نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/12/13      13:26:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:458


نسخه چاپی
فلسفه چهارشنبه آخر سال
گروه اجتماعی - گونه انحرافي و تغيير يافته چهارشنبه آخر سال،‌ خسارات بي‌شمار مالي و ضايعات پرتعداد جاني را در پي داردکه هرگز در هيچ مرحله‌اي از تاريخ کشورمان سابقه نداشته و با فلسفه وجودي اين مراسم که زدودن ضعف‌ها و جايگزيني آن با سلامت است نيز در منافات مطلق است.

 

مردم ايران اسلامي نيز مانند ساير ملل کهن، داراي آداب و رسوم و سنت هاي خاص خود مي باشند و با تاريخي طولاني و گذشته اي سرشار از فراز و نشيب گنجينه ارزشمندي از فرهنگ و تمدن را حفظ کرده که يکي از اين سنت ها مراسم چهارشنبه آخر سال است.

برگزاري مراسمي به نام "چهارشنبه سوري" يا "چارشنبه سوري" نزد ايرانيان از دير باز مورد توجه بوده و پس از ورود اسلام به ايران نه تنها سابقه خود را از دست نداد بلکه برخي از آيين و مراسم آن نيز به نوعي با فرهنگ اسلامي درآميخت. ريشه اصلي اين مراسم را نمي توان به صراحت به دوران خاصي از تاريخ ايران باستان اطلاق کرد اما به نظر مي رسد که مراسم آتش بازي و برخي سنت هاي چهارشنبه سوري در دوران کهن و به خصوص در زمان اديان مختلف به نوعي با آرا و عقايد آن اديان درآميخت. آرياييان تمايل داشتند در طول سال شبي را با آتش بازي و شادماني سپري کنند به همين دليل به شيوه هاي مختلف مي کوشيدند تا از اديان و باورهاي رايج زمان خود نيز "حکم تاييدي" براي بقاي اين مراسم اخذ کنند.

هرچند از زمان دقيق شکل گيري، تغيير و تحولات اين مراسم اطلاع دقيقي در دست نيست اما در تقويم ايران باستان هر سال 12 ماه و هر ماه 30 روز بود. با اين احتساب، طول سال عملاً 360 روز مي شد که با سال کامل شمسي 5 روز و اندي فاصله داشت.

مردم در فاصله اين 5 روز آماده استقبال از سال نو و با خانه تکاني و شستشو آماده پذيرايي و استقبال از نوروز مي شدند. همچنين ايرانيان باستان معتقد بودند که نبايد چرک و پليدي سال کهنه را تحويل نوروز دهند و چون رفع همه آلودگي ها با شستشو براي آنها ممکن نبود لذا علاوه بر آب به عنصر آتش نيز روي مي آوردند و چون آتش را مظهر و عامل پاکي مي دانستند با آتش زدن هيزم به از بين بردن لوازم غير قابل استفاده و ضد عفوني کردن محل زندگي خود مي پرداختند. اما متأسفانه امروزه با ورود مسائل خرافي و تحريف، اين اعتقادات دستخوش تغيير شده و هر ساله در روزهاي پاياني سال شاهد بروز اتفاقات ناگوار همراه با خسارات جاني و مالي که موجب نگراني خانواده ها و شهروندان را فراهم مي سازد، هستيم.

مراسم شب چهارشنبه سوري در دوران کهن در شب چهارشنبه سوري، به جز روشن کردن سه يا هفت کوپه آتش مراسمي ويژه اي نيز برگزار مي‌شود مانند: آتش افروزي بر فراز خانه‌ها و بلندي ها، خانه تکاني پيش از چهارشنبه سوري، خريدن آيينه و کوزه ي نو، خريد اسفند (اسپند دانه)، چراغاني کردن، تهيه و خوردن آجيل هفت مغز، کوزه شکستن، فال گوش ايستادن، فال کوزه، ريختن آب قليا و آب دباغ خانه به گوشه و کنار خانه، به صحرا رفتن در روز چهارشنبه سوري، تخم مرغ شکستن، شال اندازي، قاشق زني، گره گشايي از بخت دختران با بستن قفل به گردن يا گوشه اي از چادر، نشستن روي چرخ کوزه گري، شکستن گردو، گفتن آرزوها به آب روان، فرياد زدن خواسته‌ها در چاه قديمي، کمک خواستن از «چهارشنبه خاتون»، رنگ کردن خانه با گِل هايي به رنگ آبي و زرد، پختن آش ويژه ي چهارشنبه سوري و...

ريشه واژه:

چهارشنبه سوري از دو واژه "چهارشنبه" پايان سال و واژه "سوري" كه همان "سوريك" و به معني سرخ است ساخته شده است و روي هم رفته به معني چهارشنبه‌ سرخ است.

چرا چهارشنبه پاياني سال؛

ديدگاه هاي گوناگون درباره برگزيدن شب چهارشنبه براي اين آيين:

در ايران باستان خريد نوروزي همچو آينه، كوزه و اسپند را از چهارشنبه بازار فراهم مي‌كردند. بازار در اين شب چراغاني و زيور بسته و سرشار از هيجان و شادماني بود و خريد هر كدام هم آيين ويژه اي را نويد مي داد. شايد جشن شب چهارشنبه سرچشمه از چهارشنبه بازار دارد.

نخستين و کهن ‌ترين نسكي (کتابي) که در آن نام چنين آتش ‌افروزي آورده شده است، "تاريخ بخارا" نوشته ابوبکر محمد بن جعفر نرشخي است، ولي در آن نامي از زمان برگزاري جشن آورده نشده است، ولي گزاره "هنوز سال تمام نشده بود" و نيز "شب سوري" آمده است.

دومين نوشتار کهن که نام جشن چارشنبه ‌سوري را مي آورد، شاهنامه فردوسي در سرگذشت سردار دلير ايران، بهرام چوبينه است. ولي چرا چهارشنبه؟

بشد چارشنبه هم از بامداد بدان باغ که امروز باشيم شاد

ز جيهون همي آتش افروختند زمين و هوا را همي سوختند

تحريف آيين چهارشنبه آخر سال

همه ساله و متاثر از يک دوره تاريخي طولاني‌مدت در کشورمان در چهارشنبه آخر سال نوعي حرکت انجام مي‌شود که در شکل اصلي و اوليه آن مراسمي از نوع سنتي، آرام و خانوادگي دقيقا منطبق بر آيين اوليه چهارشنبه‌سوري سنتي و اصيل است با تمام ويژگي‌هاي اصلي و واقعي آن.

اين نوع مراسم، معمولا در حياط منازل بزرگ، داخل کوچه‌ها و خيابان‌هاي فرعي و بر اساس اعتقادات سنتي نهادينه شده به ارث رسيده از گذشتگان انجام مي‌شود، ترکيب افراد حاضر و فعال در اينگونه مراسم، يک ترکيب آرام، بدون آزاررساني و اذيت و مزاحمت بوده است، حتي اگر در خارج از حيطه خانوادگي و در جمع دوستان و رفقا نيز انجام شود.

يافته‌هاي پژوهشي نشان مي‌دهد که همه آيين‌ها و يادمان‌هايي که مردم ايران در هنگامه‌هاي گوناگون برپا مي‌داشتند و بخشي از آنها همچنان در فرهنگ اين سرزمين پايدار شده است، با منش، اخلاق و خرد نياکان ما درآميخته بود و در همه آنها، اعتقاد به پروردگار، اميد به زندگي، نبرد با اهريمنان و بدسگالان و مرگ‌پرستان، در قالب نمادها، نمايش‌ها و آيين‌هاي گوناگون نمايشي گنجانده شده بود.

رفتار خشونت‌آميز و مغاير با عرف و منش جامعه نظير آنچه امروز تحت نام چهارشنبه‌سوري شاهد آن هستيم، در هيچکدام از اين آيين‌ها ديده نمي‌شود. بهتر است بگوييم، کساني که با منفجر کردن ترقه و پراکندن آتش، سلامتي مردم را هدف مي‌گيرند، با تن دادن به رفتاري آميخته به هرج و مرج روحي، آيين چهارشنبه‌سوري را تحريف کرده‌اند.

در گذشته، سه‌شنبه شب (شب چهارشنبه) بيرون از خانه جلوي در، در فضايي مناسب آتشي برمي‌افروختند و اهل خانه از روي آتش مي‌پريدند و با گفتن «زردي من از تو، سرخي تو از من»، بيماري‌ها و ناراحتي‌هاي سال کهنه را به آتش مي‌سپردند تا سال نو را با آسودگي و شادي آغاز کنند. در برخي شهرها هر چهارشنبه ماه اسفند نقش معيني داشت مثلاً نخستين چهارشنبه (موله) مختص به تميز کردن فرش‌هاي خانه و خانه تکاني، دومين چهارشنبه (سوله) روز خريد نياز‌هاي سال نو، سومين چهارشنبه (گوله) مربوط به خيس کردن و کاشتن گندم و عدس براي سبزه نوروزي و آخرين چهارشنبه (کوله)، چهارشنبه‌سوري بود که وسايل کهنه را به آتش مي‌انداختند.

اين مراسم به قدري زيبا برگزار مي‌شد که براي رسيدن به چهارشنبه‌هاي پاياني سال همه مردم شور و هيجاني خاص داشتند و اين نشاط موجب مي‌شد به ديدار يکديگر بروند و شادي را با هم تقسيم کنند.

در سال‌هاي اخير، برگزاري مراسم سنتي و زيباي چهارشنبه‌سوري رنگ ديگري به خود گرفته است. آتش زدن بوته‌هاي خشک، پريدن از روي آتش و دود کردن اسپند در محله‌ها به تجمع جوانان در خيابان‌ها، آتش زدن فشفشه و منفجر کردن ترقه و پرتاب سيگارت تبديل شده است که مي‌تواند خطرات زيادي را به دنبال داشته باشد و در پي آن سوانحي اتفاق بيفتد که جبران‌ناپذير است.

در سال‌هاي اخير و متاثر از برخي پديده‌هاي غيرملي، وارداتي، همراه با الگوبرداري انحرافي و غير واقعي نوعي ديگر از اقدامات فاقد شباهت با نوع سنتي و اصيل آن همراه با رفتارهاي آزاردهنده و مخل امنيت در قالب رفت و آمد غير متعارف وسايل نقليه و مانورهاي بسيار خطرناک و کنترل نشده آنان، تخلفات خطرناک رانندگي، پرتاب ترقه و دست‌سازهاي محترقه و آتش‌زا، تجمع همراه با رفتارهاي آزاردهنده افراد و انسداد خيابان‌ها، پياده‌رو‌ها و ميدان ها، مزاحمت براي بانوان ( افراد مونث)، تخريب خودروها و اموال عمومي و ايجاد اخلال در نظم و امنيت عمومي( به مفهوم عام آن) نيز که در دستور کار برخي از شهروندان قرار گرفته انجام مي‌شود.

به نظر مي‌رسد اين دو رفتار کاملا از يکديگر جدا و بي‌ارتباط با هم باشند و چهارشنبه‌سوري فقط بهانه‌اي است براي اين نوع از تجمع و رفتارهاي آزاردهنده، کما اينکه همين نوع از رفتارها هنگام جشن نيمه شعبان و پيروزي‌هاي مهم فوتبال نيز ديده مي‌شود که کاملا به هم شبيه هستند، در حالي که مناسبت‌هاي فوق (نيمه‌شعبان، پيروزي‌هاي فوتبال و چهارشنبه‌ آخر سال) با يکديگر تفاوت‌هاي اساسي و ماهوي داشته و بين آنها، ذره‌اي شباهت وجود ندارد، ليکن رفتارهاي آزاردهنده و نابهنجاري‌هاي جاري در آنها با يکديگر شبيه است و در مجموع در حال حاضر هرگونه جشن و سرور تمرکزي دچار حاشيه آزاردهنده و مخل امنيت و آسايش مي‌شود که امري است بسيار مهم و در عين حال نيازمند کالبدشکافي و بررسي دقيق است.

اگر به تاريخچه اين رسم ديرينه ايراني توجه شود، مشخص است که در واقع مراسم چهارشنبه‌سوري با اين وضعيت طراحي شده که يک توده بسيار کوچک آتش کنترل شده غيرخطرناک در محل مسکوني افراد فراهم و برپا مي‌شد، ليکن در نوع انحرافي آن که در سال‌هاي گذشته مطرح و در دستور کار افراد متعددي قرار گرفته، تهيه آتش و پريدن از روي آن و... ديده نمي‌شود.

در شکل انحرافي و تغيير يافته اين مراسم، آتش با حجم بالا و خطرناک منجر به جلب توجه همگاني، ترقه‌پراکني در محل، پرتاب ترقه از درون خودروي در حال حرکت، مانورهاي خودرويي شديد و آزاردهنده، مصرف مشروبات الکلي در حد ايجاد مستي لايعقل، همراهي با جنس مخالف هم عقيده و هماهنگ با خود، تخريب اموال عمومي و خصوصي، استفاده از قرص‌هاي روان‌گردان صنعتي، آوازخواني غيرمجاز درون خودرو و در محل وجود آتش و استفاده از صداي بلند و آزاردهنده موسيقي در خودرو ديده مي‌شود که در صورت مراجعه به تاريخ مکتوب ملي، اين گونه انحرافي هيچ ارتباطي با فلسفه وجودي چهارشنبه‌سوري اصيل نداشته و مسلم است که با سوءاستفاده از اين مراسم سنتي و بدون ذره‌اي ارتباط با آن، به عنوان رفتارهاي مربوط به چهارشنبه‌سوري، موجبات بدنامي، تضعيف و خطرناک شدن اين مراسم کاملا بي‌خطر و نشاط‌آور را فراهم مي‌سازد، به نحوي که هر سال موجبات نگراني شديد خانواده‌ها و مقامات مسئول را فراهم مي‌کند.

از سوي ديگر گونه انحرافي و تغيير يافته چهارشنبه‌سوري،‌ خسارات بي‌شمار مالي و ضايعات پرتعداد جاني را در پي داردکه هرگز در هيچ مرحله‌اي از تاريخ کشورمان سابقه نداشته است و با فلسفه وجودي اين مراسم که زدودن ضعف‌ها و جايگزيني آن با سلامت است نيز در منافات مطلق است.

زيبايي و نشاط يا دلهره‌هاي مرگ آفرين

هر روز که مي‌گذرد و به ايام پاياني سال نزديک‌تر مي‌شويم، صداي انفجار انواع ترقه در گوشه گوشه شهر، تلنگري است بر اينکه سال در حال اتمام است و سال جديد فراخواهد رسيد، گويي اگر اين صدا‌ها به گوش نمي‌رسيد کسي متوجه فرارسيدن سال نو نمي‌شد و اگر در گذشته اجراي سنت‌هاي زيباي چهارشنبه‌سوري نويدگر فرا رسيدن سال نو بود، هم‌اکنون با عجين شدن با نافرهنگ‌هاي تازه متداول شده، تداعي‌گر خاطرات تلخ از آسيب‌هاي جسمي و روحي در ذهن آدمي شده است.

قطع دست و پا و انگشتان، سوختگي‌هاي عميق اعضاي مختلف بدن، نابينايي و گاه مرگ از جمله آثار به جاي مانده از اين روز است که جبران آن سخت و گاهي غيرممکن است و صد حيف که با گذشت زمان از برگزاري آيين‌ها و رسوم زيبا و خاطره‌انگيز اين روز فاصله گرفته‌ايم و با گرايش به روش‌هاي غلط و خطرناک، اصل وجودي برپايي اين جشن را فراموش کرده‌ايم. جامعه‌اي که در آن شور و نشاط نباشد، مطمئنا پس از مدتي دچار نوعي افسردگي اجتماعي مي‌شود که شايد يکي از راه‌هاي بروز نکردن آن، وجود و برپايي چنين جشن‌هايي باشد.اهداف برپايي اين آيين محقق نخواهد شد مگر با رعايت لازم‌ها و ملزومات آن، که اين امر نيز فراهم نخواهد شد مگر با فراهم آوردن زمينه‌هايي چون ساخت برنامه‌هاي فرهنگي- آموزشي در طول سال، حذف نابهنجاري‌هاي اجتماعي و جايگزين کردن برنامه‌هاي درست و اصولي و برخورد با اراذل و اوباشي که با سوءاستفاده از چنين موقعيت‌هايي موجبات بروز خطر و آسيب را براي عموم مردم در هر گروه سني فراهم مي‌آورند.

مي‌توان با ارائه راهکارهاي درست عملي در طول مدت زمان و صرف هزينه‌هاي نه‌چندان زياد و فرهنگ‌سازي براي مردم، اين رفتار اجتماعي را اصلاح کرد، چرا که در کل نمي‌توان منکر اينگونه ابراز شادي‌ها در جامعه شد. همچنين همراه شدن بيشتر خانواده‌ها با فرزندانشان، جايگزين کردن رفتارهاي کم‌خطر، همکاري و تعامل بيشتر ارگان‌ها و مسوولان از جمله راهکارهاي کاهش اين آسيب‌ها است. مهر و موم کردن يا جريمه فروشگاه ‌هايي که عرضه کننده اين مواد هستند افتخار نيست،چرا که تا زماني که تقاضا هست عرضه نيز خواهد بود، حال چه اين عرضه از طريق فروشگاه ‌ها، سوپرمارکت‌ها، لبنياتي‌ها و ... صورت پذيرد يا به صورت تجارت زيرزميني و پستويي اين مواد عرضه شوند. اگر به جاي اعلام تعداد فروشگاه هاي پلمب شده و دستگيري افراد، از ريشه موضوع را بررسي و با عملي کردن راهکارهاي درست به آن جامه عمل مي‌پوشانديم بيشتر جاي افتخار داشت!

به اميد آن روز که با همکاري و تعامل خوب مسئولان و در عين حال اجراي برنامه‌هاي متنوع فرهنگي به منظور ارتقاي آگاهي عموم و همکاري و همراهي خانواده‌ها در برپايي اين سنت حسنه، کمترکسي آسيب ببيند و سال نو را با جسم و روحي سالم آغازکنيم.

پيشگيري از حوادث چهارشنبه آخر سال

24 توصيه ايمني در خصوص حوادث چهارشنبه آخرسال:

1- در شادي ها فرزندان دلبندمان را همراهي کنيم تا هميشه نظاره گر گل خنده هايشان باشيم.

2- فرزندان تان را در تهيه وسايل آتش بازي بي خطر و مفرح همراهي کنيد.

3-قطع عضو، ضـايعه اي جبـران ناپذير است، با احتياط و پرهيز از رفتارهاي پرخطرزندگي را براي خود و ديگران تلخ نکنيم.

4- از نگهداري مواد محترقه، تهيه و ساخت وسايل آتش بازي دستي توسط فرزندان تان اکيدا خودداري کرده و نظارت بر موضوع را جدي بگيريد.

5- سرود شاد زندگي را در صداي مهيب نارنجک و مواد محترقه به سکوت و غم تبديل نکنيم.

6- از نگهداري مواد محترقه و وسايل آتش بازي (حتي وسايل و مواد استاندارد) درنزديکي وسايل حرارتي و برقي خودداري شود.

7- حتي الامکان براي روشن کردن آتش از محل هاي تعيين شده توسط شهرداري منطقه استفاده کنيد.

8- در هنگام برپايي آتش در داخل يا خارج از ساختمان از دسترسي به کپسول اطفاءحريق و جعبه کمک هاي اوليه اطمينان حاصل کنيد.

9- مـراقب رفتـارهاي خطـرناک و نـاهنجار افـراد بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهاي گشت نيروي انتظامي و يا پليس 110 اطلاع دهيد.

10-از سـوزاندن وسايل يا مواد غير متعارف مانند کپسول گاز، لاستيک و آمپول و استفاده از مواد آتش زا نظير بنزين، الکل، کاربيت و مانند آن جدا خودداري کنيد.

11- با ايجاد سرو صداي ناهنجار و مهيب شادکامي خودرا به تلخ کامي ديگران تبديل نکنيد.

12-از برپايي آتش در معابر باريک و در نزديکي پست هاي برق يا ايستگاه هاي تقليل فشار گاز و پارکينگ هاي عمومي خودداري کنيد.

13- از برپايي آتش هاي حجيم و غير قابل مهار خودداري شود.

14- تا جای ممکن با ريختن مقداري خاک در زير محل برپايي آتش، از آسيب رساندن به سطح آسفالت معابر خودداري شود.

15-سوختگي بسيار دردناک است، با بي احتياطي خود لحظات شاد را به درد و رنج هميشگي تبديل نکنيد.

16- با رعايت حقوق شهروندي از پرتاب نارنجک و مواد محترقه به ساختمان‌ها که موجب آسيب رساندن و بد منظره کردن آنها و سيماي شهرمان می شود، خودداري کنیم.

17-تبليغات مناسب رسانه اي براي اطلاع رساني نکات ايمني و پخش برنامه هاي مهيج از تلويزيون در ساعات مراسم چهار شنبه آخر سال از تبعات خطرناك بازي با مواد محترقه کم می کند.

18-مراقب باشيد افراد خانواده تان خصوصا کودکان و افراد مسن در اين ايام از خانه خارج نشوند.

19-به دليل نورهاي خيره کننده وپرتاب ترکش هاي مواد محترقه بسوي چشم از ديدن مراسم آتش بازي از فاصله نزديک خوداري کنیم.

20-تا حدامكان در معابري كه ترقه منفجر مي‌كنند حاضر نشويدويا عبور نکنيد.

21-پس از شناسایي عاملين فروش مواد محترقه آنهارا به مراجعه انتظامي معرفي نمائيد.

22-با توجه به اينکه دانش آموزان بيشتر ين فعاليت را دراين قبيل مراسمات دارند لازم است که در مدارس تذکرات ايمني به آنها گوش زد گردد.

23-در اين روزها براي يک بار هم که شده به اورژانس بيمارستانهاي چشم اين شهر سري بزنيد تا اوج فاجعه رعايت نکردن مسائل ايمني آتش، آتش بازي، ترقه، و انفجار و... را از نزديک ببينيد.

24-پس از پايان مراسم در نظافت محله با کارگران شهرداري همکاري کنید.

توصيه هايي ويژه چهارشنبه آخر سال

برگزاري مراسم چهارشنبه آخر سال به شکل نادرست موجب شده تا روزهاي پاياني سال به روزهاي نگراني و اضطراب خانواده ها تبديل شود و شاهد حوادث غم بار باشيم.

چنانچه بيشترين قربانيان چهارشنبه آخر سال کودکان و نوجوانان هستند. بنابراين بر والدين واجب است فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و آتش زا آگاه كرده و آنان را از بازي با چنين موادي برحذر دارند چرا که بهار فصل شکفتن است نه پژمردن.

توصيه براي نوجوانان و جوانان

 • در لحظات شيرين سال نو با حوادث ناشي از موارد محترقه کام خود را تلخ نکنيد.
 • به نوجوانان و جوانان توصيه مي شود از دست زدن به اشياء مشکوک و ناشناخته خودداري کنند.
 • بازي با مواد محترقه و آتش زا ابتدا سلامت خود وسپس سلامتي دوستان و خانواده تان را تهديد مي کند.
 • در آستانه سال نو ،خانواده خود را به سبب اعمال غلط اندوهگين نکنید.
 • آيا مي دانيد انفجار تنها 250 گرم مواد محترقه مي تواند علاوه بر تخريب شديد يک ساختمان، منجر به شکسته شدن شيشه هاي ساختمان هاي مجاور شود؟
 • آيا مي دانيد همه ساله گزارش های تکان دهنده اي از نابينايي و ناشنوايي کودکان ، سکته هاي قلبي در افراد مسن و سقط جنين در زنان باردار دريافت مي شود که فقط به خاطر چند لحظه شادي و هيجان از سوي برخي افراد....اتفاق مي افتد؟
 • از قرار دادن ترقه، وسايل آتش بازي ، ظروف خالي ، حشره کش ها ، کپسول هاي کوچک گاز، قطعات ايرانيت و غيره در آتش به منظور ايجاد صداي انفجار خودداري کنيد.
 • هدف از برگزاري مراسم سنتي چهارشنبه آخر سال يک تفريح خانوادگي است بنابراين از ايجاد آتش سوزي هاي بزرگ نمايشي وسوزاندن آشغال هاي منزل و آلوده ساسزی هواي شهر خودداري کنيد.
 • آداب و رسوم و سنت هاي خود را با پيرايه هاي خرافي دستخوش تغيير نسازيم.
 • آيا ميدانيد بي توجهي و اهميت ندادن به تذکرات و اخطارها، عاقبت جبران ناپذيري در بر خواهد داشت؟
 • آيا ميدانيد هر عملي که باعث اخلال در نظم شود جرم تلقي مي شود و داراي مجازات است؟پس با احساس مسئوليت اجتماعي از اعمال خلاف برخي افراد ناآگاه در چهارشنبه آخر سال جلوگيري کنید. مواظب عمل و حرکت خويش باشيد تا به ارزش ها و عفت عمومي جامعه خدشه اي وارد نشود.

قانون چه مي گويد؟

به استناد قانون مجازات اسلامي هرگونه قاچاق، خريد و فروش و ... مواد منفجره و محترقه بطور غير مجاز جرم محسوب و مرتکب آن به مجازات مندرج در قانون محکوم مي شود.

ماده 618 قانون مجازات اسلامي

هرکسي با هياهو، جنجال، حرکات غير متعارف يا با تعرض با افراد، مخل نظم و آرامش عمومي گردد و يا مردم را از فعاليت باز دارد، به حبس از سه ماه تا يک سال و 74 ضربه شلاق محکوم مي شود.

شهروندان گرامي

با توجه به نزديک شدن چهارشنبه آخر سال و به منظور جلوگيري از حوادثي از قبيل آتش سوزي، خسارت مالي و جاني تقاضا مي شود تمام مراتب قانوني و شرعي را رعايت و از استفاده مواد محترقه و آتش زا جدا خودداري و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را سريعا به پليس 110 اطلاع دهيد.

تهيه و تنظيم: سرهنگ "اسدالله مالکی" معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي آذربايجان غربي

 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


 • آخرین اخبار
 • پربیننده ترین
 • اخبار گوناگون