نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/11/10      10:3:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:281


نسخه چاپی
نقش همكاري دستگاه ها با پليس در ايجاد امنيت پايدار
گروه اجتماعی _ امروزه كارشناسان و صاحب نظران براين عقيده اند كه هرچه مشاركت دستگاه ها با پليس بيشتر شود، ناهنجاري هاي اجتماعي درجامعه كاهش مي يابد.
 

امروزه تمامي كارشناسان و صاحب نظران براين عقيده اند كه هرچه مشاركت سازمان ها با پليس بيشتر شود بستر آموزش همگاني ناجا نيز گسترده شده و در نتيجه ناهنجاري هاي اجتماعي درجامعه كاهش مي يابد.

مقدمه

در توسعه پايدار، امنيت و سلامت به صورت يك رابطه دو سويه لازم و ملزوم هم هستند. در جامعه اي كه امنيت پايدار وجود داشته باشد زمينه برای سلامت انسان ها فراهم می شود.

در اين راستا باید همكاري بين بخشي سازمان هاي دولتي تمام توان و تلاش آنها به رفع معضلات اجتماعي و تامين امنيت معطوف باشد و ضمن اطلاع رساني، آگاه سازي ارائه خدمات مشاوره به پيشگيري از ناهنجاري هاي اجتماعي پرداخته و سعي شود با همكاري مراكز علمي و فرهنگي و اجتماعي در تامين امنيت و سلامت جامعه گامي به جا برداشته شود.

رابطه دوسويه سازمان ها و پليس

نيروي انتظامي به عنوان بخش مهمي از سيستم امنيتي كشور وظيفه خطير تامين امنيت داخلي را برعهده دارد، اين نيرو از جمله ارگان هاي خدمت رسان به آحاد جامعه جهت تامين امنيت، تلقي مي شود.

بررسي رابطه متقابل نيروي انتظامي با مردم و سازمان ها از آن جهت حائز اهميت است كه ارتباط موجود بين سازمان هاي خصوصي و دولتی با مردم بيشتر بر پايه پيشبرد اهداف اقتصادي است.

اما ارتباط بين مردم و نيروي انتظامي عاري از داد و ستدهاي اقتصادي انجام می شود زيرا اين نهاد ملزم به دفاع از حقوق اجتماعي و امنيت آحاد ملت است.

عدم شناخت مسائل و مشكلات موجود سبب نارضايتي و ناخشنودي مردم از يك سازمان مي شود، به علاوه مردم به عنوان محور اساسي در امنيت اجتماعي محسوب مي شوند.

بنابر اين مشاركت هر چه بيشتر افراد جامعه مي تواند نيروي انتظامي را در رسيدن به اين هدف ياري رساند و ارتقاء سطح آگاهي هاي اقشار مختلف جامعه با اجراي برنامه هاي آموزشي در تحقق چنين هدفي از اهميت زيادي برخوردار است تا از اين طريق بتوان امكان مشاركت هر چه بهتر افراد جامعه را در فرآيند حفظ امنيت اجتماعي فراهم کرد.

در همين راستا تفاهم نامه هاي همكاري بين سازمان ها و ارگان ها با نيروي انتظامي به منظور تقويت روحيه مشاركت و قانون پذيري در بين آحاد مردم و ارتقاي سطح آگاهي هاي اجتماعي و انتظامي اقشار مختلف جامعه منعقد مي شود.

ضرورت مشاركت هاي عمومي سازمان در ماموريت هاي پليس

امروزه تمامي كارشناسان و صاحب نظران امر نظم وامنيت براين عقيده اند كه نظم و امنيت مطلوب و پايدار بدون مشاركت جدي و مسئوليت پذيري آنان حاصل نمي شود. هرچه مشاركت مردم و سازمان ها با نيروي انتظامي بيشتر باشد بستر آموزش همگاني ناجا گسترده شده و در نتيجه موجب مي شود تا ناهنجاري هاي اجتماعي كاهش يابد.

ضرورت مشاركت سازمان ها در ماموريت هاي پليس

از يك منظر لازم است تا رويكرد مردم به پليس تغيير يابد، به گونه اي كه پليس را يار و ياور خود تلقي كرده و مسئله نظم و امنيت را پديده اي عمومي دانسته و نسبت به آن بي تفاوت نباشند.

در اين سطح لازم است مردم اصول اوليه نظم و امنيت شخصي خود مانند قوانين راهنمايي و رانندگي، توجه به نكات ايمني براي حفظ جان و مال و ... را به دقت رعايت كنند.

از منظر ديگر بايد رويكرد پليس به مردم تغيير يابد، يعني پليس بپذيرد به تنهايي و بدون حضور مردم قادر به ايجاد نظم و امنيت مطلوب نخواهد بود. بايد با ايجاد انواع تشكل هاي صنفي، محلي و غير دولتي، بعضي از امور اوليه مربوط به مراقبت هاي اجتماعي و رعايت قانون مداري، حفظ نظم محلات و ... بدون دخالت پليس و با مشاركت خود مردم صورت پذيرد.

اهداف مشاركت

1-برقراري ارتباط و تعامل با اقشار اجتماعي و بهره گيري از توانمندي هاي موجود آنها در راستاي توسعه امنيت اجتماعي

2-برقراري ارتباط هدفمند با مراكز دولتي، شناسايي، جلب و جذب تشكل هاي غير دولتي و بهره گيري از تونمندي هاي آنها در راستاي برقراري، حفظ و ارتقاي نظم وامنيت

3-تلاش براي همسويي، هماهنگي نظام مند و همكاري هاي مشترك براي مقابله با تهديدات و آسيب هاي اجتماعي

نوع فعاليت هاي مشاركتي دوسويه سازمان ها با پليس

نيروي انتظامي در راستاي شعار جامعه محوري خود در 3حوزه مشاركت با سازمان هاي دولتي، مشاركت با اقشار اجتماعي در جهت توسعه نظم و امنيت و مشاركت با NGO ها فعاليت مي كند.

در اين راستا سازمان ها، ارگان ها، پايگاه هاي بسيج، روابط عمومي ها، هيئت های مذهبی، مساجد، مدارس، انجمن هاي غير دولتي و تمامي اقشار مختلف مردم در زمينه هاي مختلف مي توانند با نيروي انتظامي همكاري كنند. كه چارچوب اين فعاليت ها و همكاري ها به صورت برنامه ريزي شده و مكتوب در قالب تفاهم نامه مشخص مي شود.

برخي از همكاري هاي سازمان ها با پليس را مي توان به شرح زير تقسيم كرد:

1-انجام مطالعات و پروژه هاي تحقيقاتي

2-برگزاري كلاس ها و جلسات آموزش همگاني و ارائه هشدارهاي انتظامي

3-بكارگيري و بهره گيري حد اكثر از ظرفيت سازمان ها و دستگاه ها و استفاده از نظرات كارشناسان

4-پشتيباني از طرح هاي پليس هاي تخصصي

5-انجام تبادل اطلاعات و پژوهش هاي مشترك مطالعاتي، آموزشي و تربيتي در خصوص دروني سازی انضباط اجتماعي و تقويت قانون مداري

6-برگزاري همايش ها و سمينارهاي علمي مشترك و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي كاركنان دو سازمان

7-همكاري در امور آموزش و پيشگيري از ناهنجاري هاي اجتماعي در سطح جامعه

8-مشاركت در امر اطلاع رساني در زمينه معضلات اجتماعي از طريق بروشور، فيلم هاي آموزشي ، پوستر و ...

9-همكاري در جهت آموزش راه هاي پيشگيري از حوادث ترافيكي

10-بهره مندي از توان بالقوه و بالفعل يكديگر در امر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

11- تعامل و همكاري دو سويه در جهت پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي

12-همكاري در زمينه برگزاري كلاس هاي آموزشي با حضور كارشناسان نيروي انتظامي

نتيجه گيري

در پايان بايد يادآور شد كه بدون ترديد مشاركت و همكاري سازمان ها با پليس علاوه بر ايجاد تعامل و ارتباط تنگاتنگ مي تواند در ايجاد امنيت پايدار و ارتقاي احساس امنيت بيشتر نيز نقش ايفا كند زيرا هرچه قدر كه اين تفاهم نامه ها و همكاري ها بيشتر شود احساس مسئوليت آنها نيز براي انجام وظايف آنها در قبال امنيت اجتماعي افزايش مي يابد.

همچنين اين ارتباط ها باعث مي شود نوعي اعتماد سازي بين اقشار مختلف مردم نسبت به پليس صورت بگيرد. مردم وقتي ببينند كه مشاركت سازمان ها و ارگان ها با سازمان نيروي انتظامي رو به افزايش است بي اختيار اعتماد آنها نيز به اين سازمان بيشتر مي شود.

سرتیپ دوم پاسدار مهدی معصوم بیگی - فرمانده انتظامی استان اصفهان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون