گزارش تصویری ازحضور سردار محسن فتحی زاده در اختتامیه دومین دوره استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان پلیس راهور ناجا