نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/2/11      15:49:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:152


نسخه چاپی
پليس، امنيت و مشاركت اجتماعي
گروه اجتماعی- مركزي- روابط نزدیک تر و ارتباطات شفاف تر با شهروندان، با راهبرد های پیش کنشی، روش های موثر و امیدوار کننده ای را برای کاهش ترس و افزایش امنیت تشکیل می دهند و هر گونه پیشگیری و عملیات توسعه ای به منظور مراقبت از آرامش جوامع، مستلزم حرکت، گفت و گو و مشارکت است.
 

امنیت، مسئله ای به قدمت تاریخ بشر است که با حیات انسان در ارتباط بوده و هست و نه تنها زندگی انسان توامان با امنیت بوده، بلکه دغدغه اصلی او در طول زندگی، امنیت حفظ و نگهداری آن بوده است و اين مهم در يك جامعه اسلامی، اهمیت دو چندان داشته و باید در تحقق هر چه مطلوب تر آن سعی شود معیارها و ملاک های اسلامي حفظ شود تا شهد شیرین فرامین الهی به کام شهروندان جامعه ریخته شود. این مهم حاصل نخواهد شد مگر این که حفظ آن برتر و بالاتر باشد .

آنچه بايد بدان توجه داشت آن است كه برقراری امنیت مهم است ولی حفظ و نگهداری آن مهم است. زیرا تا زمانی که امنیت با دوام و پایدار وجود نداشته باشد، ضمانتی برای اجرای احکام الهی و استدامت آن وجود ندارد.

با توجه به این نکته است که نقش و ضرورت وجود نیرویی به عنوان پلیس بر کسی پوشیده نیست و اینجا است که پلیس نقش خود را باید درک کرد و با مهارت های لازم، آشنا شده و سیره علمی و عملی خود را کامل کرده و با تجهیزات و امکانات کامل وارد صحنه شده که بتواند دو امر مهم را به انجام برساند: یکی برقراری امنیت و دیگری حفظ و نگهداری آن. حافظان امنیت با کمک متولیان امر باید برنامه ریزی دقیق و عالمانه ای را ادامه داده و آن را نهادینه کرده تا موفق شوند به اهداف خویش برسند.

نقش ایجابی مشارکت در امنیت اجتماعی

ایجاد مشارکت و تبادل آرا و افکار میان مردم یک جامعه با فرهنگ های متفاوت، ضمن آشنا ساختن اقشار مختلف با یکدیگر، از شکل گیری و تولد احساس پوچی و بی تفاوتی در برابر آنچه در محیط جامعه می گذرد، جلوگیری و نوعی وفاق و همبستگی را سبب می شود که پیامد های مثبت ناشی از آن مستقیما یا به طور غیر مستقیم، سایر عرصه های حیات اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نقش مردم در همراهی و مشارکت

دلایل و انگیزه های مردم برای مشارکت متفاوت است. کنش های مربوط به مشارکت همگانی رفتارهای معقول و هدفمندند و این بدین معناست که قصد مردم اینست که از طریق ابزارهای مناسب به نتیجه خاصی برسند.

عواید ناشی از مشارکت و نتیجه اجتماعی آن تاثیر شگرفی بر حوزه مشارکت دارد. به علاوه انگیزه های متفاوتی همچون کار به خاطر منافع عموم، احساس وظیفه، علاقه به کار با دیگران، کسب محبوبیت، اشتیاق به گرفتن پست در بنگاه ها، سازمان ها و یا بنیاد ها برخورداری از احترام و قدردانی دیگر شهروندان و یا دستیابی به اهداف شخصی، افراد را به مشارکت و همراهی در حوزه های سیاسی و اجتماعی ترغیب می کند.

مشارکت به عنوان یک هدف یا یک عایدی، بنا به نوع گروه هایی که افراد به آنها تعلق دارند تعریف شده است بنابراین پرهیز از مشارکت ممکن است به چند دلیل توجیه شود: برای گروهی که فرد به آن تعلق دارد مشارکت، نمایانگر اهدافی ارزشمند نباشد، بنا به باور جامعه بدیل هایی با ارزشتر از مشارکت وجود داشته باشد یا این که مشارکت عملیاتی باشد که به نسبت هزینه هایش عواید کمی نصیب شخص کند.

به علاوه عوامل دیگری نیز بر پرهیز از مشارکت تاثیر دارد.آنچه که فرد به عنوان قدردانی اجتماعی به دست می آورد ممکن است کمتر از چیزی باشد که دیگری با تلاش کمتر به دست می آورد. در جوامعی که انواع محدودیت ها را بر افراد تحمیل می کنند فرد ممکن است از مشارکت در فعالیت های سیاسی یا عمومی خودداری کند. محیط سیاسی عمومی که با سازمان ها و نهاد های موجود در جامعه، قانون اساسی و ماهیت بازدارندگی نظام حزبی و سیاسی ارتباط دارد مانع از مشارکت شود.

مردم می توانند پلیس را در ایجاد امنیت پایدار کمک کنند و این مشارکت مربوط به زمان و یا منطقه خاص نیست بلکه هرگاه در هر جا هر چه مردم در امر امنیت شرکت کرده اند و مشارکت بیشتر داشتند امنیت به وجود آمده پایدارتر بوده است.این که مردم با چه شیوه ای می توانند در این امر مشارکت داشته باشند باید به درستی در مورد آن اندیشیده شود تا به نتایج مطلوب تری رسید.

یکی از جنبه های مهم برقراری امنیت شهروندان مستقیم بر عهده پلیس گذاشته شده است، اما این مهم به خصوص و از آن جهت که در ارتباط مستقیم با مردم است، بدون همکاری و مشارکت مردمی حاصل نمی شود. مشارکت عمومی به عنوان کنش آگاهانه، داوطلبانه، جمعی، کم وبیش سازمان یافته افراد و گروه ها در جهت اهداف، نیازها و منافع جمعی است.

بنا بر پژوهش هاي انجام شده،‌آگاهی مردم از چگونگی کار پلیس باعث می شود که شهروندان همکاری خود با این دستگاه را افزایش داده و حمایت خویش را پشتیبان پلیس در مبارزه با جرایم، دستگیری مجرمان و ارائه خدمات قرار دهند.

مشارکت مردم از این لحاظ حائز اهمیت است که در ماموریت های روزانه پلیس مانند تعقیب مجرمان و اجراي نظم و اعمال قانون، مشارکت مردم موجبات ارتقاء کارآیی و اثر بخشی پلیس می شود و برای حمایت از مشارکت و بسیج عمومی، نیروهای پلیس باید هوشیاری عمومی را احیاء کنند، نگرش ها و رفتار های پیش کنشی را رشد دهند، انسجام اجتماعی را تقویت و به نیاز های مردم پاسخ دهند.

برقراری ساختار های مشارکت، اساس نظام است و فرصتی را برای پلیس و جامعه برای تحلیل مشکلات مزمن داخل شهر و تعیین راه حل های مناسب، ارائه می دهد. پلیس مبتنی بر حل مسئله بر جرم متمرکز نمی شود، اما بر جمع آوری اطلاعات به منظور پیشگیری( به جای واکنش در برابر جرم) تمرکز دارد. به صور خلاصه، رمز موفقیت، دخالت دادن و مشاوره با شهروندان برای مقابله با موانع ناشی از جرم واحساس ناامنی است.

افزایش امنیت و کاهش ناهنجاری های عمومی

در بسیاری از رژیم های ضد مردمی دنیا در حد امکان سعی می شود که توده مردم از فراگیری مسایل سیاسی و تجزیه و تحلیل رویدادها محروم باشند. زیرا مشارکت آنان در مسایل اجتماعی و آگاهی آنها از اقدامات دولت ها را خطر ناک می دانند. استدلال این گروه از دولت ها آن است که در صورت آشنایی مردم با مسایل سياسی، فساد دولت ها در انجام ضد مردمی بهتر و زودتر افشا می شود. اما در حکومت های سالم، شرکت و مداخله سازنده مردم در فعالیت های سیاسی- اجتماعی نشانه اعتماد آنان به دولت و موجب تقویت توان اجرایی در زمینه های مختلف و ازجمله تامین امنیت عمومی است. از این رو، با ایجاد و تعبیه بسترهای مناسب جهت مشارکت مردمی، احتمال رخداد و تنش زا و اغتشاشات در اثر اصطکاک و برخورد منافع گروهی کاهش یافته و بر میزان وفاق و همبستگی ملی افزوده می شود.

تسهیل روند توسعه اقتصادی

لازمه توفیق حکومت ها در اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت اقتصادی، همدلی و همراهی توده های مردم است که هدف اصلی چنین برنامه هایی می باشد. در غیر این صورت، دولت نخواهد توانست فرامینش را به اقصی نقاط قلمرو خود صادر کند و در نتیجه همچون ظرف مشبک خواهد بود که از مرحله سياست گذار تا مرحله اجرا، همه ظرفیتش را از دست می دهد؛ چراکه، به بحران «نفوذ» گرفتار آمده است.

امنیت اخلاقی و سلامت فرهنگی- اجتماعی

مقطع جوانی بواسطه سه نیاز خاص این دوران از سایر ادوار زندگی بشر متمایز می شود که عبارتند از؛ پرکردن اوقات فراغت ارائه الگو و هویت طلبی. پر واضح است که در صورت عدم ارائه پاسخ مقتضی و مناسب به این نیازها، نمی توان انتظار داشت جوانان در برابر خطرات و انحرافات احتمالی، ایمن و مصون باشند و از گرایش به ناهنجاری های اجتماعی خودداری ورزند. از این رو و با عنایت به بافت جوان کشور ما، نگارنده بر این باور است که فراهم ساختن بسترها در زمینه های مشارکت در عرصه اجتماعی سیاسی می تواند به همراه اندکی صبر و مدارا با این قشر پرتحرک، تا حدی سه نیاز مذکور را تامین و در نتیجه از میزان نگرانی ها در خصوص این گروه تا حد قابل ملاحظه ای بکاهد.

نتیجه گیری

امنیت وظیفه جمعی تمام شهروندان زیر نظر مقامات محلی است. با این حال، ادارات پلیس به دلیل تخصص و اختیاراتشان، یک قطب اصلی در مسائل امنیتی به شمار می روند. نیروهای پلیس به تنهایي نمی توانند روند جرم و بی نظمی را مهارکرده و نیاز به همکاری و کمک گروه های اجتماعی و انجمن ها دارند.

بنابراین، روابط نزدیک تر و ارتباطات شفاف تر با شهروندان، با راهبرد های پیش کنشی، روش های موثر و امیدوار کننده ای را برای کاهش ترس و افزایش امنیت تشکیل می دهند هر گونه پیشگیری و عملیات توسعه ای به منظور مراقبت از آرامش جوامع، مستلزم حرکت، گفت و گو و مشارکت است.

همچنین این امر مستلزم مشارکت فعال شهروندان، سازمان های دولتی و نهاد های اجتماعی(مساجد، حوزه های علمیه، روحانیون، خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، رسانه و غیره) است.

در نهایت پلیس می تواند با کار مشارکتی با شهروندان، نهادهای دولتی، نهاد های اجتماعی و نمایندگان، به بهترین فرصت برای شناسایی مسائل جرم در سطح شهر دست یافته و کیفیت خدمات خود برای بهبود امنیت در جامعه و پیشگیری از جرم را بهتر تعدیل و تامین كند.

برقراری رابطه انسانی با افراد یک جامعه که اول بار از نهاد های آموزشی آغاز می شود نقش بسزایی در پایداری امنیت اجتماعی عمومی یک جامعه دارد. این موضوع ضروری ترین و حیاتی ترین مرحله تعلیم و تربیت و مهم تریت رکن فعالیت های اموزشی هر جامعه به شمار می رود که مفهوم و متغیر عامل«مشارکت اجتماعی» در لابه لای این اصول که عصر سازنده« امنیت اجتماعی» هستند، قرار گرفته و نهایتا کارکرد امنیت بخش آن مورد نظر است.

منابع:

  • بابایی، جابر(1387). تعامل پلیس و سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرم، موانع وچالش ها، همایش ملی پیش گیری از جرم.
  • جباری، ح(1378).مشارکت وتوسعه اجتماعی، مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی وزارت کشور، تهران
  • رجبی فرجاد، حاجیه؛ رضایی خنکدار، محتبی(1393).مجموعه مقالات همایش ملی پلیس وپیشگیری اجتماعی از حرم
  • نادری، محمد(1390). جامعه اسلامی و نقش پلیس در تحقق آن، اردیبهشت

نویسنده: سرتيپ دوم ستاد كيومرث عزيزي، فرمانده انتظامي استان مركزي


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون