نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/4/17      15:24:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:179


نسخه چاپی
نقش راهبردی آموزش همگانی در پیشگیری اجتماعی
گروه استان ها - غرب استان تهران - آسیب های اجتماعی به عنوان زمینه و بستر شکل گیری بسیاری از انحرافات و جرایم، زاییده اختلالات و کارکردهای ناصحیح نظام های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند.

 

آسیب های اجتماعی از یک سو نشان دهنده ناهماهنگی بخش یا بخش هایی از نظام کلان اجتماعی با یکدیگر بوده و بر همین اساس، می توان به میزان شدت علائم بیماری در ناهماهنگی و کارکردهای ناصحیح موجود پی برد ، از سوی دیگر می توان آسیب های اجتماعی را مرتبط با گذر از خطوط قرمز برخی هنجارهای عرفی و اجتماعی دانست؛ به عبارت دیگر، تخطی از هنجارهای عرفی و نرم های اجتماعی که کمتر مجازات رسمی بر آن پیش بینی شده است در این حوزه قرار می گیرند.

عدم توجه جدی به آسیب ها و عدم اصلاح کارکردهای نامناسب در نظام اجتماعی، زمینه ساز رشد مشکلات و معضلات در سطحی خواهد بود که به انحرافات و آشفتگی های اجتماعی منجر شود.

پیشگیری اجتماعی به آن دسته از تدابیر و اقداماتی گفته می شود که با سالم سازی محیط اجتماعی و بهبود شرایط زندگی افراد، علل و عوامل جرم زا کاهش یابد، به عبارتی دیگر، پیشگیری اجتماعی، مجموعه اقدام هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد.

مهمترین اهداف پیشگیری اجتماعی عبارت است از کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط طبیعی، هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی ، تقویت بنیادهایی که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر به جامعه پذیری فرد کمک می کند.

نکته قابل ذکر اینکه، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، جرم مدار و فرد محور است، لذا با توجه به اینکه این نوع از پیشگیری به دنبال همنوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از طریق آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه است، بنابراین دست اندرکاران آن تمام تلاش خود را به بیرون بردن هرچه بیشتر افراد از نظام کیفری متمرکز کرده اند.

امروزه نقش و اهمیت آموزش همگانی در پیشگیری از آسیب و جرم، با هدف ایجاد امنیت فردی و عمومی توسط پلیس بر کسی پوشیده نیست؛ آموزش همگانی به عنوان یک راهبرد، ایجاد کننده تغییر و تحول در جوامع پیشرفته و در حال توسعه، در سطوح مختلف، جایگاه ویژه ای پیدا کرده و نظام های سیاسی برای کاهش هزینه های عملیاتی و نهادینه کردن امنیت پایدار به آموزش مردمی توجه خاصی می کنند. لذا معاونت اجتماعی ناجا به عنوان یک نهاد اجتماعی، تمام تلاش خود را در راستای اتخاذ یک راهبرد اصولی در حوزه آموزش همگانی، بر چهار اصل آموزش برای دانستن ( دانستن ) ، آموزش برای به کار بستن ( اصلاح بینش )، آموزش برای زیستن ( جنبه فردی زندگی ) و آموزش برای دیگران زیستن (زندگی گروهی ) پایه ریزی کرده است تا با تمرکز بر نگرش علمی پلیس جامعه محور و دانش بنیان و با توجه به تغییرات حادث شده در جامعه، بحث آموزش همگانی را با هدف پیشگیری اجتماعی و با رویکرد آموزش مهارت های زندگی، به عنوان یکی از ابزار موجود، مدنظر قرار داده و در این راستا تلاش می کند با پرداختن به موضوع آموزش مهارت های زندگی نظیر آموزش هنجارها، قانون مداری، نظم و انضباط اجتماعی با ارائه هشدار نسبت به خطرات و آسیب ها و ... نقش یک ناظم اجتماعی دارای برنامه ریزی همه جانبه را ایفا کند.

نتیجه گیری:

پر واضح است که انحرافات، آسیب های اجتماعی و جرایم به دلیل ریشه داشتن در نابسامانی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، پدیده های چند علتی، پیچیده و حساس به شمار می آیند؛ از این رو، مهار، کنترل، کاهش و حذف آنها، نیازمند عزم ملی، هماهنگی بین نهادها و سازمان های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و تصمیم گیری همه جانبه میان بخشی است؛ چرا که بررسی های علمی نشان می دهد در صورتی که سازمان ها و نهادهای مختلف نظام به وظایف و مسئولیت های خود به درستی عمل نمایند، به طور طبیعی، زمینه پیشگیری و کنترل انحرافات فراهم می شود.

به نظر می رسد دو مقوله مهم و اعتقادی از فروع دین یعنی "امر به معروف" و "نهی از منکر" از رویکردهای اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آموزشی است که تمرکز بر اجرای صحیح آن از سوی دیگر نهادها و سازمان های مسئول در تولید امنیت، می تواند پلیس را در راستای حفظ امنیت اجتماعی پایدار و ارتقا ءاحساس امنیت شهروندان یاری رساند.#

نویسنده : سرهنگ "داوود عبدالمالکی"، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی غرب استان تهران 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون