گزارش تصویری بازدید جانشین فرمانده ناجا از مرزهای استان کرمانشاه