نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/1/28      16:11:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:174


نسخه چاپی
رابطه پلیس و جوانان
گروه اجتماعی - اصفهان - يكي از سازمان هايي كه مي تواند جهت دهي خوبي به قشر جوان دهد، پلیس است و بی شک نوع رابطه و تعامل پلیس با جوانان، به خصوص دانشجويان و دانش آموزان، نقش بسيار مهم و بسزايي در امنیت جامعه خواهد داشت.

 

بدون تردید جمعيت جوان داراي قدرت بالايي است و جامعه در آن جهتي به حركت در مي آيد که اين نيروها مشخص مي کنند و همچنين زمينه هاي جامعه به اين نيرو و استعدادهاي عظيم آن سمت و سو دهد، چه اين جهت گيري در جهت پيشبرد اهداف جامعه باشد و يا برخلاف آن. اگر اين قشر جوان، برخوردار از نگرش هاي کارآمد و مطلوب و به هنجار جهت هدايت نيروي خود نباشد، چه بسا در مسير غلط قرار می گيرد.

باید متذکر شد که اگر به جوانان جامعه، الگوهاي رفتاري مناسبي آموزش داده نشود و در جهت مثبتي قرار نگيرند، به بيراهه كشيده مي شوند و با توجه به شرايط، آسيب هاي جبران ناپذيري به خود و اجتماع وارد مي كنند. البته اين جهت دهي بر عهده شخص خاصي نيست، بلكه بايد از بدو تولد انسان آغاز شود. نخستين کانون هدايت انسان، خانواده اي است كه در آن زندگي مي كند. خانواده تاثير بسيار مهمي در شكل گيري شخصيت و تفكر شخص دارد و اولين بينش ها و هنجارها از طريق خانواده به شخص منتقل شده و بناي شخصيتي او پي ريزي مي شود.

در مراحل بعدي تكامل انسان، بخش عمده اين مسئوليت از دوش خانواده برداشته شده و زماني كه فرد به مدرسه، دبيرستان و دانشگاه مي رود بسياري از هنجارها از طريق اين نهادهاي آموزشي در وجود او بنيادي مي شود. البته در اين ميان، تمام وظايف به عهده اين نهادها نيست بلكه نهادهاي ديگري هم در اين ميان به طور محسوس و نامحسوس در جامعه پذيري و اجتماعي شدن فرد نقش هايي را ايفا مي كنند كه داراي ارزش هاي موثري است و از آن جمله، می توان به مؤسسه هاي دولتي و غير دولتي اشاره کرد. مثلا مؤسسه ها و نهادهايي همچون وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت كشور و غيره همگي به نحوي در اين امور تاثير مي گذارند.

يكي از سازمان هايي كه  مي تواند جهت دهي خوبي به قشر جوان بدهد، پلیس است. زيرا پليس وظيفه حفظ امنيت و هنجارهاي ايجاد شده توسط خانواده ها و سازمان ها را برعهده دارد و به عنوان يك نهاد بسيار مهم و با ارزش در اين مسير ايفاي نقش مي كند. حال در اين ميان نوع رابطه و تعامل پلیس با جوانان، به خصوص دانشجويان و دانش آموزان، نقش بسيار مهم و بسزايي ايفا مي كند. اگر در اين ميان، بين پليس و اين جمعيت روشنفكر روابط مناسبي برقرار نباشد، اين نهاد در جريان ايفاي وظيفه خود یعنی ايجاد امنيت دچار مشكلات بسياری خواهد شد.

با نگاهي به گذشته نه چندان دور، به عمق اين فاصله ميان پليس و قشر جوان، به ويژه دانشجويان پي خواهيم برد. حال براي اينكه پليس بتواند به اين وظيفه مهم خود بپردازد، بايد شرايط و زمينه ها مساعد باشند. اكنون سوال اين است: چگونه مي توان اين صميميت و الفت را ميان پليس و جامعه جوان ايجاد كرد؟ در پاسخ به اين سوال راهكارهاي بسياري را مي توان برشمرد، از جمله راهکارهاي مرتبط با وظايف ناجا موارد ذيل است:

1- پليس، فرايند قانون پذيري و هنجارمندي

در جوامع نوين، هنجارها در ساختار قوانين مدون و حقوقي و مدني انعکاس مي يابند و از آنجايی که نيروي انتظامي ضابط قوه قضائيه و بازوي اجرايي قوانين در سطح کشور است بنابراين سطح ضريب و نحوه اجراي اين قوانين توسط پليس، مي تواند نقش مؤثري در چگونگي جامعه پذيري جوانان و رشد قانون پذيري آنان داشته باشد و از سوي ديگر چون نيروي انتظامي علاوه بر مباحث تئوريک، عملاً نيز درگير و مرتبط با آسيب ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است بنابراين درکي واقعي نسبت به مشکلات و مسائل جوانان دارد و مي تواند بر اساس اين تجربيات، ساير نهادها و سازمان ها را در امر برنامه ريزي هاي فرهنگي و شناساندن حقوق و تکاليف و نيازهاي جوانان ياري نمايد تا فرايند جامعه پذيري و هنجارمندي به گونه اي صورت پذيرد که نيروي جوان در جهت پيشرفت و توسعه سازماندهي شود نه در جهت رويارويي و مقابله احساساتي با هنجارها.

2- مقابله با تبليغات سوء

شايعه پراکني، سياه نمايي و منفي بافي از جمله مکانيسم هاي تدافعي است که روانشناسان آن را مکانيسمي براي فرافکني ضعف ها و کاستي هاي فرد مي دانند به اين معني که وقتي فرد بر اساس ويژگي هاي رواني دچار شکست مي شود و يا در خود احساس ضعف و کاستي مي کند شايد به مکانيسم تدافعي براي رويارويي با اين شکست ها و ضعف ها متوسل شود.

از بارزترين نمودهاي اين مکانيسم، شايعه پراکني، متهم کردن ديگران، احاله کاستي ها به اشخاص و سازمان ها و منفي بافي و سياه نمايي عملکرد ديگران است. در اين ميان نيروي انتظامي که مسئوليت برخورد با متخلفان و مجرمان را دارد بيش از ساير سازمان ها در معرض اين اتهامات قرار مي گيرد چرا که وظيفه نيروي انتظامي برخورد با رفتارهاي ناهنجار اجتماعي است و مجرمان و متخلفان را در تحقق اهدافشان ناکام مي گذارد و به اين ترتيب شکست هاي مذکور، توسط اين اشخاص با مکانسيم تدافعي و فرافکني، به شکست و ايراد و ضعف نيروي انتظامي تبليغ مي شود و ممکن است که اين سوء تبليغات در صورت عدم تدوين و اجراي برنامه هاي پيشگيرانه، آنچنان فراگير شود که وجه اين سازمان را در منظر عموم مخدوش سازد و بالاخص ديدگاه جوانان را به عنوان مهمترين نيروي مشارکت کننده در برقراري امنيت، آميخته با ترديدهاي جدي نمايد.

نيروي انتظامي به منظور مقابله با اين فضاسازي ها و سوء تبليغات بايد اقداماتي همچون اطلاع رساني گسترده و برپايي نمايشگاه ها و همايش هاي انتظامي را مد نظر قرار دهد که ذيلاً به اين موارد مي پردازيم.

3- اطلاع رساني گسترده

اطلاع رساني به مردم در خصوص عملکرد نيروي انتظامي و دستاوردهاي آن از جمله موارد مهمي است که مي‌تواند ديدگاه جوانان را نسبت به اين سازمان مطلوب تر سازد و حس مشارکت آنان را تقويت نمايد و از سوي ديگر ساز و کاري براي خنثي سازي تبليغات سوء معاندان است.

4- برپايي نمايشگاه ها و همايش هاي انتظامي

با برپايي نمايشگاه ها و همايش هاي نظامي و انتظامي در مجامع عمومي، ميزان آشنايي مردم با پليس و امكانات آن بيشتر مي شود. با آگاهي از قدرت و اقتدار اين نيرو، احساس آرامش و امنيت بيشتري بوجود مي آيد و از پليس به عنوان يك تكيه گاه محكم در مقابل خطرها و تجاوزها ياد مي شود كه در نتيجه موجب افزايش تعامل جوانان و پليس خواهد شد و به اين ترتيب تبليغات مثبت ارائه شده در اين نمايشگاه ها و همايش ها، تبليغات کذب موجود را مرتفع مي سازد.

5- رفتار مناسب

بعد از ايجاد رابطه دوستانه ميان پليس و مردم مهمترين وظيفه پليس حفظ اين روابط است. لذا ماموران پليس بايد با خوش رويي به مشكلات مردم رسيدگي كنند و با آنها با تلخي و تندي رفتار نكنند، جانب عدالت را نگاه دارند و نص صريح قانون را در عملکرد خود مد نظر قرار دهند.

البته ذكر اين مطلب نيز ضروري است كه ايجاد شرايط براي افزايش تعامل ميان جوانان و افراد جامعه با پليس, مسئوليتي يك طرفه نيست؛ بلكه دوسويه است و علاوه بر پليس، شامل مردم، به خصوص جوانانی كه از آنها به عنوان قشر تحصيل كرده ياد مي شود، نيز مي گردد. بدين صورت كه دانشجويان هم بايد زمينه اين امر را فراهم كنند و با ارائه انتقادات، پيشنهادها و راهكارهاي سازنده، از اين نهاد مهم حمايت و پشتيباني كرده، مانند يار و همدم، همسو با قوانين و دستگاه هاي اجرايي حركت كنند و با جلوگيري از ايجاد تشنج در سطح اجتماع و تعريف و تبيين وظايف نيروي پليس در ميان ديگر اقشار جامعه، در حفظ و پاسداري از امنيت جامعه خود بكوشند.

 

نویسنده: سرتیپ دوم پاسدار مهدی معصوم بیگی؛ فرمانده انتظامی اصفهان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون