نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/1/28      16:17:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:164


نسخه چاپی
اعتیاد
گروه اجتماعی - قم - شايان جواني 23 ساله و داراي سوء مصرف آمفتامين(شيشه) مي باشد، وي پدر خود را در سن 12 سالگي از دست داده است و داراي مادري بي توجه مي باشد.

شايان از سن 15 سالگي با مواد آشنا شده و سابقه رفتارهاي پرخطر مانند رابطه متنوع جنسي، سرقت و مواردي از اين دست را دارد، شايان پس از اينکه متوجه شده است مبتلا به ايدز است، رابطه خود را گسترش داده و افراد را مسئول مبتلا به ايدز شدن خود مي داند.

او براي تامين مواد محرک مصرفي خود دست به سرقت مي زده است، پس از چند مرتبه دستگيري و زنداني شدن ديگر دست به سرقت نزده و از مادر خود هزينه اعتياد خود را مي گرفته است، شايان در آخرين بار مصرف در حالي که خارج از حالت طبيعي بوده به سمت مادر حمله ور شده و او را مورد ضرب و شتم قرار مي دهد و ادعا مي کند او براي شايان توطئه درست کرده و شايان را به محاصره غول ها در آورده است که اکنون با راهنمايي مادر و مرکز به مرکز مشاوره مراجعه کرده است تا از مشکل اعتياد و در کنار آن بيماري ايدز، صحبت کند و راهکار بگيرد.

نظریه کارشناس

سرگرد "محمد رحیمی دستجردی" کارشناس ارشد بالینی در خصوص وضعیت روانشناختی مراجع اینگونه می‌گوید:

شایان جوانی است با اختلال مصرف مواد محرک، اين گونه مواد فعاليت هاي سيستم مرکزي مصرف کننده را تحريک و به طور موقت موجب هوشياري و هيجان(خشم، شادي، تنفر)، افزايش شديد ميل جنسي، بدبيني و بدگماني و فرو نشستن خستگي او مي شوند اما مصرف دراز مدت اين مواد قوي ترين تأثيرات فرسايشي را بر بدن مصرف کننده دارد.

در مصاحبه روان شناختی با شایان: اعتياد پدر و فوت ایشان، طرد از سوي خانواده پس از اطلاع از اعتياد شايان، حس کنجکاوي و اکتشاف که در زمان بلوغ به بيشترين حد خود مي رسد، داشتن مشکلات خانوادگي از جمله وضعيت نامطلوب اقتصادي و مشکلات متعدد همچون از دست دادن پدر، نبود لذت هاي سالم در محيط خانواده، زيستن در حاشيه شهر و فراهم بودن مواد و... در گرایش ایشان به مصرف موثر بوده است.

از جمله عوامل تاثیر گذار خانوادگی در گرایش به اعتیاد شامل: 

1. کمبود محبت: بسياري از صاحب نظران در مسئله بزهکاري و گرايش به مواد مخدر کمبود محبت و ضعف عاطفي در خانواده ها را ريشه اصلي جرم و انحراف دانسته اند. اختلالات رواني افراد ناشي از کمبود محبت باعث ضعف اعتماد به نفس، خجالت و تمايل به تقليد کورکورانه، نياز به جلب توجه و خودنمايي از طريق روش هاي نامطلوب مي شود که هر يک از اين امور مي تواند زمينه انحراف افراد را فراهم کند.

در اينجا کمبود محبت از طرف مادر شايان که رکن اصلي عاطفه را در خانواده دارد ديده مي شود. همچنين شايان در نوجواني ديگر رکن خانواده يعني پدر را از دست داده است که علاوه بر جنبه عاطفي بر بعد اقتصادي وي و خانواده نيز تاثير گذار بوده است.

2. تبعيض بين فرزندان: شايان در يک خانواده پر جمعيت زندگي مي کند و همواره از سوي سه برادر بزرگتر از خود مورد سرزنش واقع مي شود. برادران وي او را مايه ننگ خانواده دانسته و شايان را با پسر عموي خود مقايسه مي کنند. مادر شايان نيز او را طرد کرده و توجه خود را به سه پسر ديگر جلب کرده است وجود تبعيض ميان فرزندان، فرد در خانواده احساس حقارت و حسادت مي کند. توجه نکردن به اين امر خود مي تواند زمينه اعتياد در اعضاي خانواده را ايجاد کند.

3. اعتياد اعضاي خانواده: پدر شايان به مواد مخدر اعتياد داشته و شايان هميشه در معرض بوده و وسايل مورد نياز را براي استعمال پدر آماده مي کرده است. افرادي که در خانواده هاي معتاد زندگي مي کنند ترس و قبح معتاد شدن برايشان از بين رفته و عادي شدن مصرف مواد مخدر در خانواده موجب سهولت گرايش ديگر اعضاء به مصرف مواد مخدر مي شود. هرچه جوانان بيشتر در معرض ديد الگوي معتاد در خانواده قرار بگيرند به همان ميزان از طريق الگوپذيري گرايش به سوي اعتياد بيشتر خواهد بود. وجود والدين معتاد باعث مي شود اعتياد آن ها از يک سو کنترل و تسلط آنان را بر فرزندان کاهش دهد و از سوي ديگر عامل انتقال اين عادت به فرزندان مي شود.

4. فقر اقتصادي: پس از فوت پدر، تکيه گاه مالي اعضا از بين رفته و شايان ترک تحصيل مي کند و به محيط کار وارد مي شود اما در هيچ کاري ثبات نداشته و مدام تعويض شغل کرده است. فقر و انحرافات اجتماعي از جمله پديده هايي هستند که بنظر بسياري از صاحب نظران با هم مرتبط هستند، همانگونه که وجود ثروت بي حد مي تواند زمينه ساز اعتياد فرزندان باشد، فقر بعنوان يکي از مسائل اجتماعي در وقوع انحرافات و افزايش ميزان آن به ويژه در زمينه جرایم زنان، اعتياد و سرقت تأثير گذار است، فقر انگيزش روي آوري به کج روي را افزايش مي دهد. فقر در خانواده شايان موجب گرايش بيش از حد به سرقت و در آخر زنداني شدن فرد شده است.

از جمله عوامل تاثیر گذار اجتماعی در گرایش به اعتیاد شامل: 

بازار مواد مخدر(فراواني: در دسترس بودن): شايان در محله اي اقامت داشته که به راحتي مي توانسته مواد تهيه کند و فروشندگان زيادي در دسترس بوده که اين کار را انجام مي دادند.

مصرف مواد مخدر به عنوان هنجار اجتماعي: مصرف پدر و دعوت دوستان و شکسته شدن قبح مصرف کودک مورد نوجوان مورد نظر ما را به سمت اعتياد سوق داده است. اين يعني هنجار پنهان در يک طبقه اجتماعي و در محلات سطح پايين.

کمبود فعاليت هاي جايگزين (وجود مراکر تفريحي و فرهنگي سالم): در مورد شايان پس از مصاحبه به اين نتيجه رسيديم که نبود پول و نتوانستن برطرف کردن حس کودکي با بازيهاي کودکانه او را به سمت اعمال افراد بزرگ کشيده يعني شايان جايگزيني براي خالي کردن هيجانات خود پيدا کرده است.

کمبود امکانات حمايتي، مشاوره اي و درماني: بعضا ورود بهزيستي، کميته امداد و نيروي انتظامي پس از ايجاد مشکل است در مورد شايان هم همينگونه است پس از اعتياد و ايدز سازمانهاي به فکر کمک به او افتاده اند. بدين معني که اقدامات پيشگيرانه ضعيف تر از اقدامات حمايتي- درماني است.

در خصوص اقدامات انجام شده براي مراجع در مرکز مشاوره آرامش

1- آموزش ارتباط موثر جهت رفتار محترمانه با شايان

2- توجه مناسب والدين به نيازهاي رواني و عاطفي شايان

3- ايجاد محيط عاطفي امن براي شايان

4- ترغيب و تشويق رفتارهاي مطلوب و جامعه پسند شايان

5- شناخت و آشنايي نسبت به دوستان و معاشرين شايان

6- برقراري رابطه دوستي و عاطفي تمامي اعضاي خانواده با شايان

7- بهبود بخشيدن به ارتباطات ميان والدي و فرزندي

8- ارائه آموزش و خودباوري به شايان

9-بازسازي شناختي جهت بهبود اختلال تفکر(مبتلا کردن ديگران به ايدز و هذيان آسيب).

10-آموزش در جهت شناخت دوستان سالم و غير سالم

11-افزايش خودآگاهي

ضرورت پايبندي به 6 اصل:

يار بازي: دوري از دوستاني که مصرف مواد دارند و قطع ارتباط با آنان

زمين بازي: دوري از مکان هايي که در آنها مصرف مي کرده است و يا احتمال مي دهد در آنجا ديگران مصرف کنند. براي مثال مکان خاصي که بعضا در مراسم هاي دسته جمعي براي اين کار تعبيه مي شود.

وسيله بازي: امحا و نابودي کامل وسايلي که با آنها مصرف انجام مي داده است، مانند: فندک، سيم و سنجاق، بافور

تنهايي: پرهيز از قرار گرفتن در موقعيت هايي که هيچکس نيست؛ اين موقعيت ها وسوسه را بشدت افزايش مي‌دهند.

عصبانيت: هر فردي عصباني مي شود اما اينکه رفتار توام با عصبانيت ما با آن سوژه هماهنگ و متناسب باشد مورد مهمي است علاوه بر اين خودکنترلي نيز از عوامل مهم و تاثير گذار در کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه است.

خستگي: انجام فعاليت بخش جدايي ناپذير در زندگي افراد است، اينکه فرد براي درآمد بيشتر خود را وادار به کارکردن در ساعات زياد کند و براي رهايي از خستگي ناشي از آن به مصرف مواد روي بياورد کاملا غيرمنطقي است لزومي ندارد فرد خود را به اين حد درگير فعاليت هاي شغلي کرده و از بقيه ابعاد زندگي از جمله با خانواده بودن، ورزش و تفريح صرف نظر کند.


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون