نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/2/9      14:30:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:189


نسخه چاپی
چرا گاهاً شاهد تعرض و اهانت به پلیس هستیم؟!
گروه اجتماعی -البرز- جامعه انسانی متشکل از میلیون ها نفر است که بطور شبانه روزی در کنار یکدیگر زندگی کرده و در تعاملات بی‌شمار ساده و پیچیده ای هستند.
 

جامعه انسانی متشکل از میلیون ها نفر است که بطور شبانه روزی در کنار یکدیگر زندگی کرده و در تعاملات بی‌شمار ساده و پیچیده ای هستند. تعاملات میان بشریت گاهی به تقابلاتی کشیده می شود که بدون شک مقابله با چنین رویدادهایی به ورود قوه قهریه ای نیاز دارد تا مانع آسیب ها و بی نظمی های جدی در جامعه شود که این پتانسیل و ظرفیت در ایران در نیروی انتظامی یا همان پلیس نهادینه است.

در واقع پلیس نماد قدرت، قانون، نظم و مهم تر از همه نماد روش حل مساله شهروندان در قالبی قانونی و تعریف شده است، یعنی افراد جامعه برای حل مشکل خود با دیگری اقدام فردی و خودسرانه نداشته و در مقابل از نمادهای قانونی -پلیس- کمک می گیرند؛ چرا که اقدام فردی برای احقاق حق گاهی آسیب هایی جدیدتر و جدی تری را سبب می شود.

یک کارشناس اجتماعی در این زمینه با اشاره به نقش مهم پلیس می گود: پلیس کارکرد امنیتی دارد بدین معنا که شرح وظایف نیروی انتظامی موجب حاکمیت آرامش و امنیت در مرزهای داخلی کشور است. وقتی فرد، افراد و یا گروه هایی به هر دلیلی بخواهند که نظم و آرامش شهروندان را مختل کنند، ورود پلیس مانعی برای این اختلال و آشفتگی اجتماعی است.

احمد علی جبارزاده در ادامه می افزاید: همواره برای اثبات کارکرد و جایگاه مهم پلیس این تصویر سازی را پیشنهاد می دهم که بطور فرضی اعلام کنند از امروز به مدت ۴۸ ساعت پلیس در هیچ امری دخالت نخواهد کرد، بعد تصور کنیم چه اتفاقاتی حادث می شود؟ قتل و جنایت، دزدی و سرقت، خشونت های بیکران خیابانی و خانگی، مزاحمت‌های ناموسی، آدم ربایی، تجاوز و دهها آسیب دیگر بطور قطعی پیش رو غیر قابل انکار است.

وی اضافه می افزاید: حال سوال جدی مطرح می شود که با این ارزش و اهمیتی که پلیس دارد؛ چرا گاهی با خشونت و تندی مردم با پلیس مواجه می شویم؟!!

وی در این خصوص می گوید: اگر عکس العمل خشن و مقابله به مثل افراد بزهکار در رویارویی با پلیس را که طبیعتاً واکنشی هنجار شکنانه و غیر قانونی از سوی این بیماران اجتماعی علیه پلیس است را در این مرحله امری طبیعی بدانیم، این پرسش مطرح می شود که چرا مردم عادی در این خصوص واکنش منفی نشان می دهند؟!

وی خاطرنشان می کند: در این‌میان در پاسخ به ریشه یابی دلایل واکنش منفی مردم در مقابل پلیس دلایل متعددی مطرح است از جمله اینکه تفکراتی مانند فقدان احساس مسئولیت در رسیدگی به امورات شهروندان، رفتارهای تبعیض آمیز با افراد به هر عنوان در میان برخی افراد جامعه وجود دارد.

فقدان دانش اجتماعی و روانشناختی در روابط متقابل با شهروندان، استرس ها و فشار سنگین کار و فقدان حمایت های لازم از پلیس برای بهتر شدن کار که باید به صورت ویژه دیده شود نیز از دیگر کاستی ها در این زمینه است. همه این دلایل آشکار و پنهان گاهی متاسفانه باعث رویارویی مردم با پلیس شده و در فرصت های پیش آمده با خشونت علیه پلیس به تخلیه و برون ریزی مردم می انجامد.

جبارزاده می گوید: برای حل این مشکل مهم باید آموزش و بازآموزی جدی و مستمر نیروی پلیس در زمینه های مهارت ارتباطی و بین فردی انجام شود؛ چراکه موجب تاب آوری و کنترل هیجانات خواهد بود.

وی یادآورشد: نظارت جدی قانون بر عملکرد پلیس نصب دوربین بر لباس، ماشین و محل کار پلیس، پیشگیری وضعی را موجب خواهد شد.

این کارشناس اجتماعی می افزاید: می توان نیم نگاهی دراز مدت و کوتاه مدت به مسئولیت اجتماعی مردم رهگذر در تنش بین پلیس و مردم هم انداخت، طبیعتا مداخله مردم عادی در فرآیند کاهش بحران پیش آمده بین بخشی از مردم با پلیس نیازمند تعریفی قانونی، بستر سازی فرهنگی و محدوده مداخله آنان است که پیش ترها و در کاری دراز مدت به مردم آموزش داده شده است تا بسترسازی مناسب ایجاد شود.

وی پیشنهاد می کند: مردم در این امر مداخله نکنند؛ زیرا افرادی که حاضر شده اند با پلیس درگیر شوند و تبعات آن را به جان خریده اند، دیگر در ایجاد ضرب و جرح بر مردم عادی که محدودیتی نیز بر آنان ندارند ابایی نخواهند داشت و به این شکل جان مردم عادی و آموزش ندیده به خطر می افتد.

وی می گوید: در کوتاه مدت از رهگذران تنها می توان انتظار داشت که بلافاصله طی تلفنی با مراکز پلیس آن ها را در جریان گذاشته و طلب کمک کنند و اگر شرایط خیلی بحرانی نیست سعی در آرام کردن معترضین داشته باشند.

این ها سخنان یک کارشناس در خصوص اهمیت وجود نیروی پلیس در جامعه و همچنین ملاحظاتی است که انتظار می رود برای کمک به حفظ منزلت و جایگاه خدمتگزاران این عرصه مردم رعایت کنند.

اما در کنار توجه به این موارد باید مدنظر داشت که امروزه قوت و ضعف مجموعه پلیس تنها در یک تشکیلات ساختاری صرف خلاصه نمی شود بلکه مولفه های ناملموس ولی حیاتی دیگر نیز در قضاوت ما از یک پلیس قوی یا ضعیف دخالت دارد که یکی از این مولفه ها بررسی حقوق متقابل مردم و پلیس است.

از طرفی باید توجه داشت که برقراری امنیت عمومی و جلوگیری از نقض قانون، فرآیندی همگانی است که هر یک از مجموعه های دخیل در آن سهم و نقشی اساسی دارند.

در این بین نقش مردم و پلیس و نحوه تعامل آنها با یکدیگر مهم ترین و حیاتی ترین بخش از یک فرآیند همگانی و تاثیر بخش در جامعه است؛ در نتیجه ضرورت جستجوی راهکارهای بازسازی ارتباطات دو سوی میان پلیس و مردم امری مهم و قابل توجه است.

بر همین اساس اولین قدم در شکل گیری و ارتقای این تعامل، شناخت و درک متقابل پلیس و مردم از حقوقی است که هر یک بر دیگری دارند، حقوق متقابلی که درک آن ها با کمک رسانه ها منجر به تعامل بیشتر و در نتیجه امنیت و قانون مداری می شود.

در ادامه باید توجه داشت که ماموران پلیس در درجات و مسئولیت های مختلف هر کدام یک ضابط قضائی محسوب می‌شوند؛ به عبارتی آن ها بر طبق قانون و قضاء به وظایف خود عمل می کنند و هرگونه برخورد یا بازداشت از سوی پلیس بر اساس دستور و تکلیفی است که قانون به نیروهای خدوم در این نهاد ارائه کرده است.

از طرفی زمانی که بازداشت یا دستگیری و یا دعوت به سکوت و آرامش در یک درگیری از سوی نیروی پلیس به ما داده می شود نباید با پلیس درگیر شویم؛ چون در چنین شرایطی ماموران انتظامی در حال انجام وظیفه هستند و در مقابل هرگونه تخلف و عدم رعایت قانون پلیس بر حسب وظیفه وارد کار می شوند.

پلیس رویکردی اجتماعی دارد و در این راه برای نهادینه کردن آرامش در جامعه گام بر می دارد اما در این میان برخورد قاطع با متخلفان و نقص کنندگان حقوق شهروندان از سوی پلیس صورت می گیرد؛ چون پلیس قدرت بازدارندگی دارد.

و لیکن در مقابل رویکردهای اجتماعی و اما بازدارنده پلیس، شهروندانی نیز باید رویکردی همکارانه و البته بر اساس حقوق شهروندی داشته باشند بدین معنا که پلیس را در تسهیل انجام وظیفه یاری رسانند تا این نهاد انتظامی نیز بتواند به خوبی آرامش را در جامعه حاکم کند.

در طول سال و در مناسبت های خاص همچون هفته نیروی انتظامی نگاه ها به سمت و سویی پیش می رود که انتظارات از پلیس مطرح می شود به عنوان نمونه گفته می شود که پلیس ویترین تمام نمای فرهنگ یک کشور است و برخورد مناسب پلیس در رفتار با شهروندان، بدون شک ظرفیت های بالای یک سیستم سیاسی ـ اجتماعی را در تحمل کردن آرا و عقاید گوناگون شهروندان در چهارچوبی قانونی، نشان می دهد.

اما در این تعاریف باید توجه داشت که نیروهای پلیس انسان هایی به جز خود ما نیستند، آنان همان خود ما هستند که لباسشان به ضرورت انجام یک وظیفه عوض شده، پس باید بکوشیم تا پاسخگوی زحمات آنها باشیم و طوری رفتار کنیم که خستگی کار از تن آنها رخت بر ببندد.

در ادامه باید گفت: در برخورد مردم با پلیس همان گونه که انتظار یک برخورد محترمانه از سوی ماموران نیروی انتظامی را داریم ما نیز باید با احترام با آنها برخورد کنیم و بی اعتمادی و خشونت ورزی علیه کارکنان نیروی انتظامی را ریشه کن کنیم.

هر کدام از ما به عنوان یک شهروند و عضوی موثر از جامعه که در راه تعالی کشورمان قدم برداشته ایم نباید اجازه دهیم که در برخی رویدادها در شهر، قضاوت های نادرست از برخوردهای نیروی پلیس در شرایط خاص خدشه ای به فعالیت مثبت و تلاشگرانه نیروهای خدوم این نهاد حافظ امنیت اجتماعی وارد کند.

 

تهیه و تنظیم: سرهنگ دوم اکرم حسین زاده ؛ رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی ستان البرز


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون