گزارش تصویری از گردهمایی روسای مراکز آموزش عالی علمی کاربردی ناجا