گزارش تصویری از برگزاری دهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز در یگان های ویژه ناجا