گزارش تصویری از سفر معاون هماهنگ کننده ناجا به استان همدان