گزارش تصویری از عیادت فرمانده ناجا با خانواده شهید جنیدی در شهرستان پیشوا