآورد اجتماعي معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان روی تعدادی از افراد معتاد متجاهر دستگیر شده صورت گرفته نشان مي دهد كه سال هاي اوليه زندگي، سال هاي تكوين و تأثيرپذيري است و رفتار هاي بدون محبت و خشونت آميز خانواده در گرايش فرزندان به سمت اعتياد نقش بسيار زيادي دارد.

بر اساس تحقیق مذکور اگر در خانواده هيجانات و طغيان هاي مكرر عاطفي روي دهد، رشد عاطفي كودك به آساني متوقف مي شود. كودك گرفتار اين مشكل مي شود كه از يك طرف احتياجات عاطفي خود را ارضا كند و از طرف ديگر خود را با مشكل محيط زندگي سازش دهد.

کودک حس وابستگي و تعلق خاطر را از دست مي دهد و در مورد هدايت خويش يعني نقش خود، هم به عنوان فرد و هم به عنوان عضو خانواده و اجتماع دچار ابهام و پشيماني مي شود. علاوه بر دوران كودكي، دوران نوجواني و بلوغ نيز از دوره هاي بسيار مهم و قابل توجه زندگي است، با شروع سال هاي نخستين دهه دوم زندگي، تحول شگفت انگيز بلوغ آغاز مي شود، كه داراي جنبه هاي گوناگون جسمي و رواني اجتماعي است.

دوره حساس بلوغ فرزندان

خانواده ها بايد اطلاعات كافي در اين مورد داشته و بدانند كه دوران بلوغ علاوه بر تغييراتي كه در اندام ها و شكل ظاهري بيرون دارد، از نظر روحي نيز دوران بي قراري ها و گرايش هاي متضاد مثل افسردگي هاي بي دليل در لحظه هاي شادي، غرور در عين خود كم بيني ها، خودخواهي در عين نوع دوستي، معاشرت طلبي در تنهايي گزيني، كنجكاوي در عين بي تفاوتي، قدرت جويي و قدرت ستيزي، عشق ورزيدن به دنيا و پوچ انگاري آن، چشم داشت مسئوليت از ديگران در عين گريز از مسئوليت و مقررات و بسياري ديگر از مشخصات و نوسان هاي اين دوره فشار و طوفان هاي روحي است كه البته هيچكدام از اين رفتارها بي دليل نيست، مثلاً فرار از مقررات بخاطر رشد استقلال و تشخص طلبي است.

اثرات خانواده بر اعتياد فرزندان

حس تفوق طلبي و برتري جويي و يا حس كنجكاوي كه معمولاً در اين دوره به چشم مي خورد از تمايلات طبيعي دوران بلوغ و جواني است كه اگر از علل اين حالات خانواده ها به درستي اطلاع داشته و آن را به جوانان بشناسند. راهنمايي آنها براي يك زندگي خوب و سالم دشوار نخواهد بود.

حال كه اهميت خانواده در زندگي و آينده فرد روشن شد باید بدانیم که  شروع بسياري از اختلالات شخصيتي ناشي از دوران كودكي است، زيرا در اين دوره كودك نتوانسته رابطه، صميميت و همكاري و احترام با ديگران را برقرار سازد و نيز به او نياموخته اند كه اعمال خطا و شايسته كدامند تا نسبت به اعمال پسنديده احترام قائل شود و از اعمال خطا دوري جويند. 

نمونه هايي از اثرات روابط خانواده بر اعتياد

تحقيقاتي مثل  "بررسي عوامل مؤثر در روي آوردن به مواد مخدر"، "بررسي علل اعتياد جوانان به هروئين"،  "نقش خانواده در اعتيا جوانان"،  وجود اختلاف بين پدر و مادر را نشان داده و عواملي از جمله مسايل مادي، اختلاف سني زياد بين پدر و مادر داشته است.

بررسي علل اعتياد در ايران نشان مي دهد كه در تربيت خانوادگي افراد معتاد سستي و ضعف وجود داشته و سرپرستي معتادان از طرف خانواده متعارف نبوده است، به طوري كه مسئوليت فقط 30 درصد آنان تا سن بلوغ به عهده والدينشان بوده است.

تحقيقاتي چون "بررسي و شناخت عوامل اجتماعي موثر در اعتياد افراد"، "بررسي عوامل موثر در اعتياد جوانان به مواد مخدر"،  "بررسي علل و عوارض رواني- اجتماعي اعتياد جوانان" نشانگر آن است كه رفتار والدين با فرزندان خود بي توجه، بدون محبت و خشونت آميز و عدم وجود رابطه عاطفي بين آنها بوده و اغلب خانواده ها در هم پاشيده و نابسامان بوده اند.

بدين ترتيب مي بينيم كه از هم گسيختگي خانوادگي و عدم وجود تربيت درست، از مسايلي است كه امكان دارد افراد خانواده به نحوي از نتايج آن در رنج بوده و يا براثر آن ناگزير از انتخاب هاي نادرست و منجر به بروز  مشكل اخلاقي شوند. از مسائل ديگر خانوادگي در زمينه اعتياد، نقش اعتياد پدر و مادر و تأثير آن در معتاد شدن فرزندان و همچنين اثر اعتياد يكي از نزديكان بر روي جوانان يك فاميل است كه به خصوص مشاهده اعتياد والدين و همانند سازي با والدين معتاد در مراحل گوناگون رشد سبب اعتياد جوانان يك خانواده مي شود.

نویسنده: سرگرد علیرضا زارعان _سرپرست اداره مطالعات و برآورد اجتماعی پلیس اصفهان 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون