نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/11/9      9:20:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:176


نسخه چاپی
رويكرد پليس جامعه محور
گروه اجتماعی-يكي از دستاوردهاي كلان از حركت به سوي دانش محوري، رويكرد جديدي به نام «پليس جامعه محور» است و از اقداماتي كه مي توان در راستاي دانش محوري پليس ايران برشمرد، درك ضرورت و اهميت بهره گيري از مدل هاي راهبردي، طرح و اجراي طرح های راهبردي ناجا است.
 

دانش محوري، هويت نوين سازمان هاي معاصر و رويكرد نويني است كه به اقتضاي حاكميت واقعيات جديد بر ساختار و شكل سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است، اين هويت بيانگر ويژگي هاي خاص ماهيت سازمان هايي است كه به رمز موفقيت خويش نائل آمده اند. بر اين اساس سازمان ها با بازنگري در مزيت هاي رقابتي خود، براي تقويت آنها سرمايه گذاري هاي مختلفي را انجام مي دهد كه در اين بين منابع انساني با عنوان با ارزش ترين دارايي سازمان ها و جزء دارايي هاي مشهود آنان محسوب مي شود.

دانش چگونگي انجام درست ترين روش هاي كار، كه ضامن موفقيت آنان در حال و آينده است دنبال شود و به عبارت ديگر مي توان گفت كه دانش مي تواند در عصر اطلاعات، ضامن اثر بخشي و كارآيي سازمان ها باشد.

توسعه دانش در فرهنگ، ساختار، نيروي انساني، روش ها و تصميم هاي سازمان به آنها هويت جديدي به نام سازمان هاي دانش محور اعطا مي كند. نتايج حاصل از مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه سازمان هاي پليسي در قالب هاي متفاوتي در مسير دانش محوري گام برمي دارند، يكي از اين قالب ها، رويكرد مديريت راهبردي ناميده مي شود.

مديريت راهبردي فرآيندي است كه در سايه آن تصميم گيري و برنامه ريزي بر اساس بررسي و تجزيه و تحليل محيط سازمان و نيز چشم انداز واقع بينانه از افق بلند مدت سازمان صورت مي پذيرد. از جمله اقداماتي كه در راستاي حركت به سوي دانش محوري مي توان انجام داد، راه اندازي دفاتر اطلاع رساني و تحقيق و توسعه است كه در جمع آوري، تجزيه و تحليل و گسترش اطلاعات و دانش بين پليس و ديگر سازمان هاي محلي و ايالتي نقش كليدي دارند. نيروي پليس دانش محور بر اين باور است كه به خاطر نقش تاثيرگذارش در تامين امنيت، حقوق مي گيرد و در پي آن است كه بداند در سازمان چه كاره است و چه ارزشي دارد و براي سوق دادن سازمان به سوي آينده چه نقشي را ايفا مي كند.

يكي از دستاوردهاي كلان ناشي از حركت به سوي دانش محوري، رويكرد جديدي به نام « پليس جامعه محور » است.

پليس ايران به موازات برنامه هاي 5 ساله توسعه كشور و در پي تغييرات اساسي و گسترده در معيارهاي اجتماعي جامعه ايران چون انفجار جمعيت، انفجار اطلاعات و انتظارات ضرورت بازنگري در درون سازمان و ارزيابي الگوهاي پليس را پذيرا شده است و با تغيير نقش خود به نهاد واسط بين مردم و حاكميت، به سوي جامعه محوري گام نهاده است.

از اقداماتي كه مي توان در راستاي دانش محوري پليس ايران برشمرد، درك ضرورت و اهميت بهره گيري از مدل هاي راهبردي، طرح و اجراي طرح راهبردي ناجا است. در سايه اين طرح، پليس ايران درباره واقعيات پيراموني و تغيير الگوهاي جرم و تهديدهاي پيش روي امنيت اجتماعي و فرصت ها، به دانش هاي مستدلي دست يافته و با تدوين چشم انداز ده ساله در صدد است با حداكثر تلاش براي عملياتي كردن طرح راهبردي مزبور، اثر بخشي خويش را در آينده تضمين كند كه اين دقيقا همان خاستگاه پليس دانش محور و به دنباله آن پليس جامعه محور است.

براي تحقق پليس دانش محور علاوه بر اقداماتي چون توسعه مراكز تحقيقاتي، ارتقاي نقش و سهم علوم دانشگاهي پليسي و برقراري تعامل و بسترهاي مناسب جلب همكاري مردم با پليس و برقراري كانال هاي بازخوردگيري از جامعه و تقويت مديران دانش گرا و توسعه نيروي «پليس يادگيرنده و پليس دانش گرا» را نبايد از ياد برد.

مديريت دانش، فرايندي است كه به سازمان ها جهت سازمان دهي انتشار و انتقال اطلاعات مهم و تخصص ها جهت مشاركت در استفاده از دانش كمك مي كند، اين تخصص ها و دانش مربوطه بخشي از حافظه محسوب شده و معمولا به صورت غير ساخت يافته در درون سازمان وجود دارد. مديريت دانش انتظامي پليس مي تواند با تدوين و بهره گيري از ساز و كارهاي جمع آوري و دسته بندي تجربيات كاركنان خود ضمن انتقال اين منابع دانشي ارزشمند، به نسل هاي بعدي گام موثري در جهت كارآمدي و بهره وري بيشتر ماموريت هاي پليسي و برطرف كردن نقاط ضعف احتمالي بردارد.

در واقع شناخت و مطالعه دقيق عوامل حياتي موفقيت سازمان هاي دانش بنيان به عنوان پيش نيازي ضروري براي يك شخص يا يك سازمان جهت موفقيت در مواجهه با تغييرات سازماني است، بنابراين شناخت دقيق عوامل و سنجش آمادگي سازمان ها جهت پذيرش و استقرار مديريت دانش بعنوان يكي از پيش شرط هاي غير قابل انكار، باعث كاهش زمان و هزينه هاي پياده سازي فرايند مديريت دانش شده و به تبع آن، موفقيت پياده سازي برنامه هاي مديريت دانش را افزايش مي دهد.

مديريت دانش در پليس به منظور توليد دانش مورد نياز براي حل مسائل موجود و پيشي گرفتن بر مجرمان به عنوان رقيبان اصلي پليس، ضرورتي اجتناب ناپذير است. دانش، سرمايه اي از نوع غير محسوس است كه براي مديريت و توسعه جوامع امروزي از ملزومات اصلي است.

دانش هر سازمان مركب از دو نوع است، دانش صريح كه مستدل و قابل مستندسازي است و در فرايندي رسمي به دست مي آيد و دانش ضمني كه در ذهن افسران صفي و ستادي ذخيره مي شود و در زمان لازم مورد استفاده آنان قرار مي گيرد.

دانش سازماني از طريق تعامل اجتماعي ميان دانش ضمني و صريح توسعه مي يابد، در عصر اطلاعات سرمايه گذاري اصلي جوامع و سازمان ها براي دستيابي به اهداف رقابتي در حوزه دانش و پژوهش است زيرا پيشرفت دانش اتفاقي نيست و به سرمايه گذاري نيازمند است زيرا پليس بيشترين تعامل با مردم را دارد و ماموريت هاي آن به گونه ای است كه همواره در حال توليد و حل مسئله است. به عنوان مثال، حرفه گرايي بهترين مصداق پژوهشگري است.

با توجه به اين مسائل مي توان ادعا كرد، ناجا سازماني است شديدا نيازمند دانش و اطلاعات ناب و بهنگام، سازماني است داراي دانشي فراوان اما ضمني و مستند نشده و بالاخره سازماني است بيش از هر سازمان ديگري نيازمند تحقق اهدافش به عنوان بستري براي تحقق اهداف هر سازمان ديگري در اين اجتماع و اين واقعيت ها حداقل يك امر را براي ناجا اجتناب ناپذير مي سازد و آن، روي آوري به مديريت دانشي و اجراي آن به عنوان بهترين ابزار سازمان دهي و بهره گيري از دانش است.

 

نویسنده: سرتيپ دوم پاسدار حاجي محمد مهديان نسب؛ فرمانده انتظامي استان لرستان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون