گزارش تصویری از بزرگداشت شهید باکری در سالن وزارت کشور