گزارش تصویری از حضور پلیس راور پایتخت در یک روز بارانی