نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/11/7      16:32:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:212


نسخه چاپی
سرمایه اجتماعی پلیس و پیشگیری از جرم
گروه اجتماعی - سرمایه اجتماعی مفهومی پیچیده، چند وجهی و بین رشته ای است و یکی از اثرات آن، افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمان و توسعه مشارکت عمومی درکاهش جرایم است.

عدالت و حمایت ادراک شده توسط کارکنان پلیس می تواند از طریق سرمایه اجتماعی، موفقیت اقدامات پیشگیرانه را افزایش داده و در سطح بالایی از تاثیر سرمایه اجتماعی، تغییرات اقدامات پیشگیری از جرم را پیش بینی نماید.

در سطح سازمان، عدالت سازمانی و حمایت سازمانی پلیس بر اقدامات پیشگیری از جرم تاثیر دارند، عدالت سازمانی بر مفاهیمی چون تخصیص ستاده‌ها در سازمان، رویه‌های لازم بر تصمیم گیری های مناسب، چگونگی رفتارهای بین فردی و جنبه های انسانی متمرکز است و می تواند بهره وری منابع انسانی و عملکرد سازمان را افزایش دهد.

از آنجایی که پلیس نقش موثر و مستقیمی در پیشگیری وضعی با مداخله در شرایط جرم و نقش غیر مستقیم در ارائه هشدارهای لازم و ناظر بر پیشگیری اجتماعی به عنوان عملکرد خود در زمینه پیشگیری از جرم ارائه می نماید، افزایش سطح عدالت سازمانی ادراک شده در بین فضای سازمانی و کارکنان می تواند افزایش عملکرد پلیس را در پی داشته باشد از سوی دیگر حمایت سازمانی بر ادراک مثبت کارکنان نسبت به سازمان تاثیر گذاشته و تعهدات فرد را نسبت به سازمان افزایش می دهد.

از آنجایی که بهره وری و عملکرد کارکنان در سازمان تابعی از میزان تعهد فرد به سازمان می باشد بنابراین در سازمان پلیس نیز تعهد ناشی از حمایت سازمانی ادراک شده می تواند عملکرد آنان را در زمینه پیشگیری از جرم افزایش دهد، لذا هرچه قدر بتوان حمایت ادراک شده در سازمان پلیس را با استفاده از مولفه های حمایت سازمان و حمایت سلسله مراتب، افزایش داد، به همان میزان می توان عملکرد کارکنان را در زمینه پیشگیری از جرم، که یکی از محوری ترین ماموریت ها و عملکرد پلیس است، بهبود بخشید.

از طرف دیگر عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان پلیس بر سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیم دارد از آنجایی که عدالت سازمانی به مفاهیمی همچون، میزان صداقت، میزان توجه و حساسیت و احترام در تعاملات مدیران با کارکنان تاکید دارد و جنبه هایی از فرایند ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام بین منبع و دریافت کننده را در بر می گیرد، فضایی از اعتماد عمودی و افقی را به وجود می آورد که محور و مبنای سرمایه اجتماعی محسوب می گردد.

همچنین با توجه به این که حمایت سازمانی ادراک شده، سطح التزام و احساس تکلیف کارکنان را نسبت به سازمان افزایش می­دهد، بنابراین جهت گیری فعالیت های سازمان به سمت عمل خیرخواهانه سوق داده می شود و در چنین وضعیتی می توان افزایش سطح اعتماد متقابل را پیش بینی نمود و بر مبنای آن سطح عملکرد و بهره وری را افزایش داد.

از این رو، هرچه قدر مولفه‌­ها و شاخص های از پیش گفته شده در عدالت سازمانی و حمایت سازمانی پلیس در سطوح مختلف سازمان پلیس ارتقاء پیدا کند، به همان میزان می­ توان مولفه های سرمایه اجتماعی پلیس مانند اعتماد را افزایش و سطح تغییرات آن را پیش بینی کرد.

بنابراین توجه پلیس به توسعه و افزایش سطح عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در فضای سازمانی و در بین کارکنان می تواند نه تنها اعتماد عمودی و افقی، بلکه اعتمادسازی جامعه را نسبت به پلیس افزایش داده و در نتیجه سرمایه اجتماعی پلیس را بهبود و توسعه دهد.

باید تلاش کرد تا سطح سرمایه اجتماعی را در حد قابل قبولی ارتقاء و حفظ نمود، چرا که سرمایه اجتماعی کاهش جرایم، کاهش مصرف مواد مخدر، کاهش خشونت خانوادگی، کاهش کودک آزاری را به دنبال دارد، سرمایه اجتماعی، سطح آگاهی عمومی، مشارکت رسمی و غیر رسمی همیارانه را افزایش داده و بر بهره وری تاثیر دارد هرچه قدر پلیس بتواند با تقویت مولفه های تاثیر‌گذار بر سرمایه اجتماعی، فضای مشارکت های رسمی و غیر رسمی همیارانه را در جامعه به وجود آورد، به همان میزان می‌تواند تغییرات پیشگیری از جرم در ابعاد اجتماعی و وضعی را پیش بینی نماید و عملکرد خود را در مهار و کنترل جرائم بهبود ببخشد.

 

نویسنده: سرهنگ صیاد درویشی؛ جانشین فرماندهی انتظامی قم


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون