نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/11/2      12:16:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:226


نسخه چاپی
تا ثريا مي رود ديوار كج!
گروه اجتماعي – انعكاس خبري از جنايتي خونين، قتل، خودكشي، اسيد پاشي، كلاهبرداري، سرقت و... درلابه لاي اخبارحوادث و بلكه محور قرار گرفتن اين گونه اخبار در صفحه هاي حوادث، محلي ازاعراب مي تواند داشته باشد؟

خشت اول بناي اخبار حوادث را كج نهاده اند و ديوار اطلاع رساني در اين حوزه كجروي كرده و سست بنياد است.

چگونه مي توان از ديواري بدون تراز و بي پايه، سايباني ساخت كه در برابر گرماي سوزاننده واقعيت هايي تلخ ما را حفظ كند و ستوني باشد كه بنايي محكم و استوار براي پيشگيري از وقايع تاسف باربه حساب آيد؟

ديوار سست بنياد اخبار حوادث زير بار سنگين اخبار جرم و جنايت خميده و رنج مي كشد و اين حاصل بي تدبيري، شايد شتاب زدگي در حوزه خبر رساني صحيح و اصولي است و سبب مي شود گاهي حوادث به بدترين شكل ممكن خبر رساني شود.

واقعيت اين كه ما در حوزه تدبير، برنامه ريزي و اجرا در اين عرصه (اطلاع رساني اخبار حوادث) تعريف درستي از حادثه نداريم و بهتر است بگویيم هنوز حوادث را نمي شناسيم.

نه دست اندركاران خبر رساني و نه مخاطبان اخبار حوادث، نمي دانند چه مي خواهند و چه بايد بخواهند.

اين كه اخبار حوادث مي خواهد چه بگويد و چه چيزي بايد بگويد نقطه‌اي است كه اگر آن را كشف كنيم معماي اخبار حوادث را حل كرده ايم.

حادثه چيست؟ اين اولين سوال براي رسيدن به پاسخ مسئله است. واقعه يا رخدادي  پيش بيني نشده را حادثه مي‌گويند.

 اتفاقي مانند سيل، زلزله، طوفان، آتش سوزي، تصادف و... كه ناشي از سهل انگاري در اصول ايمني و به كار گرفتن مهارت هاي اساسي و ضعف هنرهاي زندگي سالم است را مي توان در جدول حوادث قرار داد.

حالا بيائيد قضاوت كنيم؛ انعكاس خبري از جنايتي خونين، قتل، خودكشي، اسيد پاشي، كلاهبرداري، سرقت و... درلابه‌لاي اخبار حوادث و بلكه محور قرار گرفتن اين گونه اخبار در صفحه‌هاي حوادث محلي از اعراب مي تواند داشته باشد؟

درست است اين تيپ اخبار و پرداختن به يك جنايت يا پرونده پليسي، جذابيت هاي خاصي براي مخاطبان دارد اما آن چه مسلم است اين كه لازمه خبررساني در اين عرصه، شناخت پيش نيازهاي آن است تا ادبياتي صحيح براي روشنگري ذهن مخاطب و پاسخي شفاف به كنجكاوي خوانندگان و علاقمندان به كار گرفته شود و درمتن آن به «چرايي» وقوع جنايت و واقعه و نه تاكيد بر «چگونگي» وقوع پديده‌هاي زشت و پليد نيز پرداخته شود.  

اگر به چنين برداشت صحيح و اقدام اصولي و درستي در انعكاس اخبار حوادث و وقايع برسيم خواهيم توانست مطالب را با چاشني آموزشي و عبرت اندوزي و آن هم نه در صفحه «حوادث»، بلكه در صفحه «وقايع» خوراك كنجكاوي مخاطبان كنيم.

متاسفانه شتاب زدگي و دستپاچگي و درموارد بي شمار نداشتن راهبرد صحيح و سالم در انعكاس و انتشار اين اخبار سبب شده در بررسي خبر و اطلاع رساني وقوع جرايم و جنايت‌هاي كثيف، حد و مرزها  را نشناخته  و به نقش بازدارندگي و پيشگيري و ايمن سازي كه لازمه سلامت اجتماعي و مصون ماندن از آسيب‌هاي خطرناك است پرداخته نشود.

نكته ديگري نيز در انعكاس و اطلاع رساني اين اخبار، وجود «خط قرمزهايي» است كه رسانه ها را با محدوديت‌هايي مواجه مي سازد.

خط قرمز سازي در اين حوزه نيز به خاطر نداشتن جايگاه مشخص و نبود راهبردهاي صحيح، علمي و تاثيرگذار انتشار اخبار جرم و جنايت‌ها است و اگر نسبت به اين موضوع و گذاشتن خط فاصله بين خبر حادثه و خبر جرم و جنايت  نيز بي توجهي و يا بهتر است بگویيم بي تفاوتي بشود رسالت همه كساني كه دستي بر آتش اطلاع رساني دارند ناهمگون و غيرمسئولانه بوده و به ترويج خشونت، برجسته سازي جرم و شكستن قبح يك سري اعمال و افكار خواهد انجاميد. نكته مهم ديگر اين كه در بيان وقوع حوادث نيز شتاب زده عمل شده و موضوع سرسري گرفته مي شود.

هيجان و شتاب در توصيف وقوع حادثه مي تواند جايش را با توصيف افرادي كه دچار حادثه و ضايعه و خسارت شده اند عوض كند.

به عنوان مثال، بي توجهي به اصول ايمني كار و سقوط مرگبار يك كارگر از ارتفاع مي تواند با پرداختن به مشخصات هرچند اندك و مختصر از فرد قرباني و خانواده او، ذهن مخاطب را آماده پذيرش نكات بعدي كند كه به نحوه و چگونگي و چرايي وقوع حادثه پرداخته و نكات‌آموزشي، هشداري و پيشگيرانه را مطرح كند.

نكته پاياني در بررسي اين موضوع نيز هشدارهايي است كه چه در بخش اخبار حوادث و يا اخبار وقايع و رويدادهاي پليسي داده مي شود.

هر چه در پردازش خبر به گونه‌اي معنا و مفهوم بيان شود كه مخاطب به برداشت و قضاوت درستي از متن و بطن موضوع برسد نيز هدفمندتر و و موفق‌تر عمل خواهد شد.

حساسيت توجه به اين مسئله براي ايمن سازي جامعه، خودآگاهي و پيشگيري‌هاي درست و منطقي از حوادث و وقايع بسيار ضروري و يك تكليف مهم براي دست اندركاران خبر و خبرر ساني است.

پس بايد صادقانه اعتراف كرد، هنوز فرق حادثه با جرم و جنايت در انتشار اخبار مشخص نيست و بايد نگاهي علمي، تخصصي، زيركانه، هوشمندانه و كارشناسانه به كار گرفته و رفع تكليف نشود.

 

نويسنده: غلامرضا تديني راد؛ كارشناس رسانه معاونت اجتماعي خراسان رضوي     


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون