گزارش تصویری از آیین تکریم و تقدیر از خبرنگاران حوزه انتظامی