نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/2/4      16:9:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:193


نسخه چاپی
امنيت، پيش نياز رونق توليد
گروه اجتماعي- امنيت به عنوان يكي از نيازهاي اصلي در هر جامعه بشري، از عوامل مهم و پيش نياز رونق توليد در هر كشوري محسوب مي شود.

در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال "رونق توليد" نامگذاري شده است، نيروي انتظامي به عنوان يكي از عاملان اصلي ايجاد نظم و امنيت در جامعه، مي تواند نقش بسيار پر رنگي در تحقق اين شعار داشته باشد و در راستاي خواسته هاي مقام معظم رهبري قدم بردارد.

همه ما مي دانيم كه امنيت يكي از نيازهاي ضروري و اساسي جامعه بشري بوده، هست و خواهد بود، چرا كه بدون امنيت و مهمتر از آن احساس امنيت، در هيچ جامعه اي ديگر نيازهاي انسان ها از جمله رونق توليد و كسب و كار برآورده نخواهد شد.

بدون شك توليد امنيت در هر جامعه اي تنها به وسيله نيروي انتظامي و نهادهاي امنيتي مهيا نخواهد شد و نقش مردم و دستگاه هاي دولتي در اين راستا بسيار مهم و چشمگير خواهد بود.

پليس جلب اعتماد و مشاركت مردم را سرمايه اجتماعي خود دانسته و نظم و امنيت در جامعه به واسطه اين سرمايه برقرار مي شود.

بايد يادآور شد كه مردم از اركان مهم ايجاد امنيت در جامعه هستند و مشاركت مردم باعث انسجام اجتماعي و به تبع آن افزايش امنيت و احساس امنيت در جامعه خواهد شد.

پليس جامعه محور بايستي دانش و بنيان ، فناورانه و هوشمند عمل كند و سعي مي كند با تقويت رويكرد جامعه محوري در مهار و كنترل زمينه هاي وقوع جرم تلاش كند .

اقتدار پليس در سايه مردم داري همواره به عنوان يكي از محورهاي اصلي فعاليت ها و برنامه هاي نيروي انتظامي مد نظر قرار گرفته و پليس جمهوري اسلامي ايران اين اصل را همواره سر لوحه كار خود قرار داده است.

ذكر اين نكته ضروري است كه براي موفقيت در امر پيشگيري از وقوع جرم و رونق امنيت در هر جامعه اي، همكاري بين واحدهاي مختلف جامعه مانند مدارس، مساجد، دانشگاهها ، رسانه‌هاي گروهي و نيروي انتظامي ضرورت دارد.

ميزان و سطح امنيت عمومي به بلوغ و مسئوليتي بستگي دارد كه آحاد مردم و سازمان هاي دولتي در كنار هم بتوانند در تامين امنيت نقش ايفا كنند.اگر زماني روش هاي سخت و سلبي در دور ساختن مجرم از جامعه وجود داشت، امروز امنيت مشاركتي و پيشگيري اجتماعي مترقي ترين رويه است.

آنچه در جامعه امروز مطرح است، باز توليد نظم بر اساس ارزش هاي فرهنگي و ديني برخواسته از ميزان توجه و تعهد شهروندان به موضوع امنيت است.

پليس جامعه محور در يك چهار چوب مبتني بر تعامل خلاق با شهروندان، مي تواند در خيلي از مسائل و مشكلات جامعه امروزي مخصوصا در تامين امنيت سياسي، فرهنگي و اقتصادي نقش بالايي ايفا كند و پيش شرط پليس جامعه محور با قدرت نرم اقناع اجتماعي، تغيير نگرش در افراد جامعه و ساير دستگاه ها است.

بدون شك، تعامل با دستگاه هاي متولي فرهنگ و نهادهاي دخيل در نظم و امنيت ضروري است و اين موضوع بايد در كنار ماموريت هاي نيروي انتظامي انجام پذيرد.

معاونت اجتماعي به عنوان متولي برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي با ساير سازمان ها و ادارات دولتي مبادرت به برنامه ريزي براي شناخت بهتر و توسعه ارتباط با سطوح مختلف جامعه مي كند.

نتيجه گيري :

هيچ ارگاني به تنهايي نمي تواند در جهت حل معضلات و مشكلات اجتماعي موفق باشد، بلكه اين مشاركت وتعامل سازمانهاست كه مي تواند نتيجه بخش باشد؛ پليس نيز به عنوان يكي از سازمان هاي اين اجتماع با همكاري و مشاركت ساير نهادها و سازمان ها مي تواند در اين مسير گام بردارد و امنيت را رونق ببخشد تا به تبع آن رونق توليد نيز در جامعه با سرعت بيشتري انجام پذيرد.

در پايان بايد گفت كه در جامعه اي كه امنيت وجود نداشته باشد، توليد و رونق آن معنا و مفهومي ندارد، بنابراين نيروي انتظامي به عنوان متولي اصلي نظم و امنيت در جامعه سعي مي كند با اقدامات خود در راستاي افزايش احساس امنيت در جامعه، در مسير رونق توليد و انتظارات مقام عظماي ولايت در اين خصوص حركت كند و يكي از عاملان اصلي رونق توليد در جامعه باشد.

نويسنده : سرتيپ دوم ستاد "احمد علي گودرزي"- فرمانده انتظامي استان فارس


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون