نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/11/27      17:39:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:472


نسخه چاپی
عوامل مؤثر در سرقت و ارائه راهكارهاي پيشگيري از آن
گروه اجتماعی - سرقت يكي از جرايم مهم جوامع و عملي است كه تقريباً در تمامي كشورها ديده مي‌شود، اين جرم در گذشته هاي دور نيز وجود داشته و به اشكال مختلف صورت مي گرفته است.

 

سرقت در زمان هاي متفاوت و در جوامع مختلف تغيير کرده است؛ اما موضوعي كه از ابتداي پيدايش سرقت تاكنون ثابت مانده، زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است كه همواره با مرتكب اين جرم برخورد و مقابله شده است.

 

عوامل مؤثر در سرقت

علل و عواملي كه در سارقان مؤثر بوده و به نظر مي‌رسد وقوع سرقت در جوامع، بستگي فراواني به آنها دارد را مي‌توان بر شرح زير برشمرد:

 1. عدم رعايت اصول اخلاقي، موازين سالم و ارزش‌هاي پذيرفته شده در مسير زندگی
 2. تنزل در اركان خانواده به هر شكل و به هر علت و نبود كنترل و فقدان مراقبت لازم از سوي والدين به ويژه در خانواده‌هاي پر فرزند و از هم پاشيده و نيز نبود والدين و بي كفايتي آنها
 3. نياز و فقر مادي و وجود احساس تفاوت و تبعيض و طلبكاري از جامعه در سارقان
 4. تورم و نابساماني اقتصادي از طريق ايجاد فقر اجتماعي، واداشتن افراد به كارهاي كاذب و عدم تأمين حداقل معيشت
 5. عدم تربيت صحيح و كامل، ناآگاهي و پايين بودن سطح شعور اجتماعي و فرهنگ در برخي خانواده ها
 6. ضعف مباني اعتقادي و عدم پايبندي و تبعيت از اصول مذهبي
 7. بيماري ها و كمبودهاي رواني
 8. وجود نزديكان و اطرافيان منحرف و مسائل منحرف كننده در محيط زندگي از جمله دوستان و معاشران ناباب
 9. بيكاري و وجود خلأ فراوان در اوقات روزانه افراد
 10. اعتياد
 11. عدم برخورد متناسب دستگاه هاي امنيتي با آسيبي كه سارقان به اجتماع وارد مي نمايند.
 12. وجود خارجيان كه كنترلي بر آنها نيست و جرايم مختلفي را مرتكب مي‌شوند كه سرقت و جرايم مواد مخدر در رأس آنهاست.
 13. وجود عامل طمع و طمعكاري در همه سارقان
 14. عوامل فردي همانند وضعيت ظاهري از نظر ساختار جسمي و توارث و مجموعه صفات اخلاقي موروثي
 15. عوامل محيطي همچون محيط جغرافيايي و آموزشي و محيط زندگي و خانواده
 16. مهاجرت به واسطه مشكلاتي كه براي مهاجر به وجود مي آيد و وي را به سمت انحراف سوق مي‌دهد.
 17. استفاده از مشروبات الكلي كه باعث مي‌شود انسان در حال مستي و در لحظه بي‌خبري به خطرناك‌ترين جرايم از جمله سرقت دست بزند.
 18. قمار كه سبب ميشود قمار باز از فرط استيصال و براي جبران باخت خود به جرايم مالي از جمله سرقت روي آورد.
 19. مسائل جنسي و ارتباط با محيط‌هاي فاسد در زندگي سارقان و كشش آنها به انحراف نقش مؤثر و قابل توجهي در اين خصوص دارد.
 20. مالخرها نيز نقش عمدهاي در بروز سرقت دارند. آنها در واقع در يكي از مراحل سرقت_ كه فروش اموال مسروقه است- با سارقان همكاري مي كنند و از اين جهت انگيزهاي براي آنان فراهم مي سازند. در صورتي كه اگر مالخرها نباشند، انگيزه سرقت در سارق ممكن است به صفر برسد.

 

پيشگيري و مقابله با سرقت

به منظور مقابله با سرقت اقدامات پيشگيرانه زير را ميتوان مورد توجه قرار داد:

 1. تقويت اعتقادات و ايجاد ايمان راستين از اوان كودكي تا افراد جامعه دروني پاك و وجودي با طراوت داشته باشند؛ چرا كه انديشه‌هاي ناپاك و كردار ناشايست و خلاف مختص افراد بي ايمان است.
 2. تشكيل مركز علمي و دانشگاهي جرم شناسي و همكاري و ارتباط دايمي با مراجع قضايي و مراكز اجرايي
 3. طرح مطالب آموزش اجتماعي در كتابهاي درسي دوره هاي راهنمايي و بالاتر و رسانه هاي عمومي به خصوص راديو و تلويزيون
 4. توجه اساسي و واقعي به مسائل اقتصادي جامعه به ويژه توجه به امر تورم مبارزه با ابهام ها در اين زمينه، ايجاد آرامش و احساس امنيت از اين جهت، فقرزدايي، سعي در فراهم نمودن زمينه تعادل اقتصادي در يك جامعه و برنامه ريزي اقتصادي؛ در اين زمينه هر فردي از جامعه با توان اقتصادي كه براي وي به وجود مي آيد، بايد بتواند نيازهاي خانواده اش را بدون اشكال تأمين سازد و فشاري بر وي وارد نيايد و به طور خلاصه احساس نياز برآورده نشده وجود نداشته باشد.
 5. جلب نظر خانواده ها به عواقب و مصيبت هاي ناشي از اختلافات خانوادگي به ويژه طلاق، عدم مراقبت و كنترل فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان
 6. توجه اساسي به امر ورزش و گسترش آن به صورت همه جانبه و سرمايه گذاري گسترده در اين زمينه
 7. پيشگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها
 8. مبارزه جدي با بيكاري كاذب كه ناشي از وجود مشاغلي نظير دستفروشي، سيگارفروشي و تكدي‌گري در جامعه است.
 9. برنامه ريزي مؤثر در جهت شناسايي كودكان و زنان بي سرپرست و حمايت همه جانبه از آنان
 10. آموزش عمومي در مورد راه هاي پيشگيري از سرقت و افزايش مراقبت هاي حفاظتي و ايمني
 11. آموزش راه هاي افزايش ضريب حفاظت در مورد وسايل نقليه و مكان هاي مختلف
 12. برنامه ريزي و تدوين جزوه هاي آموزشي ويژه براي مكان هايي كه بيشتر در خطر سرقت هستند، جلب همكاري ساكنان محل و مسؤولان و ايجاد ارتباط دايمي با بانك ها، مغازه ها و شركت هاي گوناگون
 13. زيرنظر داشتن محل‌هاي عمومي به صورت محسوس و نامحسوس
 14. شناسايي محل هاي ويژه تردد سارقان و زير نظر داشتن آنها
 15. ايجاد محيطي ناامن براي سارقان تا همواره از ارتكاب سرقت نگران باشند.
 16. انتخاب مأموران پليس از ميان افرادي كه صلاحيت پليس شدن را دارند.
 17. تجهيز پليس به تمام امكانات مدرن و افزايش كارآيي اين نيرو از طريق تقويت همه جانبه
 18. مطلع ساختن مردم از نشاني و تلفن هاي پليس براي اطلاع دادن وقوع سرقت به آنان
 19. سرعت عمل در تعقيب و شناسايي سارقان بر اساس اصول موجود علمي
 20. اعمال مجازات مناسب براي هر گروه از سارقان و توجه اساسي به سارقان آزاد شده از زندان‌ها و مراقبت و كنترل آنها توسط مراكز ويژه حمايت از آنان به شيوه مقتضي
 21. ايجاد اردوگاه هاي كار براي زندانيان سارق و به كارگيري آنان در امر راهسازي، معدن و ...
 22. الزام كارخانجات و مؤسسات ساخت وسايل نقليه داخل كشور به استفاده از ديدگاههاي كارشناسي در مورد رعايت نكات ايمني و ضروري براي كاهش زمينه سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفلها، چگونگي حكّ شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگير و قسمتهاي مختلف و نحوه سيم كشي در قسمت هاي محركه
 23. افزايش تعداد گشت‌هاي شبانه پليس در مناطق آلوده به سرقت
 24. خودداري از اعطاي مرخصي و آزادي مشروط و عفو به سارقان سابقه دار
 25. كنترل شديد سارقان بعد از تحمل مجازات و پايان محكوميت از طريق ايجاد اشتغال براي آنان
 26. ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي به منظور احراز اصالت خودرو و اسناد مالكيت پيش از انتقال رسمي يا تنظيم وكالت نامه
 27. تلاش در جهت كشف خودروهاي به سرقت رفته و تعويض پلاكهاي قديمي خودروها از سوي نيروي انتظامي
 28. اختصاص شعب خاصي از دادگاه ها براي رسيدگي به جرم سرقت توسط قوه قضاييه
 29. برخورد قاطع قضايي با مالخرها و اوراقچيان متخلفي كه به نحوي با سارقان همكاري دارند.
 30. تربيت نيروي مشخص و حرفه اي مبارزه با سرقت از سوي پليس
 31. تشويق نقدي مأموراني كه در امر پيشگيري و كشف اموال مسروقه موفقيت هاي چشمگيري دارند.

 

تهیه و تنظیم: سرهنگ تراب نوراللهی؛ جانشین فرمانده انتظامی غرب تهران


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


 • آخرین اخبار
 • پربیننده ترین
 • اخبار گوناگون