گزارش تصویری از حضور سردار حسین اشتری در جمع فرماندهان و کارکنان یگان ویژه ناجا