نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/11/22      8:57:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:199


نسخه چاپی
تاثير دين در کاهش بزه هاي اجتماعي
گروه اجتماعی - افراد مذهبي، كم تر دچار بحران هايي چون بحران هويت مي شوند و كم تر در ميان ايشان بزه هاي اجتماعي گسترش و يا رواج مي يابد.
 

تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در جهان اين مطلب اثبات شده است كه افراد مذهبي، كم‌تر دچار بحران هايي چون بحران هويت مي شوند و كم‌تر در ميان ايشان بزه هاي اجتماعي گسترش و يا رواج مي يابد.

پزشكان دريافته اند كه افراد مذهبي و متدين در برابر بيماري هاي سخت درمان از مقاومت و اميد بيش تري برخوردارند و دين و مذهب در ايجاد آرامش روحي و رواني آنان بسيار مؤثر مي باشد. كاهش افسردگي و بيماري هاي رواني و روحي و حتي سرعت درمان بيماري هاي جسمي در آنان به مراتب فزون‌تر از افرادي است كه از ايمان برخوردار نمي باشند و يا مذهبي به شمار نمي آيند. اميد به زندگي در آنان بيش‌تر و شادتر و از نظر رواني از شخصيت سالم و از نظر اجتماعي از تعادل شخصيتي و هنجاري برخوردارند.

 

تعريف اصطلاحات و مفاهيم

استاد مطهري دين را پيوندي دوستانه ميان انسان و جهان مي داند که در واقع نوعي هماهنگي بين انسان و آرمان‌هاي کلي او از جهان هستي است. استاد جواد آملي دين را انقياد، خضوع، پيروي، اطاعت، تسليم و جز آن دانسته. معناي اصطلاحي آن مجموعه عقايد، اخلاق، قوانين و مقرراتي مي داند که براي اداره امور جامعه انساني و پرورش انسان‌ها باشد.

دين در يک معني عبارت است از مجموعه باورها و رفتارهاي فردي و اجتماعي نشات گرفته از فطرت انساني منطق و معيار هاي عقلاني (والدينا کتاب ينطق بالحق؛ سوره مومنون) دين، يعني بهره مندي از يک زندگي هدفمند، (انا لله و انا اليه راجعون) مبتني بر نيازهاي رواني و موازين عقلاني.

 

تعريف انحراف و بزه

بزه يعني دور شدن از حقيقت و اصول، کجروي، کچ انديشي، انحراف اخلاقي.

 

ايام مذهبي و تاثير آن بر افراد غير مذهبي

زمان ها و مناسبت هاي مذهبي تأثير شگفتي در نحوه برخوردهاي اجتماعي افراد غيرمذهبي داشته است و حتي كساني كه غيرمذهبي به شمار مي آيند در زمان هاي مشخصي چون ماه رمضان از رفتار متعادل‌تري نسبت به ماه هاي ديگر برخوردار بوده اند. نرخ وقوع جرايم و بزه هاي اجتماعي در دو ايام ماه مبارك رمضان و ماه محرم تا حد بسياري كاهش پيدا مي كند و اكثر جوانان به دليل اعتقادات مذهبي تمايلي براي بروز رفتارهاي ناشايست و خلاف عرف جامعه در اين ماه ندارند.

آمارهاي ارائه شده حاكي از آن است كه ميزان وقوع جرم و جنايت در ماه محرم درصد چشمگیری كاهش مي يابد. همچنين تحقيقات در نيروي انتظامي نشان مي دهد هر ساله آمار و ارقام جرايم در ماه محرم تا حد بسياري كاهش مي يابد و اين امر ناشي از اثرگذاري اين ماه در درون انسان ها است.  قرار گرفتن انسان در زمان معنوي همچون محرم باعث مي شود تا از پديده هايي كه مغاير با ارزش‌هاي والاي او دارد دوري كند و اين نوع رفتار ناشي از سرشت دروني و همچنين اعتقادات ديني و مذهبي است كه در اين ايام تقويت مي شود.

 

تاثير ايام ها ي و مکان هاي مذهبي در کاهش جرم

در ايران اسلامي علاوه بر ماه مبارك رمضان در ماه هاي محرم و صفر و هم چنين در ايام ولادت يا شهادت ائمه اطهار(عليهم السلام) ميزان جرم و تخلف بسيار كاهش مي يابد.

از لحاظ مكاني به يقين سطح خلاف و جرم در مكان هاي مقدسي چون مكه، مدينه و شهرهاي مذهبي ديگر(مشهد، قم و...) و حتي در اطراف امامزاده ها و مساجد نسبت به بقيه نقاط بسيار پايين‌تر است. بايد بررسي كرد كه اين زمان ها و مكان ها چه دارند كه اين چنين در كاهش جرائم و تخلفات موثر هستند يا انسان ها را چه مي شود كه وقتي دراين زمان ها و مكان ها قرار مي گيرند به طور طبيعي در شرايطي قرار مي گيرند كه از جرم و بزه پرهيز مي نمايند؟

 

تقويت باورهاي مذهبي

تقويت باورهاي مذهبي و بهره گيري از ماههاي محرم و رمضان، به اين عنوان كه دراين زمان محيط اجتماعي سالم تر و رفتارهاي مردم برپايه فطرت سالم و اسلامي شكل مي گيرد مي تواند در تعميم و گسترش فضايي سالم در بقيه ماه‌هاي سال مفيد باشد.

به يقين نقش اعتقادات مذهبي و باورهاي ديني دركاهش تخلف و جرم بركسي پوشيده نيست بنابراين بر مسئولان است تا با كارهاي فرهنگي درجامعه موجب تقويت باورهاي ديني و اعتقادات مذهبي افرادشده و در جهت پيشگيري از جرم و جنايت از آن بهره گيرند.

درحقيقت ايجاد روحيه مذهبي، تقويت اعتماد به نفس، توجه به كرامت انساني، برخورد عاطفي و با محبت از روش هايي است كه هم موجب اعتماد و اطمينان مردم نسبت به مديريت امنيت اجتماعي و مسئولان مي گردد و هم در جهت كاهش بزه در جامعه بسيار مفيد است.

امام هادي(ع) فرمود: «من هانت عليه نفسه فلا تامن شره» اگر نفس كسي تحقير شد، اگر كرامت انساني ناديده انگاشته شد اگر كسي خود، خويشتن خويش را ذليل و پست كرد، ديگر نمي توان از شر او درامان بود، در حقيقت بيانگر اين معناست كه چگونگي رفتار مسئولان مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد.

معناي مخالف اين حديث آن است كه اگر مي خواهي افراد از شر پرهيز كنند بايد كرامت آنان حفظ شود، بايد به ارزش‌هاي انساني آنها احترام گذاشت. بايد براي آنها شخصيت قايل شد و شخصيت آنها را گرامي داشت.

 

نقش والدين در تعميق باورهاي ديني

تحقيقات نشان مي دهد نوجواناني كه والدين آنان از اعتقادات مذهبي محكم تري برخوردار هستند در ايام مذهبي كمتر مرتكب اعمال خلاف مي‌شوند بنابراين والدين بايد به اين امر توجه ويژه اي داشته باشند.

بي شك موثرترين پليس و حافظ امنيت اجتماعي انسان ها، وجداني است كه در سينه و قلب آنها قرار دارد و بهترين قانون، آن قانوني است كه با فطرت الهي انسان سازگار باشد. از اين رو اگر مديريت حفظ امنيت اجتماعي بتواند هماهنگ با وجدان انسان‌ها وفطرت الهي آنان حركت كند بالاترين بهره وري و بيشترين تاثير را در كاهش جرائم خواهد داشت.

فضاي سالمي كه در ماه‌هاي رمضان و محرم فراهم مي آورد به يقين فضاي سالم و مكاني دور از گناه است كه نقش ارزنده اي دركاهش تمايل انسان هاي حتي غيرمذهبي به جرم دارد؛ چرا كه انسان ها با فطرت الهي متولد مي شوند اما فضا، جو، زمان و مكان ممكن است مسير آنها را منحرف نمايد.

 

نقش دين اسلام در امنيت اجتماعي

در اسلام دين از سياست و امور اجتماعي و نيز زندگي فردي از اجتماعي جدا نمي باشد و مسايل عبادي از جنبه سياسي و اجتماعي و نظامي آن بيرون نيست. اين گونه است كه خمس و زكات به عنوان امري عبادي خود را نشان مي دهد و جهاد و دفاع از مرزهاي اسلام و امنيت عمومي جامعه اسلامي به عنوان عبادت فردي خود را نشان مي دهد. هر مسأله فردي و عبادي در اسلام نقش و كاركردي اجتماعي و سياسي مي يابد و هر مسئله اجتماعي و سياسي و نظامي و اقتصادي بعد و جنبه ديني و عبادي به خود مي گيرد. اين كاركردها براي محرم و فرهنگ عاشورايي برخاسته از نهضت حسيني نيز ثابت است.

امنيت اجتماعي زماني افزايش مي يابد كه قانون به عنوان فرهنگ عمومي پذيرفته شود و وجدان و فطرت بشري خود به عنوان پليس در جامعه عمل كند و هركس خود پليس و مجري درستي اجراي قانون شود. اين ممكن نيست مگر آن كه از روش دين بهره جست. دين محاسبه گري و مهار و كنترل نفس را به خود بشر واگذار مي كند و پيش از آن كه ديگري درنظر آيد خدا و محاسبه وجدان و فطرت پا در ميدان مي گذارد. از اين روست كه مسأله تقوا به عنوان ساز و كاري دروني و مديريت كنترل اجرايي قوانين در انسان مؤمن عمل مي كند. فرهنگ عاشورايي به جهاتي اين را تحقق مي بخشد؛ زيرا ارزش هاي ديني را در انسان تقويت و جايگزين ارزش هاي نابهنجار و غيرديني مي كند. از اين روست كه بزهكاري در انسان كاهش مي يابد.

 

نتيجه گيري و پيشنهاد

براي دروني کردن هنجارهاي اجتماعي و اسلامي در ميان افراد بايد با استفاده از شيوه هايي اثر بخش و تعليم و تربيت نوين، آموزه هاي ديني را در قالب نصايح و روش‌هاي سنتي مبتني بر نصيحت کردن بيرون آورد و به شيوه هاي جديد ارزش‌هاي ملي و ديني را به افراد جامعه آموزش داد به طوريکه فرد در جامعه در صورت ارتکاب به بزه و جرم خود دچار تعارض شخصيتي و عذاب وجدان شود. البته راه خيلي ساده و کم هزينه در اين زمينه استفاده از رسانه هاي مي باشد، همچنانکه خود رسانه هاي جمعي در بالا بردن امنيت اجتماعي از طريق آموزه هاي ديني رابطه معني داري داشته است.//

 

تهيه و تنظيم: سرهنگ اسدالله مالکی؛ معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي آذربايجان غربي


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون