نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/6/31      9:24:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:113


نسخه چاپی
محرم و رابطه آن با افزايش امنيت اجتماعي در جامعه
گروه استان ها _ اصفهان _ تحقيقات در نيروي انتظامي نشان مي دهد هر ساله آمار و ارقام جرايم در ماه محرم تا حد بسيار زیادي كاهش مي يابد و اين امر ناشي از اثرگذاري اين ماه در درون انسان ها است.

با تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در جهان اين مطلب اثبات شده است كه گروه هاي مذهبي و اصولاً افراد مذهبي كم تر دچار بحران هايي چون بحران هويت مي شوند و كم تر در ميان آن ها بزه هاي اجتماعي گسترش و يا رواج مي يابد. پزشكان دريافته اند كه افراد مذهبي و متدين در برابر بيماري هاي سخت درمان از مقاومت و اميد بيش تري برخوردارند و دين و مذهب در ايجاد آرامش روحي و رواني آنان بسيار مؤثر است. كاهش افسردگي و بيماري هاي رواني و روحي و حتي سرعت درمان بيماري هاي جسمي در آنان به مراتب فزون تر از افرادي است كه از ايمان برخوردار نیستند و يا مذهبي به شمار نمي آيند. اميد به زندگي در آنان بيش تر و شادتر و از نظر رواني از شخصيت سالم و از نظر اجتماعي از تعادل شخصيتي و هنجاري برخوردارند.

همچنين تحقيقات و پژوهش هاي ميداني كه از سوي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي علمي صرف انجام شده نشان مي دهد كه در برخي از فصول بزهكاري افزايش و يا كاهش مي يابد. از اين رو بر تأثير عوامل محيطي و آب و هوايي بر نوع رفتار آدمي تحقيقات علمي فراواني انجام شده است. آنان هم چنين دريافتند كه حتي زمان ها و مناسبت هاي مذهبي تأثير شگرفي در نحوه برخوردهاي اجتماعي افراد غيرمذهبي داشته است و حتي كساني كه غيرمذهبي به شمار مي آيند در زمان هاي مشخصي چون ماه رمضان و محرم از رفتار متعادل تري نسبت به ماه هاي ديگر برخوردار بوده اند.

 از اين رو اعمال جمعي در برخي از زمان ها حتي در گروه ها و افراد غيرمذهبي نيز تأثيرگذار است. اين نگرش بر پايه رويكرد كاركرد گرايانه به مسائل مذهبي انجام شده و مي شود و محققان و پژوهشگران از اين جهت به بررسي دين و مذهب و يا ماه هاي مذهبي مي پردازند تا نقش كاركردهاي اجتماعي و رواني امري را بازشناسانند. رويكرد كاركرد گرايانه مي تواند به ما اين امكان و فرصت را بدهد تا افزون بر تأثيرات مستقيم به تأثيرات و بازتاب هاي يك عمل ديني در جامعه بپردازيم. از اين رو باز خواني ماه محرم با توجه به رويكرد كاركرد گرايانه آن مي تواند به عنوان ابزاري مفيد و سازنده و مثبت در ارتقاي ضريب امنيت اجتماعي و كاهش بزهكاري در جامعه به ما كمك و ياري كند.

دلايل كاهش جرايم در ماه محرم

تحقيقات در نيروي انتظامي نشان مي دهد هر ساله آمار و ارقام جرايم در دهه اول ماه محرم تا حد بسيار زیادي كاهش مي يابد که اين هم بايد مورد توجه ارباب جرايد و مسئولان فرهنگي كشور باشد تا درخصوص اين قضيه فعاليت كنند و با برنامه ريزي صحيح، سبب زنده ماندن مقدسات و مسائل معنوي شوند و آن را نهادينه كنند تا به خاطر كم بودن پرونده هاي وارده، نيروهاي دادسرا نيز مانند بسياري از ارگان ها تعديل شوند.

در ماه محرم انسان ها به حرمت ارزشي كه اين ماه دارد دور هم جمع شده اختلافات را كنار گذاشته و تصميم به آغاز زندگي دوباره اي مي گيرند. در ماه محرم جامعه و مردم تحت الشعاع عاشورا قرار مي گيرد و همين امر عاملي مي شود تا با آگاهي و شناخت اقدام به يك بازنگري در وجود خود كنند. در ماه محرم اكثر مردم مراقب رفتار و كردار خود هستند و سعي مي كنند تا حد امكان مرتكب عمل خلافي نشوند و در واقع اكثر مردم در اين ماه، پليس خود مي شوند كه اين امر در ماه رمضان نيز مشاهده مي شود.

اين تحقيقات و نمونه هاي ديگر نشان مي دهد كه افزون بر عوامل اعتقادي و مذهبي كه موجبات كاهش بزه و جرم مي شود، زمان و نيز مكان در كاهش آن موثر است. به اين معنا كه مردم در مقاطع زماني مختلف روحيه ها و روش هاي مختلفي از خود بروز مي دهند.

از لحاظ مكاني به يقين سطح خلاف و جرم در مكان هاي مقدسي چون مكه، مدينه و شهرهاي مذهبي ديگر(مشهد، قم و...) و حتي در اطراف امامزاده ها و مساجد نسبت به بقيه نقاط بسيار پايين تر است. بايد بررسي كرد كه اين زمان ها و مكان ها چه دارند كه اين چنين در كاهش جرایم و تخلفات موثر هستند يا انسان ها را چه مي شود كه وقتي دراين زمان ها و مكان ها قرار مي گيرند به طور طبيعي در شرايطي قرار مي گيرند كه از جرم و بزه پرهيز مي نمايند؟

بي شك موثرترين پليس و حافظ امنيت اجتماعي انسان ها، وجداني است كه در سينه و قلب آنها قرار دارد و بهترين قانون، آن قانوني است كه با فطرت الهي انسان سازگار باشد. از اين رو اگر مديريت حفظ امنيت اجتماعي بتواند هماهنگ با وجدان انسانها وفطرت الهي آنان حركت كند بالاترين بهره وري و بيشترين تاثير را در كاهش جرایم خواهد داشت. فضاي سالمي كه در ماه هاي رمضان و محرم فراهم مي شود به يقين فضاي سالم و مكاني دور از گناه است كه نقش ارزنده اي دركاهش تمايل انسان هاي حتي غيرمذهبي به جرم دارد؛ چرا كه انسان ها با فطرت الهي متولد مي شوند اما فضا، جو، زمان و مكان ممكن است مسير آنها را منحرف نمايد.

محرم و افزايش امنيت اجتماعي

در اسلام دين از سياست و امور اجتماعي و نيز زندگي فردي از اجتماعي جدا نیست. اين گونه است كه خمس و زكات به عنوان امري عبادي و جهاد و دفاع از مرزهاي اسلام و امنيت عمومي جامعه اسلامي به عنوان عبادت فردي خود را نشان مي دهد. هر مسئله فردي و عبادي در اسلام نقش و كاركردي اجتماعي و سياسي مي يابد و هر مسئله اجتماعي و سياسي و نظامي و اقتصادي بعد و جنبه ديني و عبادي به خود مي گيرد. اين كاركردها براي محرم و فرهنگ عاشورايي برخاسته از نهضت حسيني نيز ثابت است.

امنيت اجتماعي زماني افزايش مي يابد كه قانون به عنوان فرهنگ عمومي پذيرفته شود و وجدان و فطرت بشري خود به عنوان پليس در جامعه عمل كند و هركس خود پليس و مجري درستي اجراي قانون شود. اين ممكن نيست مگر آن كه از روش دين بهره جست. دين، محاسبه گري ، مهار و كنترل نفس را به خود بشر واگذار مي كند و پيش از آن كه ديگري درنظر آيد خدا و محاسبه وجدان و فطرت پاک در ميدان مي گذارد. از اين روست كه مسئله تقوا به عنوان ساز و كاري دروني و مديريت كنترل اجرايي قوانين در انسان مؤمن عمل مي كند. فرهنگ عاشورايي به جهاتي اين را تحقق مي بخشد؛ زيرا ارزش هاي ديني را در انسان تقويت و جايگزين ارزش هاي نابهنجار و غيرديني مي كند. از اين روست كه بزهكاري در انسان كاهش مي يابد.

استفاده مناسب از فرصت تاريخي محرم

بدون شك ايام با ارزش ماه محرم براي ما يك فرصت محسوب مي شود فرصتي كه مي توان از آن براي تبليغ دين مبين اسلام و مذهب مترقي شيعه استفاده كرد و در مجالس و تكايا جوانان و خانواده ها را نسبت به آسيب هاي اجتماعي و تهديدات جنگ نرم دشمن آگاه ساخت.

حضور پرشور و خودجوش مردم درمراسم هاي عزاداري اباعبد الله الحسين (ع) كه همگي با عشق به ولايت و نهضت حسيني(ع) انجام مي شود نبايد بيهوده هدر رود بلكه بايد در اين خصوص مداحان، مسئولان هيئت هاي مذهبي ، شاعران و هركسي كه دستي در برگزاري عزاداري سيد و سالار شهيدان دارد برنامه ريزي كرده و با توجه به نياز و خواسته جوانان براي آنان سخن بگويد.

بايد مداحان، مبلغان، روحانيون و سخنوران ما نياز امروز جوانان را بشناسند و با اطلاعات و دانش روز در اين گونه مجالس و محافل شركت كرده و براي مخاطبان خود سخنراني كنند. چون ديگر جوان امروز با جوان گذشته فرق كرده اند زيرا با استفاده از ماهواره، اينترنت، شبکه های اجتماعی موبایلی و ديگر وسايل پيشرفته روز جديدترين اطلاعات و دانش ها را در اختيار مي گيرند و اگر مداحان و سخنوران و مبلغان به درستي نياز آنها را نتوانند برآورده سازند قطعاً موجب سرخوردگي و گريزان شدن آنان از مساجد و تكايا خواهد شد.

به همين منظور رعايت مسائل زير براي استفاده از اين فرصت تاريخي و مذهبي توصيه مي شود:

1-جهت‌دار کردن مجالس در راستاى اهداف عزاداري

2- ايجاد بستر مناسب براى جذب جوانان و نوجوانان

3- پرداختن به مسائل و معضلات اجتماعى و فرهنگى و پاسخگویی به شبهات دينى و اعتقادى

4- افزودن معرفت، محبت و ارادت مردم بر ائمه اطهار عليهم السلام

5- شناساندن  مكر و حيله دشمن

6- نياز سنجي از جامعه مخصوصاً جوانان

7- مخاطب شناسي توسط وعاظ و مداحان

8- جذب جوانان و جمعيت آسيب پذير و مشاركت دادن آنها در برنامه ( سؤال ، اظهار نظر به موضوع ....)

9- جايگزين كردن روش هاي متنوع در انتقال مطالب

10- شناسايي و آگاهي پيدا كردن به مناسبت ها

نتیجه گیری

در پایان باید یادآور شد که در محرم به عنوان ظرف زماني عاشورا مردم انگيزه بيش تري مي يابند تا خود را مديريت كنند و بر پايه قوانين اسلام و هنجارهاي آن عمل نمايند. همين مسئله منجر به کاهش بزهكاري و افزايش ضريب امنيتي در جامعه مي شود، زيرا قوانين اسلام در حوزه رفتارها چيزي جز هنجارها و رفتارهاي قانوني نيست. اين گونه است كه بيش تر مردم در چارچوب قانون عمل مي كنند. اين وضعيت ديگران را نيز وامي دارد كه در اين مدت خود را كنترل و مهار نمايند و حتي بزهكاران در اين زمان دست از بزه مي شويند.

در این جا یک پرسش قابل طرح است و آن اینکه  چگونه مي توان از فرهنگ عاشورايي براي تداوم رفتارهاي هنجاري جامعه بهره گرفت و آن را به عنوان ساز و كاري مفيد در همه زمان ها و مكان ها سود جست؟

به نظر مي رسد كه براي پاسخ درست دادن به اين پرسش مي بايست به عواملي مؤثر كه كاركردي چنين مفيد و سازنده در محرم دارند توجه كرد. البته نمي توان زمان و مكان را در كنترل و مهار بزه ناديده گرفت و مسئله عاشورا خود به تنهايي نقش مهم و تأثيرگذاري در افزايش ضريب امنيتي جامعه و كاهش بزه دارد. با اين همه مي توان با بازخواني و تحليل درست اين مسئله به عناصري دست يافت كه مي تواند در فرهنگ پذيري و افزايش هنجارها در زمان هاي ديگر كمك و ياري كند.#

تهیه و تنظیم: سردار مهدی معصوم بیگی - فرمانده انتظامی استان اصفهان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعدفهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون