نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/12/1      16:6:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:88


نسخه چاپی
نوع نگرش دانشجويان به نيروي انتظامي و تاثير آن بر احساس امنيت
گروه اجتماعی- ضرورت و اهمیت دادن به ارتقای امنیت بین اقشار جامعه، ازجمله دانشجویان، گامی است برای توسعه پایدار؛ بنابراین توجه به احساس امنیت اجتماعی این قشر از جامعه‌‌، گام مؤثری به نزدیک شدن به امنیت پایدار است‌‌.
 

امنیت یعنی رهایی از تهدید‌‌، که لازمه بی­ اثر شدن تهدید‌‌، فقدان آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌‌هاست. برخی از صاحب­ نظران‌‌، امنیت اجتماعی را توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیات و ویژگی‌‌‌‌های بنیادین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و اجتماعی تعریف و به ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت ‌‌‌تأکید ‌‌‌‌می‌کنند. همچنين امنیت را ‌‌‌‌می‌توان از حیث شمول و فراگیری امنیت عمومی قلمداد کرد که حوزه‌‌‌‌های امنیت جمعی و گروهی را نمی‌تواند پوشش دهد‌‌.

بی­ تردید هیچ عنصری برای پیشرفت‌‌، توسعه و تکامل یک جامعه و شکوفایی استعدادها مهم‌تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی‌‌، خلاقیت و فعالیت ارزشمند‌‌، بدون امنیت امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود‌‌‌ و مقوله امنیت اجتماعی به مثابه یک آرمان و واقعیت به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است‌‌. در نهایت برایند مجموعه‌‌ای از تعاملات و نیز تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی ‌‌‌‌‌است‌‌. اصولاً انسان برای رسیدن به یک درجه موفقیت در زندگی و برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی که اساس موجودیتش را تشکیل ‌‌‌‌می‌دهد‌‌، نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد. ‌‌‌‌

با افزایش کاربرد واژه امنیت و آمیختگی آن با وجوه مختلف زندگی اجتماعی که فارغ از حوزه سیاست است‌‌، ضرورت پردازش به حوزه معنایی امنیت کاملاً هویداست‌‌؛ بنابراین ضرورت پرداخت به قلمرو معنای امنیت اجتماعی در جامعه‌‌شناسی به دلیل آن است که به چهره‌‌‌‌های دیگر زندگی اجتماعی نیز توجه شود و امنیت از حصار سیاست به عرصه اجتماع بیاید و ملزومات خویش را ادعا کند. ‌‌‌‌

از این­ رو امنیت برای آحاد جامعه از بسیاری از موضوعات دیگری که ممکن است مهم تلقی شود‌‌، ضروری‌تر است؛ بنابراین یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌‌‌‌هایی که امنیت را ارتقا ‌‌‌‌می‌بخشد و جامعه را سالم‌‌، آرام و مطلوب ‌‌‌‌می‌سازد‌‌، امنیت اجتماعی است. ‌‌‌‌

در ایران‌‌، ‌‌تأمین نظم‌‌، امنیت و آسایش عمو‌‌‌‌می ‌طبق قانون ناجا از وظایف نیروی انتظامی است؛ هرچند پیرامون ‌‌تأثیر پدیده‌‌‌‌های اجتماعی بر امنیت اجتماعی‌‌، آثار و مطالب علمی فراوانی در سال‌‌‌‌های گذشته تدوین و منتشر شده است‌‌؛ اما هدف از نگارش اين مطلب، تحليلي بر تاثير نوع نگرش دانشجویان به ناجا بر احساس امنیت اجتماعی است‌‌.

امنيت اجتماعي و تكليف شهروندي

یکی از بنیادی‌ترین نیازهای بشر که از ابتدای حیات به آن ‌‌‌‌می‌اندیشیده و بخش قابل‌توجهی از دغدغه وی را شامل بوده‌‌، بدون‌تردید امنیت است‌‌. هرچند دانش­ پژوهان امنیت با بیان تعابیری از قبیل: امنیت واژه‌‌ای لغزنده‌‌، توسعه­ نیافته و معما، راه را برای شفافیت مفهومی آن دشوارتر کرده‌اند‌‌، این درحالی است که خداوند متعال در آیه شریف4 سوره قریش فرموده: «الذی اطعمهم من جوع آمنهم من خوف» و امنیت را جزو نیازهای اولیه انسان معرفی کرده است‌‌.

با توجه به تعاریف كه از امنيت مي شود، این­گونه بر‌‌‌‌می‌آید که مفاهیم و ‌‌‌مؤلفه‌‌‌‌های اجتماعی چون امنیت، به علت ویژگی پویای خود‌‌، همواره در معرض ‌‌تأثیر و تأثر متغیرهای گوناگون در بستر اجتماع هستند؛ به عبارت دیگر ساختارها و مفاهیم امنیت و تحقق آن بدون شک در رفتار افراد و گروه‌‌‌‌ها و در جهت­ دهی به یکدیگر نقشی غیرقابل ­انکار دارند‌‌. این امر ناظر و گویای نقش کلیدی نهادهای اجتماعی، چون دانشگاه در ساخت ‌‌‌مؤلفه‌‌‌‌های اجتماعی‌‌، به­ ویژه در هویت و امنیت‌‌‌‌سازی اجتماعی هستند.

بنابراین مسئله امنیت اجتماعی در جوامع یک ضرورت اجتناب­ ناپذیر است که همه دستگاه‌‌‌‌ها و افراد جامعه در برابر آن مسئول هستند و از آن­جا که رشد و توسعه هیچ کشوری بدون توجه به پویایی و بالندگی جوانان آن کشور و جامعه میسر نخواهد شد‌‌، به­ خصوص قشر دانشجو‌‌، دانشگاه از جایگاه ویژه‌‌ای در تربیت نیروی کارآمد و شهروندانی مدنی و قانون‌مدار برخوردار است و این میسر نیست مگر در سایه توجه به امنیت اجتماعی و احساس امنیت‌‌؛ چراکه در سایه امنیت امکان پیشرفت وجود دارد‌‌. تعالی جامعه، رشد و تفکر و اندیشه توسعه و رشد استعدادها همگی ریشه در عنصر امنیت دارد و ضرورت و اهمیت دادن به ارتقای امنیت بین اقشار جامعه، ازجمله دانشجویان، گامی است برای توسعه پایدار؛ بنابراین توجه به احساس امنیت اجتماعی این قشر از جامعه‌‌، گام مؤثری به نزدیک شدن به امنیت پایدار است‌‌.

يافته هاي يك پژوهش و پيشنهادات

با توجه به يافته هاي يك پژوهش كه به صورت پیمایشی و میدانی اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه در برخی موارد نیز به وسیله انجام مصاحبه و مشاهده جمع ­آوری با حجم نمونه آماري 384 نفر از دانشجويان شهر اراك انجام پذيرفت، اقتدار رابطه مستقیم با نگرش دانشجویان نسبت به مأموران نیروی انتظامی داشته و عدالت رابطه مستقیم با نگرش دانشجویان نسبت به مأموران نیروی انتظامی دارد و نگرش دانشجویان نسبت به مأموران نیروی انتظامی رابطه مستقیم با احساس امنیت اجتماعی دارد.

1. با توجه به نتایج به ­دست­ آمده از پژوهش و رابطه بین اقتدار و نگرش دانشجویان نسبت به مأموران نیروی انتظامی پیشنهاد ‌‌‌‌می‌شود برای افزایش اقتدار از راهکارهای مناسب ارائه­ شده در این زمینه استفاده کند‌‌.

- پلیس محل‌‌‌‌های جرم­ خیز را شناسایی کند‌‌.

- وضعیت ظاهری پلیس هنگا‌‌‌‌می‌که بین مردم حاضر ‌‌‌‌می‌شود، مناسب و در شأن نظامیان باشد‌‌.

- پلیس هنگام بروز حادثه بر شرایط محیطی مسلط باشد‌‌.

2. با توجه به رابطه عدالت و نگرش دانشجویان نسبت به مأموران نیروی انتظامی، داوری پلیس نسبت به امور بایست بی­ غرض باشد و بهتر است پلیس درک خوبی نسبت به برقراری عدالت داشته باشد‌‌.

3. با توجه به نتایج به­ دست­ آمده از پژوهش و رابطه بین حقیقت­ جویی و نگرش دانشجویان نسبت به مأموران نیروی انتظامی پیشنهاد ‌‌‌‌می‌شود پلیس هنگام وقوع جرم به دنبال کشف حقیقت باشد. پلیس بایستی دارای سلامت اداری باشد‌‌.

4. با توجه به رابطه پویایی و نگرش دانشجویان نسبت به مأموران نیروی انتظامی، امکانات در اختیار پلیس بایست همسو با فناوری پیشرفت کند. پلیس در انجام فعالیت‌‌‌‌هایش از امور دانشی استفاده ‌‌‌‌می‌کند‌‌ و باید مهارت اجتماعی لازم را در برخورد با افراد جامعه کسب کند‌‌.

منابع:

نویدنیا، منیژه ‌‌(‌1385). گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال2، شماره405.

ترابی، یوسف؛ گودرزی، آیت ‌‌(‌1383). ارزش‌‌‌‌ها و امنیت اجتماعی. فصلنامه دانش انتظامی. سال6. شماره2. ص:46-31.

رسولی، رضا‌‌ (‌1390). بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان. فصلنامه دانش انتظامی، سال12، شماره2.

گروسی، سعیده؛ میرزایی، جلال‌‌ (‌1385). بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت ‌‌‌‌(‌‌مطالعه موردی دانشگاه آزاد جیرفت)

تهیه و تنظیم: سرتيپ دوم ستاد"كيومرث عزيزي" فرمانده انتظامي استان مركزي

 

 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون