گزارش تصویری مراسم جشن سردوشي سربازان مركز آموزش شهيد باهنر كرمان