گزارش تصویری از همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری