گزارش تصویری از دیدار سردار "حسین اشتری" فرمانده ناجا با سپهبد" طارق شاه بهرامی" وزیر دفاع کشور افغانستان