گزارش تصویری از همایش فصلی مدیران گزینش و استخدام ناجا با حضور معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی