نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/11/14      15:56:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:205


نسخه چاپی
سونامي فرهنگي در قدرت نرم
گروه اجتماعی - تقريباً همه ما مي دانيم که در دوراني زندگي مي کنيم که عرصه براي مانور قدرت هاي نرم حيطه اثرگذاري وسيع تري را به خود اختصاص داده است.
 

فناوري پيچيده امروز در عصر اطلاعات، روابط رمزآلود و متعددي را به وجود آورده و حيطه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي را در نورديده تا به اين وسيله اهداف مشخص و از پيش تعيين شده اي را دنبال کند.

در اين ميان فرصت مناسبي فراهم شده تا برخي از کشورهاي مدعي قدرت و البته ابرقدرت ها، بتوانند به توسعه طلبي و اعلان پيام هاي خاصي از جانب خويش را در شرايط متنوعي تبليغ کنند و توسعه دهند، اين توسعه مي‌تواند به گونه اي باشد که با توسعه طلبي ديگران هم به نوعي مقابله کند و به طور کلي توسعه طلبي از جنس فرهنگي-اجتماعي است که در فضايي غير خشونت، رخ مي دهد و افزايش قدرت را به شيوه نرم در پيش مي گيرد.

قدرت نرم عبارت است از توانايي شکل دهي ذهني به توجيهات ديگران، به عبارت ديگر جنس قدرت نرم از انواع اقناع و درقدرت سخت از مقوله(وادار و اجبار)کردن مي باشد.

اقتدار و هدايت تنها منحصر به اين نيست که فردي رهبري افکار عده اي را برعهده گيرد، بلکه آنچه امروز ديده مي‌شود وجود نوعي رهبري نامحسوس در سطح وسيع جهاني است، اين به گونه اي است که بتوان افراد را به سمت و سوي خاصي جذب کرد و آنها را به سوي آنچه شما مي خواهيد سوق داد، در چنين شرايطي اينطور به نظر مي‌رسد که ديگر نيازي به استفاده از هويج و چماق براي مجبور کردن افراد نيست.

هدف رسانه ها از قدرت نرم در ابتدا مديريت افکار عمومي نيست، بلکه رسانه اي در دنيا موفق است که بتواند با افکار عمومي حرکت کند و خود را سازگار با آنها نشان دهد.

قدرت نرم چيست؟

قدرت توان تحميل اراده بر طبيعت، ديگران و خود است، همه ي افراد از قدرت استفاده مي‌کنند، در خانواده، محل کار، اجتماع و... قدرت به کار گرفته مي‌شود، تنها شئون، ابزار و نوع شکل آن تفاوت دارد.

قدرت را مي‌توان از حيث کارکردي و ابزاري تقسيم بندي کرد، بر اساس تقسيم‌بندي«ژوزف ناي»، يکي از نظريه پردازان مطرح دکترين قدرت نرم، قدرت بر دو نوع «قدرت سخت» و «قدرت نرم» تقسيم مي‌شود، اما در ايران تقريباً از يک دهه پيش تا به حال، قدرت را بر سه دسته تقسيم بندي مي‌کنند و در حد فاصل بين قدرت سخت و قدرت نرم، از قدرت ديگري به نام «قدرت نيمه سخت» نام مي‌برند، اين تقسيم‌بندي سه گانه از قدرت تنها مخصوص ايران است و در هيچ عرف آکادميکي چنين تقسيم‌بندي وجود ندارد، حال بايد ببينيم که اين سه نوع قدرت چه تعريفي دارند و نيز هر يک از آنها ناظر بر کدام يک از حوزه ها هستند:

1- قدرت سخت:

همان طور که از اسم آن مي توان دريافت، ناظر بر قدرت نظامي و توان نظامي است بنابراين موضوعي به نام «خشونت» عنصر اصلي آن است، از طريق اعمال قدرت سخت است که شخص يا کشور خاصي را «مجبور» به انجام دادن کاري مي‌کنند بنابراين قدرت سخت، «قهري» و «اجبار‌آميز» است، اين نوع قدرت معمولا زماني استفاده مي‌شود که کشوري بخواهد کشور و سرزميني ديگر را به تصرف خود در آورد.

2-قدرت نيمه سخت:

ساز و کار قدرت نيمه سخت از طريق «تشويق» و «تنبيه» است، حوزه ي کاري اين نوع قدرت متنوع است و مشتمل بر حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... مي شود، از طريق به کارگيري قدرت نيمه سخت مي‌توان با استفاده از اعضاي يک کشور، «دولت»ي دست نشانده در آن کشور به وجود آورده و از اين طريق بر دولت و بازار و ارکان مهم آن جامعه تسلط پيدا کرد.

3-قدرت نرم:

که بيشتر ناظر بر ابعاد فرهنگي، رواني و اطلاعاتي است، تعبيري که رهبر انقلاب از اين نوع قدرت داشته‌اند، اصطلاح «استعمار نو» بوده است، در اين نوع قدرت، به جاي تصرف و تسلط سرزمين‌ها و يا دولت‌‌ها، تصرف «ذهن»ها و «قلب‌»ها مد نظر قرار مي گيرد، به سادگي روشن است که ابزارهاي رسيدن به چنين هدفي در اولويت اول، رسانه هاي فرهنگي و اطلاعاتي است.

نکته مهم اين است که در مقابل قدرت سخت و نيمه سخت مي‌توان صلابت به خرج داد و مقابله به مثل کرد، اما در فرايند قدرت نرم از آنجا که فعاليت ها و عملکردهاي آن به صورت غير مستقيم و نامحسوس است، انسان بدون آن که بداند تحت تاثير قرار گرفته و به اصطلاح دچار«استحاله» مي شود.

قدرت نرم عبارت است از توانايي شکل دهي ذهني به توجيهات ديگران، به عبارت ديگر جنس قدرت نرم از انواع اقناع و درقدرت سخت از مقوله(وادار و اجبار)کردن مي باشد.

قدرت نرم عبارتست از:

• رفتار با جذابيت قابل رويت اما غير محسوس

 •قدرت نرم(نه زور است، نه پول) در قدرت نرم به روي ذهنيت ها سرمايه گذاري مي شود.

قدرت نرم به آن دسته از قابليت ها و توانايي هاي کشور اطلاق مي شود که با به کارگيري از ابزاري چون فرهنگ، آرمان و يا ارزش هاي اخلاقي، به صورت غيرمستقيم بر منافع يا رفتارهاي ديگر کشور ها اثر مي گذارد.

قدرت نرم، تبليغات سياسي نيست بلکه مباحث عقلاني و ارزش هاي عموم را شامل مي شود و هدف آن تغيير افکار عمومي خارج و سپس داخل کشور است.

وسايل ارتباط جمعي در جهان امروز، جهان هاي ذهني و غير واقعي را گه گاه به شکل آرماني به دنيا مخابره مي‌کنند، آنها ديگر به انتقال واقعيت فکر نمي کنند، بلکه واقعيت ها را مي سازند.

هدف رسانه ها از قدرت نرم در ابتدا مديريت افکار عمومي نيست، بلکه رسانه اي در دنيا موفق است که بتواند با افکار عمومي حرکت کند و خود را سازگار با آنها نشان دهد.

در عصر رسانه هاي نوين، به مدد تکنولوژي پيشرفته ارتباطات و اطلاعات، کسب قدرت نرم به مراتب راحت تر از بدست آوردن و نگهداري قدرت سخت است و دولت ها اگر بتوانند مفاهيم جديد امنيتي را براي خود باز تعريف کنند، در آن صورت مجبور نيستند لشکرهاي عظيم نظامي خود را تقويت نمايند.

مهندسي افکار عمومي در دنياي امروز يکي از بزرگترين و البته موفقيت آميزترين شيوه هايي است که براي هدايت افکار مردم به کار گرفته مي شود، اين مسئله خصوصا در رابطه با کشورهاي جهان سوم و خاورميانه به طور دقيق تري صورت مي گيرد.

به نظر مي رسد آنچه که امروز بيش از هر چيز براي جهانيان تبليغ مي شود، دعوت به خوشي، خوشگذراني و خاموشي انديشه است.

ايجاد تنوع در سرگرمي و لذت افراد مي تواند بهترين وسيله باشد براي اينکه توجه را از نقاط مهم و اساسي منحرف ساخت، به اين ترتيب افراد به سمتي مي روند که کمتر بينديشند و بيشتر تفريح کنند و لذت برند، در چنين شرايطي مي توان اقدامات تاثيرگذاري را عملي کرد، چرا که لافکري و سرخوشي بي هدف در ميان افراد يک جامعه، شرايطي را مهيا مي کند که مي توان افکار عمومي را در دست گرفت و هر سمتي هدايت کرد، نه اينکه مهندسي افکار در همين حيطه خلاصه شود بلکه اين يکي از مهمترين حيطه هايي است که امروز مصاديق قدرت نرم را مي‌توان در آن جستجو کرد.

پس بدانيم و باور داشته باشيم که در پس مظاهر خوشي و لذتي که در طي زندگي روزمره با آنها مواجه هستيم، معاني بسياري نهفته است که به طور نامحسوس افکار ما را هدايت مي کند، بررسي موردي هر يک از اين ها در اين نوشتار نمي گنجد، فقط بهتر آن است که مراقب باشيم، به يکباره تسليم اين هجمه عظيم نشويم.

 

تهیه و تنظیم: سرهنگ مختارعلی ستایش ولی پور؛ معاونت اجتماعی قم


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون