نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/11/7      13:30:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:249


نسخه چاپی
زدست ديده و دل هر دو فرياد!
گروه اجتماعی- نياز عاطفي داشتم، شوهرم در خانه نبود و با من حرف نمي زد، من هم يا در فضاي مجازي سير مي كردم و يا با زن همسايه بودم واين طرف و آن طرف مي رفتم ...

 

اشتباه نكنيم، كار بيخ پيدا نكرده و اين كه تا مشكلي پيش مي آيد حسرت مي خوريم و مي گویيم دوره و زمانه عوض شده و دنبال مقصر مي‌گرديم نشان از نقطه ضعف و نمايش ناتواني هاي مان است. خيلي از مشكلات، گرفتاری و بلاهايي كه سرمان مي آيد به خاطر ندانم كاري، بي حوصلگي، سردرگمي و البته بي نظمي و گنگ بودن اهداف و از همه مهم‌تر نداشتن برنامه و نقشه راه در مسير حركت زندگي مان است. انگار چشمه چشايي‌مان خشك شده است و تا مي خواهيم لحظه‌اي طعم خوشمزگي هاي زندگي مان را بچشيم، چشم هاي حريص، دست مان را مي گيرد و ما را به سمت و سوي خوشگلي هاي ظاهري زندگي مان پيش مي برد. اينجاست كه بايد بگویيم «ز دست ديده و دل هر دو فرياد كه هر چه ديده بيند، دل كند ياد ».

به راستي چرا ديگر نه ذوق شاعري مان گل مي كند و نه ذوق و شوق خواندن دو بیت احساس و هيجان پاك در زندگي مان را داريم؟ به راستي چرا اين قدر كلافه و بي حوصله  شده ايم؟ تقصير چشم هاي ماست كه معتاد به ديدن خوشگلي هاي ظاهري شده اند يا خوشمزگي‌هاي زندگي، طعم و مزه خود را از دست داده اند؟ خوشمزگي هايي كه در قاموس تفكرات و خواسته هاي مان جدايي ندارند.

زوج جواني كه دو فرزند دارند نيز به خاطر اعتياد به خوشگلي هاي زندگي، طعم بدمزه اختلاف هاي الكي و پيش پا افتاده را چشيدند و دچار مشكل شدند. خدا رحم كرد پا به مركز مشاوره آرامش پليس رضوي گذاشتند و راه خود را از چاهي كه جلوي پاي‌شان كنده شده بود، يافتند و در ادامه مسير زندگي قرار گرفتند. مرد جوان مي گفت: داشتيم زندگي مان را مي كرديم كه زن همسايه به خانه مان سرك كشيد و با پوزخندي، ما را به باد تمسخر گرفت. مي گفت چه دكوراسيون و مبلمان زوار در رفته‌اي داريد و اين چه سر و وضعي است كه براي خانه خود درست كرده ايد. آنقدر گفت که همسرم هر دو پايش را در يك كفش کرد كه  بايد هر طور شده دستي به سر و وضع خانه و زندگي مان بكشيم.

مرد بخت برگشته هم كه با حقوق ناچيز خود راهي براي گريز از آزار و اذيت هاي همسر خود نداشت، تصميم ديگري گرفت. وام بانكي جور كرد بعد هم به يكي از آشنايان رو زد كه ضامن اين وام بشود. به هر سختي بود پول را گرفت و با اين پول، مقداري از وسايل خانه را عوض كرد؛ از يك فروشگاه ديگر هم كه لوازم قسطي مي داد خرت و پرت خريد. او با رنج و زحمت توانست وسايل خانه را نو كند و بعد هم نفس عميقي كشيد و به پشتي كنار ديوار تكيه داد و نگاه مي كرد تا از زندگي خوشگل و زيبايي كه درست كرده بود حظ ببرد.

اما او نه به خاطر اين كه هر دو پايش زود خواب رفتند، نمي توانست راحت از جا برخيزد، بلكه كمرش زير بار سنگين اقساط وام و قسط‌هاي خريد لوازم خم شده بود. مرد جوان مي گفت: مجبور بودم سه شيفت كار كنم، يعني كله  صبح كه از خانه بيرون مي رفتم، بوق شب برمي گشتم و ناي حرف زدن و اين طرف و آن طرف رفتن نداشتم. آن روي اين سكه، همسر مرد جوان بود و زن همسايه كه حالا رفت و آمدشان بيشتر شده بود.

زن جوان مي گفت: احساس تنهايي مي‌کردم و از دست شوهرم شاكي بودم. حتي فرصت نمي كرد به يك ميهماني خانوادگي برويم و هر موقع ايراد مي گرفتم كه اين چه وضعي است مي گفت تا دو سال ديگر بايد تحمل كني، قسط‌هايمان كه سبك تر شد به روال معمولي زندگي خود برمي گرديم.

 زن جوان دل پر دردي داشت، نفس عميقي كشيد و افزود: شوهرم، خسته و كوفته به خانه مي رسيد و وقتي چيزي مي گفتم مثل مترسك نگاهم مي كرد.

 مرد جوان هم دل پر دردي داشت، مي گفت لباس پوشيدن، آرايش و طرز حركت و رفتار و حتي حرف زدن همسرم در همين مدت كوتاه عوض شده بود. ديگر به استقبالم نمي آمد، انگار مرا نمي ديد و از خوبي هايم تعريف نمي كرد. من هم حوصله اش را نداشتم و نمي توانستم حرفي بزنم، اما سرنخ كلاف سردرگم اين غفلت و خستگي هاي عذاب‌آور به فاصله اي عاطفي تبديل شد كه شك و ترديد را به جان زندگي ام انداخت.

زن جوان كه بعد از يك دعواي مفصل، چند روزي قهر كرده و به خانه پدرش رفته بود پس از آن كه سرش به سنگ زمانه خورد و حالا برگشته مي گويد: نياز عاطفي داشتم، شوهرم در خانه نبود و با من حرف نمي زد، من هم  يا در فضاي مجازي سير مي كردم و يا با زن همسايه بودم و اين طرف و آن طرف مي رفتم. واقعيت اين كه زوج جوان نمي دانستند خوشگلي زندگي شان چند مي ارزيد و یک سیر دل خوش چه قیمتی دارد؟

 

نويسنده: غلامرضا تديني راد؛ كارشناس رسانه معاونت اجتماعي خراسان رضوي


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون