گزارش تصویری از سفر سردار اسكندر مومني به اتفاق هيئت همراه به استان زنجان