گزارش تصویری از برگزاری مراسم تشییع پیکر شهیدنوید حقیقت شناس در استان خوزستان