گزارش تصویری از حضور وزیر کشور در جلسه ستاد اربعین در پایانه مرزی مهران