گزارش تصویری از امضای تفاهم نامه همکاری های مرزی میان ایران و قطر