گزارش تصویری از همایش مدیران ستادی و روسای پلیس فتای استان های سراسر کشور با حضور فرمانده ناجا