نسخه چاپي خبر :: سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی جهموری اسلامی ایران
News.police.ir

نسخه چاپي / ساعت و تاريخ مخابره خبر : 1397/8/12    12:36:0     کد خبر : 285732     ارسالی از :


نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/8/12      12:36:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:617راهکارهای فرهنگی و اجتماعی برای ترویج عفاف و حجاب


گروه اجتماعی- تبيين فلسفه و پيامدهاي مثبت فرهنگي، اجتماعي، رواني و اخلاقي عفاف و حجاب در عرصه‏ هاي مختلف زندگي و اثرات منفي عدم رعايت آن در سست کردن بنيان‏ هاي اخلاقي، انسانی، خانواده و جامعه از جمله راهکارهای ترویج عفاف و حجاب در جامعه به شمار می آید.

پوشش نامناسب پيامدها و آثار جبران ناپذيري در فرهنگ، اخلاق، اعتقاد، اقتصاد و امنيت جامعه دارد كه گاه مسيري انحرافي و بازگشت ناپذيري پديد مي‏ آورد.

در دنياي کنوني، فرهنگي که قادر نباشد عناصر فرهنگي مفيد را جذب و عناصر غيرمفيد را دفع کند و در الگوهاي مختلف اجتماعي از ثبات لازم برخوردار نباشد، فرهنگ مهاجم با الگودهي آن را تخريب مي ‏کند، ارزش‏ها و هنجارهاي آن را ناديده مي‏ انگارد و با غلبه و تهاجم، ارزش‏ ها و الگوهاي مورد نظر خويش را جايگزين مي‏ کند تا در اين رهگذر به اهداف خود دست يابد.

بنابراين فرآيند بدپوششی، مقدمه تهاجم گسترده‏ تر به فرهنگ مقابل و شکستن هنجارها و جايگزين ساختن هنجار مورد نظر فرهنگ مهاجم است. جامعه ‏اي که دچار تهاجم فرهنگي شود و تغييرات اجتماعي در آن سريع صورت گيرد، ارزش در آن جامعه ناپايدار است و هنجارشکني در آن مرسوم مي ‏شود و در برابر فرهنگ مهاجم هميشه از خود وازدگي نشان مي ‏دهد و در نتيجه، تبدیل به یک بحران اجتماعی می شود.

ميراثي که بدپوششی به همراه دارد، تنها پوشش نامناسب نيست، بلکه ترويج فرهنگ ناسازگار با جامعه ايراني را به دنبال دارد.

بدپوششی علاوه بر اين‏که خود يک ناهنجاري اجتماعي به شمار مي ‏آيد، زمينه ‏ساز بسياري از ناهنجاري هاي اخلاقي ديگر نيز مي شود و همچنين يکي از معضلات ناشي از بدپوششی، مشکلات رواني منتج از آن است.

برخي از دختران و زنان، به خودآرايي و جلوه‏ گري و ارائه پوشش غيرمتعارف مي‏ پردازند و افکار خود را در بعد تمايلات و تخيلات موهوم، تقويت مي‏ کنند، بنابراين، پوشش ناقص فشارهاي فراواني را بر روح و روان افراد وارد مي‏ سازد، چنين افرادي هميشه در پي آنند که خود را به گونه‏ اي ارائه دهند که توجه ديگران را به خود جلب کنند و شخصيت خود را با خواسته‏ هاي ديگران همگون سازند.

اما مشکل در اينجاست که اين خواسته‏ ها محدود نيست و وقتي دختران نتوانند خود را مطابق مدهای روز ارائه دهند، ثبات روحي و رواني خود را از دست مي‏ دهند و بدين شکل ثبات شخصيتي خويش را از دست مي دهند.

توجه نكردن به آثار و كاركردهاي فردي و اجتماعي حجاب و كاركردهاي منفي بی حجابی، نقش بسيار مهمي در سرپيچي از آن دارد و حجاب که موضوع و مسئله اي ديني است، تبديل به يکي از مسائل مهم و کليدي جامعه شده و با بسياري از مسائل، داراي ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پیوند خورده است.

اين مسئله از آنجا که مخاطبان اصلي اش زنان مي باشند، ارتباط مستقيم با نيمي از جمعيت جامعه دارد و از آنجا که در تنظيم روابط اجتماعي مرد و زن نقش دارد، به همه افراد جامعه مربوط مي شود.

برخی از راهکارهای فرهنگی و اجتماعی ترویج عفاف و حجاب در جامعه عبارتند از :

1- تبيين ديدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بيان، فلسفه، احکام و دستاوردهاي مثبت رعايت آن در جامعه متناسب با شرايط سني جوانان و نوجوانان با شيوه‏هاي جذاب.

2- توجه دادن به رعايت و نيز باور پوشش نه به عنوان يک اجبار اجتماعي بلکه به عنوان يک ارزش انساني، ديني و معنوي و يک باور قلبي جهت مصونيت از زشتي‏ ها و آسيب‏ هاي اجتماعي.

3- تبيين نقش عفاف و حجاب در تقويت هويت ملي و فرهنگي جوانان و تأثير آن بر استقلال فرهنگي و سياسي کشور.

4- تقويت روحيه تعادل در جوانان در رويکرد آنان به مدگرايي و بيان مستدل و منطقي اثرات و پيامدهاي مدگرايي افراطي و پرهيز از تقليد کورکورانه از مدهاي غربي و تقويت مدگرايي ملي.

5- تبيين ريشه ‏هاي تاريخي و فرهنگي و نشانه‏ هاي روشن از وجود حجاب و پوشش در اديان الهي و جوامع داراي سابقه تاريخي و تمدن فرهنگي.

6- زمينه‏ سازي اجتماعي مناسب براي دختران و پسران جهت کشف، هدايت و بروز قابليت‏ ها و توانمندي‏ ها و تأمين مطالبات خود به منظور جلوگيري از بروز جلوه‏ گري ‏هاي نامناسب در حيطه فرهنگ عفاف و حجاب.

7- تقويت هماهنگي بين دستگاه هاي ذي‏ربط در برنامه‏ ريزي و تأمين امکانات لازم جهت رفع مشکلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود بر سر راه ازدواج جوانان.

8- اهتمام جدي مراکز فرهنگي و کليه رسانه ‏هاي کشور نسبت به ارائه الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگي خود (فيلم، سريال، تئاتر و ...) و پرهيز از ايجاد تضاد و تناقض براي جوانان در اين امر

9- تبيين ضرورت رعايت حجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامه‏ هاي فرهنگي، تبليغي و هنري و پرهيز از يک سونگري.

10- تبيين عدم مغايرت پوشيدگي، حجاب و عفاف با حضور و فعاليت‏ هاي اجتماعي زنان و رفع شبهه تعارض بين آن دو.

11- توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات بين دستگاه هاي مختلف آموزشي، فرهنگي و تبليغي در جهت تبيين و تعيين حدود و ضوابط هماهنگ در رعايت عفاف و حجاب در ارائه برنامه‏ ها و کالاهاي فرهنگي.

12- تربيت و توسعه نيروي انساني مؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگي ـ تبليغي در امر عفاف و حجاب و پرهيز از برخوردهاي خشن، فيزيکي و تحقيرآميز با متخلفان.

13- توسعه و تنوع‏ بخشي به الگوهاي مناسب حجاب و تبليغ آن توسط رسانه ‏ها به منظور اقناع روحيه تنوع‏ طلبي و حس زيبایی شناختي جوانان ضمن ترويج و تشويق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري کردن يک الگوي ثابت از حجاب.

14- تشويق و ترغيب و تبليغ نمادها و الگوهاي لباس ايراني و بومي مناطق مختلف کشور و ممانعت از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسلامي.

15- اتخاذ تدابير لازم جهت توليد و توزيع اقلام مورد نياز جامعه در رعايت حجاب.

16- ايجاد زمينه‏ هاي دسترسي عمومي به پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني ـ اسلامي و حمايت از طراحان و توليدکنندگان آن.

17- فراهم ساختن زمينه ‏هاي امکان رقابت براي توليدکنندگان داخلي و حمايت مالي از آنها.

سخن پایانی

از آنجا كه اختلال در حجاب و طرز پوشش، مغاير با ارزش‌هاي محوري جامعه مذهبي بوده، موجب جريحه‌دار شدن وجدان جمعي جامعه مي‌ شود و لذا به عنوان يك مسئله اجتماعي، ضروري است مورد شناخت علمي قرار گيرد، زيرا شناخت مسئله در واقع پيمودن نيمي از راه براي حل آن است.

مسئله حجاب از منظر شناختي در حوزه مطالعات و مسائل زنان قرار مي‌گيرد و با نگاهي جامعه‌شناختي، در واقع حجاب به مفهوم پوشش اسلامی، در بستري از روابط اجتماعي شكل مي‌گيرد كه از يك سو ممكن است داراي شكل و قالبي متنوع و جوهر و محتوايي يكسان باشد (يا بالعكس) و از سوي ديگر از منظر ارتباطاتي، حجاب به مثابه رسانه‌اي هويتي و ارتباطي است كه نقش نماديني در عرصه ارتباطات ميان فردي دارد، لذا مسئله حجاب داراي ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي‌باشد و داراي مؤلفه‌هاي مذهبي- معنوي، منزلتي، شخصيتي و رفتاري است.

از ميان دستگاه هاي دولتي كه براي توسعه عفاف و حجاب داراي ماموريت و وظيفه هستند، اگر صرفاً نيروي انتظامي بخواهد براي كنترل اجتماعي حجاب اقدام کند و بدون مشاركت عمومي، مشاركت مدني و مشاركت سازمان‌هاي دولتي، مردم نهاد و اقشار اجتماعی در مقابل مسئله بدپوششی پيشگام باشد، چه با رويكرد ايجابي و نرم و چه با رويكرد قهري و سلبي در هر دو صورت كارآمدي و مقبوليت آن تحت الشعاع قرار گرفته و احتمال دارد مسئله اجتماعي بدپوششی تبديل به مسئله امنيتي شود كه در اين صورت نظام سياسي به چالش كشيده مي‌شود.

نویسنده: سرتیپ دوم پاسدار مهدی معصوم بیگی – فرمانده انتظامی استان اصفهان


انتهاي خبر// پایگاه خبری پلیس ایران // News.police.ir


چاپ خبر