گزارش تصویری دهمین نشست مشترک مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در محل ستاد مرزبانی ناجا