نسخه چاپي خبر :: سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی جهموری اسلامی ایران
News.police.ir

نسخه چاپي / ساعت و تاريخ مخابره خبر : 1397/12/12    16:22:0     کد خبر : 290284     ارسالی از :


نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/12/12      16:22:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:146اساس پيشگيري از وقوع جرايم، آموزش است


گروه اجتماعي - محور اقدامات در پيشگيري اجتماعي، فرد است و از جمله اقدامات مهم پليس در پيشگيري از وقوع جرايم، آموزش است كه منجر به افزايش آگاهي هاي عمومي و بالا بردن رشد فكري افراد جامعه مي شود.

 

 

يكي از راهبردهاي اساسي در حوزه كنترل اجتماعي، پيشگيري است و پليس در امر پيشگيري در سه مرحله پيش، حين و پس از وقوع جرم داراي نقش اساسي و محوري است.

پليس از طريق برنامه هاي پيشگيري علاوه بر كاهش جرايم، در صدد كاهش ترس از جرم و بزه ديده شدن و تعديل احساس ناامني شهروندان نيز مي باشد.

در بين انواع پيشگيري همان گونه که مباحث جديد پليسي، نظير پليس جامعه محور نيز بر آن متمرکز شده است، پيشگيري اجتماعي اهميتي ويژه دارد.

در پيشگيري اجتماعي نهادهاي اجتماعي مانند خانواده، مدارس، رسانه ها و غيره تلاش مي کنند از بزه افراد جامعه جلوگيري کنند و فرصت هاي ارتکاب جرم را تا حد امکان کاهش دهند.

در اين نوع پيشگيري، مسئوليت پليس که وظيفة حفظ امنيت و آرامش شهروندان را بر عهده دارد پررنگ‌تر و جدي‌تر است و اگر جوانان و نوجوانان در مسير آموزش صحيح قرار گيرند، مي توانند به پيشگيري اجتماعي و كاهش جرايم و بزهكاري بسيار كمك كنند.

اگر نسل جوان كشور با تعاليم نادرست و سوءبرداشت از شرايط نامطلوب فرهنگي و اجتماعي روبه رو باشند، نسل هاي بعدي با بحران و خطر مواجه خواهند شد و اين مساوي است با افزايش بزه و جرم در كشور و ناتواني در كنترل آن، بنابراين توجه به آموزش و برنامه‌ريزي مطلوب براي آنان به همت كليه نهادهاي اجتماعي ضروري است.

 پيشگيري اجتماعي بر اين نكته تاكيد دارد كه انسان تحت تأثير علل و عوامل اجتماعي، زيستي و غيره دست به ارتكاب جرم مي‌زند و طبعاً يك سلسله علل و عوامل در فرايند پيدايش جرم ايفاي نقش مي كنند و از جمله عواملي كه اراده مجرم را تحت تأثير قرار مي دهد محيط خانواده است كه پايه اساسي در پيشگيري اجتماعي از جرايم دارد.

پيشگيري اجتماعي از اقداماتي تشكيل مي شود كه بر انواع محيط هاي پيرامون فرد تأثير مي گذارد و كليه اين محيط ها در فرايند جامعه پذيري و اجتماع پذيري يك فرد نقش داشته باشه و داراي كاركرد اجتماعي هستند.

هر يك از محيط هاي خانه، مدرسه دانشگاه، دوستان و غيره در يك مقطع خاص زماني عمل كرده و فرآيند جامعه پذيري را تسهيل مي كنند، بنابراين هرگاه هر يك از اين محيط‌ها، رسالت خويش را به انجام نرسانند زمينه ارتكاب جرم فراهم مي شود.

اطلاع رساني درست، به موقع و هدفمند، از شاخصه هاي مهم پيشگيري به شمار مي رود و در اين راستا پليس سعي کرده است تا با محوريت قرار دادن پيشگيري اجتماعي، نقش بيشتري در پيشگيري از وقوع جرايم داشته باشد، بنابراين يكي از راه هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، آموزش همگاني مي باشد كه پليس با آموزش مهارت هاي اجتماعي، آموزش رعايت قوانين و ارائه آموزش‌هايي در خصوص شرايط الگويي مناسب توسط خود مي تواند در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي موفق باشد.

آموزش همگاني با ارتقاء سطح دانش و آگاهي مهارت هاي فني، موجب بروز رفتار مطلوب به منظور كاهش فرصت هاي مجرمانه در شهروندان مي شود و از جمله اقدامات مهم پليس در پيشگيري از جرايم محور آموزش است كه منجر به افزايش آگاهي هاي عمومي و بالا بردن رشد فكري افراد جامعه و ارتقاي احساس مسئوليت  مي شود.

توصيه ها و راهكار

پيشگيري اجتماعي يکي از اهداف اولویت دار مجموعه پلیس است و اين مهم با آموزش و فرهنگ سازي تحقق می یابد.

تعامل با نهادها، سازمان ها و اقشار مختلف جامعه، انجام پژوهش هاي ميداني در خصوص معضلات و آسيب هاي مبتلابه، ارائه آموزش هاي همگاني متناسب با نيازسنجي آموزشي از جوامع هدف مي تواند پليس را در تحقق سياست پيشگيرانه کمک و ياري کند.

ايده و هدف ما رسيدن به جامعه اي امن و آرام که وقوع جرايم در آن در کمترين حد ممکن باشد.

رويکرد "پيشگيرانه " پلیس با مشارکت مردم و سازمان ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی امکان پذير است و در اين راستا استفاده از ظرفيت خانواده، مراکز آموزشي و دانشگاهي و غيره بسیار حائز اهمیت می باشد.

خانواده به عنوان سنگ بناي تمدن بشري، جايگاه و اهميت ويژه اي دارد و زماني آحاد جامعه از سلامت لازم و کافي برخوردارند که خانواده سالم و متعادل باشد.

پلیس با اتخاذ رويكرد علمي و كارآمد، همواره بر آن است تا با برنامه ريزي مناسب، نسبت به پيشگيري از جرايم و ارتقاء امنيت اجتماعي اقدام و بستر لازم براي توسعه پايدار را برای آحاد جامعه به بهترين شكل فراهم سازد.

اجراي طرح هاي مختلف فرهنگي از سوي پليس در جوامع هدف (مدارس، مساجد، محلات، دانشگاه و ...) نشان از برنامه ريزي هدفمند و آينده نگري نيروي انتظامي در راستاي اعتمادسازي و جلب مشارکت مردمي در تامين امنيت است.

پيشگيري اجتماعي مقدم بر پيشگيري انتظامي است و آحاد جامعه بايستي كمك كنند تا از بسياري آسيب ها و اتفاقاتي كه در جامعه به وقوع مي پيوندد پيشگيري شود.

پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم، به عنوان يک راهبرد هدفمند و يکي از سياست هاي کليدي ناجا به منظور توسعه امنيت عمومي و ارتقاء احساس امنيت است.

نویسنده: سرتيپ دوم ستاد پاسدار حاجي محمد مهديان نسب؛ فرمانده انتظامي استان لرستان


انتهاي خبر// پایگاه خبری پلیس ایران // News.police.ir


چاپ خبر